halloween candy

Pozdravljeni učenci v tednu po počitnicah!

Naj vas obvestim, da bom od tega tedna naprej na splet nalagala le tedensko pripravo in morebitne pripadajoče delovne liste za posamezne predmete. Pomagala ti bom tudi s PPT predstavitvami. Za vse ostale informacije sem dosegljiva po mailu, ali se o šolskem delu pozanimajte pri sošolcih.

Klikni na TEDENSKO PRIPRAVO in si oglej načrt dela za tekoči teden.


ANGLEŠČINA – Povezava do učilnice TJA

ITALIJANŠČINA – Povezava do učilnice ITJ

MATEMATIKA:

  1. ura: PRIMERJAM ŠTEVILA PO VELIKOSTI SDZ 2/42, 43 in DELOVNI LIST
  2. ura: VADIM IN ZBIRAM SONČKE, RAZISKUJEM – SDZ 2/44,  45, 46
  3. ura: MERIM DOLŽINO – SDZ 2/47, 48 ( v šoli bomo merili po skupinah z nestandardnimi enotami) – glej DELOVNI LIST
  4. ura: METER SDZ 2/49, 50, 51

SLOVENŠČINA:

1. ura: Poslušanje, gledanje: VIOLINE MOJSTRA DEMŠARJAOPOMBA! Posnetek bomo poslušali v šoli, ga ne morem naložiti na splet.

2. ura: PUSTNI OBIČAJI (Opis klovna)

3. ura: ZNAČILNOSTI PRAVLJICE

4. ura: nadaljevanje tretje ure ZNAČILNOSTI PRAVLJICE

5. ura: Poslušanje, gledanje: ZAKLAD V STARI HIŠI OPOMBA! Posnetek bomo poslušali v šoli, ga ne morem naložiti na splet.

6. ura: MALA IN VELIKA PISANA ČRKA E (zapis si oglej v deželi ABC – rešuj strani v zvezku ABC)

7. ura: Poslušanje, gledanje DOBER KOT KRUH OPOMBA! Posnetek bomo poslušali v šoli, ga ne morem naložiti na splet.

SPOZNAVANJE OKOLJA:

  1. ura: PUSTOVANJE IN RAJANJE
  2. ura: PONOVIM – SDZ/62;  SLJ – DZ 2 /10
  3. ura: KVIZ – ŽIVLJENJE NEKOČ

GLASBENA UMETNOST:

  1. ura: Anja Štefan – učenje pesmi:  KROF
  2. ura: PESEM: KRALJ URCA  SDZ/32

OPOMBA! PRI ŠPORTU IN LIKOVNI UMETNOSTI NI DELOVNIH LISTOV.