ANGLEŠČINA

 

1. URA: ORIENTATION: Please and thank you

  1. Pogovor se o tem, kdaj dobimo darilo, kako se zahvalimo in podobno. Rečemo »Please (prosim – ko sprejemamo darilo)« ter se zahvalimo s »Thank you (hvala – ko dobimo darilo)«.
  2. Igra: Actions: Učitelj daje učencem različna navodila (touch your toes (dotakni se prstov na nogah), clap your hands (ploskni), turn around (obrni se okrog svoje osi), jump (skoči), listen (poslušaj), look (poglej), dance (zapleši)). Ko učenci navodila usvojijo, stopnjujemo zahtevnost, npr. »Stand up boys!«, »Jump up girls!«, »Turn around boys and girls!«.

 

2. URA: ORIENTATION: Left and right

  1. Usvojimo besede left, right, forward (naprej), back (nazaj). Najprej po navodilih izvajamo aktivnost skupaj, nato sami.

LEFT AND RIGHT (naredijo korak v levo, korak v desno)

FORWARD AND BACK (naredijo korak naprej in nazaj)

SIT DOWN, STAND UP (se usedejo in vstanejo)

TURN LEFT, TURN RIGHT, (se zavrtijo v levo in nato v desno)

AND JUMP, JUMP, JUMP, JUMP, JUMP. (5-krat poskočijo)

SPIN AROUND (se zavrtijo)

SIT DOWN, STAND UP

SPIN AROUND

AND JUMP, JUMP, JUMP, JUMP, JUMP.