Vabimo vas na 1. roditeljski sestanek, ki bo v torek, 20. 09. 2016 ob 17. uri. Prvi del bo potekal v večnamenskem prostoru, kjer vam bo predstavljeno poročilo dela v lanskem šolskem letu ter letni delovni načrt za šol. leto 2016/17.

Drugi del bo potekal v matičnih učilnicah z razredniki.

Ob 18. 30 bo v zbornici šole prvo srečanje predstavnikov staršev. Sodelovala bosta tudi ravnatelj in šolska svetovalna delavka.

 

Pedagoški delavci šole