POZDRAVLJENI UČENCI V NAJBOLJ MUHASTEM MESECU LETA

Klikni na TEDENSKO PRIPRAVO in si oglej, kaj nas čaka ta teden pri pouku. Tukaj je naša OGLASNA DESKA.


PONEDELJEK, 5. 4. 2021

PRAZNIK – POUKA PROST DAN

Velikonočni ponedeljek je v Sloveniji dela prost dan, zato ste tudi vi otroci danes šolskega dela prosti! JUHUHU!!!


TOREK, 6. 4. 2021

Predura: DODATNI pouk: BRALNA VAJA

 1. Navodilo za delo: Danes imej dodatni pouk kar zvečer. V roke vzemi zvezek VIJAVAJA, stran 26 in 27 in svetilko, pokrij se z rjuho in vstopi v svet domišljije. Potem pa LAHKO NOČ … zzzzzz ….

1. ura: SLJ – MALA IN VELIKA PISANA ČRKA K

NA DANAŠNJE ZOOM SREČANJE PRINESI PREDMET, KI VSEBUJE ČRKO K (na začetku, sredini ali koncu besede).

1. Dragi moj šolarček in šolarka, ob 8.20. te pričakujem na ZOOM srečanju. Pripravi ABC zvezek za pisane črke.

2. Še enkrat si oglej poteze črke K v Deželi Lilibi.

3. Odpri ABC zvezek in veselo piši črke in besede.

4. Poteze pisane črke k lahko poiščeš tudi TUKAJ!

2. ura: GUM – ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT

 1. Če želiš prisluhni pravljici. Klikni na: PRAVLJICA O HIŠNEMU ŠKRATU
 2. Sedaj klikni na PESMICE – 2 in si poišči pesem Enkrat je bil en škrat.
 3. Besedilo najdeš tukaj: ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT.
 4. Zvečer klikni na TRIJE GOZDNI ŠKRATKI…..prisluhni pravljici in lahko noč.

3. ura: ITJ – klikni na ITJ

4. in 5. ura: LUM – AVTOPORTRET

 1. Prisluhni navodilom likovne naloge s pomočjo PREDSTAVITVE. Navodila in napotke za delo sem ti dala že v šoli. V mapi imaš spravljen tudi risalni list. Likovni izdelek objavi na naši oglasni deski, nato ga boš prinesel/a v šolo.
 2. Tukaj sem ti naložila še PPT predstavitev.

SREDA, 7. 4. 2021

NARAVOSLOVNI DAN OB SVETOVNEM DNEVU ZDRAVJA

” ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE”

Dobro jutro.😃 Najprej se ob 8. 20 dobimo na ZOOM srečanju. Podala ti bom napotke za naravoslovni dan.

Nato boš prisluhnil/a razlagi PRAVE NAVADE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE

Sedaj pa klikni na PREDSTAVITEV in opravi vse dane naloge.

ČAKA TE TUDI POSKUS! TE ZANIMA ZAKAJ SI MORAŠ UMITI ROKE?

 1. Oglej posnetek: klikni – POSKUS
 2. V zvezek SPO napiši naslov Zakaj si moram umivati roke. Na delovnem listu imaš nekaj nalog, katere rešuj v zvezek (lista ni potrebno natisniti).
 3. DL – ZAKAJ SI MORAM UMIVATI ROKE?

Na koncu lahko snov utrdiš še s predstavitvami: ZDRAVO ŽIVIM, SKRBIM ZA ZDRAVJE, PREHRANA IN ZDRAVJE


ČETRTEK, 8. 4. 2021

1.ura: MAT – ODŠTEVAM DO 100  (D – E = DE)

 1. Tudi pri današnji uri MAT bomo odštevali, in sicer od desetiških števil bomo odšteli enice. Najprej si oglej dva filmčka, ki prikazujeta način reševanja današnjih računov.
  1. PRVI PRIMER 
  2. DRUGI PRIMER 
 2. Se ti zdi težko? Če meniš, da potrebuješ še dodatne razlage, si lahko ogledaš še tretji primer razlage.
  1. TRETJI PRIMER
 3. Nato odpri in si oglej SDZ 2, stran 74.  
 4. Danes boš utrjeval/a račune iz U /74 . Naloge prepiši v zvezek.

2. ura: TJA – klikni na TJA

3. ura: SLJ – PREPIS S PISANIMI ČRKAMI DO ČRKE K

Odpri slovenski zvezek, napiši naslov PREPIS DO ČRKE K in natančno prepiši besedilo z DELOVNEGA LISTA. Pazi na pravilno držo pisala in telesa pri pisanju.

4. ura: ZDRAVA PREHRANA

OPOMBA: V posnetku je napaka glede reševanja strani v DZ. Rešite le stran 75.

 1. Igrica: ZDRAVO ali NEZDRAVO.
 2. Ali veš, kako se zdravo prehranjevati? Pa poglejmo. Klikni na POSNETEK.
 3. Klikni na OBROKI in izberi tvoj najljubši obrok. Kateri obrok, pa je po tvojem mnenju primernejši?
 4. Poglejmo, kaj je PREHRANSKA PIRAMIDA.
 5. Odpri DZ/75 ter reši 1. nalogo.
 6. ZA RADOVEDNEŽE: Če bi se rad/a naučil/a, kako pri čisto vsakem obroku pravilno vnesti za telo vsa potrebna hranila, si oglej še posnetek – KLIK.

5. ura: KEKČEVA PESEM

 1. Najprej se ritmično segrej s PICO MARGERITO 4. del. 🍕🍕
 2. Sedaj pa preberi BESEDILO KEKČEVE PESMI, s katerim si pomagaš pri petju. Besedilo bom v šoli sprintala in ga boste prilepili v GUM zvezek.
 3. Prisluhni KEKČEVI PESMI, nato glasno prepevaj. Pomagaj si z besedilom.

PETEK, 9. 4. 2021

1.ura: SLJ – BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM

DANES NA ZOOM SREČANJE PRINESI NEKAJ PO IZBIRI (igračko, hrano, oblačilo, glasbilo, potrebščino,……). PRESENETI NAS!

1. Najprej se ob 8. 20 dobimo na ZOOM srečanju. Pripravi SDZ, stran 40.

2. Kaj so nadpomenke in podpomenke? Klikni na RAZLAGO.

3. Tukaj si oglej POSNETEK z RAZLAGO. OPOMBA: Ne rešimo strani 90 – to je bilo v starem DZ!

4. Klikni na PREDSTAVITEV, s pomočjo katere lahko ponoviš snov.

5. Reši stran 40 v SDZ 2. Ne pozabi na pikapolonico. 🐞

2. ura: SLJ – Obravnava pesmi MALIM SO VŠEČ

 1. Klikni na predstavitev pesmi MALIM SO VŠEČ (na 4. prosojnici klikni na prisluhni). 😉
 2. Ponovno PRISLUHNI PESMI
 3. Nato odpri Berilo na strani 12 in trikrat glasno preberi pesem.
 4. Sedaj pa sestavi svojo kitico za pesem z naslovom Malim so všeč. Kitico objavi na naši oglasni deski. V šoli bomo vse kitice prebrali. VESELO NA DELO! 👍🤗

3. ura: MAT – ODŠTEVAM DO 100 (D – E = DE)

 1. Danes boš utrjeval/a odštevanje do 100 s pomočjo delovnega zvezka.
 2. Najprej ponovi včerajšnjo snov. klikni na ODŠTEVAMO DE – E = DE.
 3. Nato odpri in reši SDZ 2,/ 75. Reši pa tudi besedilne naloge na SDZ 2/ 76.

4. ura: ŠPO – SPREHOD V OKOLICO DOMA ali RAČUNAJ IN SE RAZGIBAJ

1. Z družino pojdite na krajši sprehod v okolico doma. Če srečate koga, bodite pozorni na varnostno razdaljo dveh metrov. Med sprehodom se spremeni v zajčka in čim večkrat poskoči. Skači sonožno, naprej, nazaj, levo, desno, skači enonožno, najprej po eni nogi, nato še po drugi,…

2. ČE BO DEŽEVALO PA SE RAZGIBAJ OB RAČUNANJU. Klikni na RAČUNAJ IN SE RAZGIBAJ.

5. ura: ITJ – klikni na ITJ