Bitmoji Image

Tedenska priprava za 41. teden je tukaj:  

TEDENSKA PRIPRAVA 

______________________________________________________________________

SLOVENŠČINA:

 1. ura: MALA IN VELIKA PISANA ČRKA F DZO 2/112, 113 
  1. Poteze pisane f črke po Lilibi 
  2. Posnetek zapisa male pisane črke f
  3. Posnetek zapisa velike pisane črke F
  4. MALA IN VELIKA PISANA ČRKA F – DL
 2. ura: PREPIS S PISANIMI ČRKAMI DO ČRKE F
  1. Navodila: Točno in natančno prepišejo besedilo s pisanimi črkami v zvezek – PREPIS DO ČRKE F
  2. V DZO za opismenjevanje rešijo vse strani, ki jih še niso rešili, vključno do črke f
 3. ura: HIŠICA NA DREVESU DZ 4/35
  1. Navodila: Klikni na pripravo HIŠICA NA DREVESU
  2. Reši DZ, stran 35
  3. Če ostane čas lahko učenci rešijo še DL dopolnjevanje povedi (o sebi). Nato nekaj učencev prebere svoje opise.
 4. ura: ABECEDA (MALE IN VELIKE PISANE ČRKE)
  1. Klikni na DZO, stran 116 za ogled pisanih črk
  2. Tukaj je PREPIS S PISANIMI ČRKAMI, ki ga učenci prepišejo v zvezek.
 5. ura: 3.knjiga za EKO BZ: LISTKO IN NJEGOVA ŽIVLJENJA
  1. Branje knjige. V pomoč med branjem knjige je PPT – Listko in njegova življenja, da si bodo otroci med branjem ogledovali ilustracije. Tako jim bo bolj zanimivo.
  2. Tukaj je DL – LISTKO IN NJEGOVA ŽIVLJENJA. Učenci rešijo dano stran. Na koncu pregledate rešitve.
 6. ura: PREVERJANJE: PREPIS S PISANIMI ČRKAMI 
  1. Navodila: Klikni na PONOVIMO PISANO ABECEDO
  2. Klikni na DL – PREVERJANJE ZNANJA – PREPIS V PISANE ČRKE
 7. ura: V DVOJE DZ 4/39
  1. Rešijo DZ 4, stran 39
  2. Če bo čas, rešijo še DL – DVOJINA

MATEMATIKA:

 1. ura: MAT – TEHTAM U/85, 86, DZ 4/8.
  1. Snov lahko razložiš s pomočjo videa – klikni MERJENJE MASE – TEHTANJE (predstavi tudi različne tehtnice)
  2. Ogledamo si U/85 (ponovimo ravnovesje) nato še U/86
  3. Reševanje nalog v DZ 4/8
 2. ura: PREIZKUS ZNANJA RAČUNANJE DO 100 BREZ PREHODA
  1. Preizkus znanja najdeš tukaj: MAT – PZ – RAČUNAMO DO 100 BREZ PREHODA – 2020
  2. Kdor prej konča, lahko rešuje naloge na DL – Zmorem več
 3. ura: TEHTAM (KILOGRAM) U/87, DZ 4/9
  1. Merske enote za merjenje mase lahko predstavimo s predstavitvijo – klikni PREDSTAVITEV
  2. Ogledamo si U/87
  3. Na koncu rešimo še naloge v DZ 4/9
 4. ura: TEHTAM (RAČUNANJE Z MERSKIMI ENOTAMI) U/88, 89, DZ 4/10, 11
  1. Ustno rešimo nalogo v U/88
  2. Nato otroke povprašamo, če so se doma igrali trgovino (delo na daljavo – učna enota DENAR), ob tem pokažemo U/89
  3. Rešujemo naloge v DZ 4/10, 11

SPOZNAVANJE OKOLJA:

 1. ura: POLETJE – MISELNI VZOREC
  1. Ogled PPT predstavitve  POLETJE 
  2. S pomočjo slikic in povedanega oblikujemo MISELNI VZOREC , ki ga učenci zapišejo v SPO zvezku.
 2. ura: PREIZKUS ZNANJA (EKOLOGIJA, ČLOVEŠKO TELO, GIBANJE IN SNOVI
  1. Tukaj je DL  – SPO – PZ – EKO+TELO+GIBANJE+SNOVI – 2020
  2. Tukaj je povezava do DL VROČA SKRIVANKA, ki jo rešujejo tisti učenci, ki so prej končali z delom.
 3. ura: NA TRAVNIKU (RASTLINE) U/80, DZ 4/59
  1. Klikni na  predstavitev TRAVNIK  – pogovor
  2. Klikni na  predstavitev TRAVNIK – 2
  3. Klikni na  predstavitev TRAVNIŠKE CVETLICE
  4. Klikni na  predstavitev Trave
  5. Oglej si Učbenik, stran 80 (naloga zgoraj)
  6. Reši DZ 4, stran 59

GLASBENA UMETNOST:

 1. ura: RITMIČNA VAJA DZ 4/53
  1. Klikni na DZ 4/53
 2. ura: POSLUŠANJE: GLASBA ZA RAZLIČNA RAZPOLOŽENJA
  1. Med poslušanjem učenci dopolnjujejo delovni list – rišejo obraze glede na njihovo razpoloženje med poslušanjem (dečki – deklice) DL – GLASBA ZA RAZLIČNA RAZPOLOŽENJA
  2. Glasbo za poslušanje najdeš tukaj:
   1. skladba: Glasovi pomlad – plesna, vesela, radoživa …
   2. skladba: Lacrimosa dies illa – žalostna, čuteča …
   3. skladba: Carmina burana – strašna, mogočna …
   4. skladba: Ples sladkorne vile – skrivnostna, vilinska, pravljična, ljubka, očarljiva

ŠPORT:

 1. ura: POLETJE (OPAZOVALNI SPREHOD)
  1. Navodila: Klikni na pripravo OPAZOVALNI SPREHOD, ki te bo vodila po današnji uri športa.
 2. ura: SPREHOD 
  1. Navodila: Klikni na pripravo OPAZOVALNI SPREHOD, ki te bo vodila po današnji uri športa. Priprava je nadaljevanje prve ure sprehoda v naravi.
  2. Tukaj je DL -OPAZOVANJE-TRAVNIKA, ki ga otroci rešijo na sprehodu.
 3. ura: GIBALNA ABECEDA NA IGRIŠČU
  1. Navodila: V prilogi je učna priprava na uro športa GIBALNE IGRE NA IGRIŠČU.
  2. Klikni na povezavo VRTAVKA in s pomočjo le te izvajaj vaje na igrišču. Po končani izvedbi je tukaj še en  primer vaj brez dotikanja. Klikni na REČNI BREG in se poigrajte ob danih vajah.

LIKOVNA UMETNOST:

 1. ura: CVETOČI TRAVNIK
  1. Posnetek travniških cvetic in živali najdeš tudi tukaj – klikni
 2. ura: CVETOČI TRAVNIK
  1. Priložila sem še nekaj idej za kobinirano tehniko: tempera – črn flomaster, tempera – kolaž, tempera – kolaž – črn flomaster: klikni LUM – CVETOČI TRAVNIK – IDEJE

ITALIJANŠČINA:

 1. ura: GLI ANIMALI: A me gli occhi (racconto)
  1. Danes je dan pravljice: A ME GLI OCCHI.
  2. V zvezek napiši naslov z rdečo barvo: A ME GLI OCCHI.
  3. Nariši vse prisotne živali v zgodbici in pripiši zraven ustrezen izraz v italijanščini (il gatto, la civetta, la rana, la farfalla, il lupo).
 2. ura: CAPPUCCETTO ROSSO
  1. Učenci si ogledajo risanko CAPPUCCETTO ROSSO.
  2. Primerjajo dano risanko s pravljico (brata Grimm). Kje se skrivajo razlike?
  3. Naučijo se besedišča: Cappuccetto rosso (rdeča kapica), la nonna (babica), il lupo (volk), il cacciatore (lovec), il cestino (košarica).
  4. Učenci napišejo v zvezek naslov z rdečo barvo CAPPUCCETTO ROSSO. Pravljico lahko narišejo ali pa si izberejo junaka in ga pobarvajo. Klik.

 


ANGLEŠČINA:

 1. ura: USTNO SPRAŠEVANJE
 2. ura: OUTDOORS: chant
  1. Ponovimo besede, ki smo jih spoznali prejšnjo uro na TEJ POVEZAVI. (moutain, bird, house, tree, lake, flower)
  2. Naučimo se pesmico “Outdoor chant” s pomočjo PREDSTAVITVE.
  3. igrajmo se: V zvezek riši enega izmed obravnavanih delov narave. Riši tako, da ni takoj prepoznavno, kaj rišeš. Nekdo ugibaja. Se zamenjata.