POZDRAVLJENI UČENCI V DEVETEM TEDNU DELA NA DALJAVO.

S klikom na TEDENSKO PRIPRAVO si oglej vsebine tega tedna. V petek planiramo glasbeno delavnico s sopranistko, ki bo tudi tokrat malo premešala urnik.

PONEDELJEK, 17. 01. 2022

1. ura: ŠPO –  ABC PUSTOLOVŠČINA

 • Pri današnji uri športa se boš dobro razgibal/a. Klikni na ABC PUSTOLOVŠČINE in sledi vajam.
 • Klik na PPT

2. ura: SLJ – LUTKOVNA PREDSTAVA ZVEZDICA ZASPANKA

 • Najprej si boš ogledal/a lutkovno predstavo ZVEZDICA ZASPANKA, v dveh delih. Klikni na: PRVI DEL in DRUGI DEL.

3. ura: TJA – Povezava do učilnice TJA

4. ura: MAT – POT / LABIRINT

5. ura: SLJ – LUTKOVNA PREDSTAVA ZVEZDICA ZASPANKA

TOREK, 18. 01. 2022

PREDURA: VAJA V RAČUNANJU DO 20 S PREHODOM

 • Izberi si pet črk abecede in prepiši račune pod to črko z DELOVNEGA LISTA na list papirja. Račune reši.

1. ura: MAT – MREŽA

2. ura: SLJ – NAJPREJ, POTEM, NAZADNJE

NAJPREJ poslušaj RAZLAGO, POTEM si poglej PPT, NAZADNJE reši naloge v zvezku in SDZ 1/ 74, 75.

3.ura: SPO – DNEVI V TEDNU

4. ura: ŠPO KOLEBNICE

5. ura: ITJ – Povezava do učilnice ITJ

SREDA, 19. 01. 2022

1. ura: SLJ – BRALNE VAJE VIJA VAJA

 • Odpri zvezek VIJA VAJA in glasno vadi branje zgodbic, ki so zapisane na straneh 16, 17 in 18.

2. ura: SLJ – NEJC RAZISKUJE 

 • Klikni na SDZ 1/ 76,77 in natančno preberi kaj je raziskoval Nejc. Nato odgovori na dana vprašanja.
 • ***Če želiš še ti pobrskaj po spletu in poišči kaj zanimivega o Arktiki.
 • Ali si razumel/a besedilo? Besedilo trikrat glasno preberi. To bo tvoja današnja bralna vaja.

3.ura: MAT – VADIM IN ZBIRAM SONČKE 

4. in 5. ura: LUM – RADIRANKA

 • Klikni na RADIRANKA in prisluhni navodilom za delo.
 • Tukaj je PPT RADIRANKA.
 • Če želiš, lahko tudi ilustriraš zgodbico o Zvezdici Zaspanki.

ČETRTEK, 20. 01. 2022

1. ura: SLJ –  VELIKA IN MALA PISANA ČRKA U

 • JUHUHU, danes pričnemo z obravnavo pisane abecede. Prvi na vrsti sta mali in veliki pisani črki I in U, zato hitro pripravi nalivno pero in klikni na PISANA ČRKA I.
 • Nato klikni na: VELIKA IN MALA PISANA ČRKA U.
 • Pri pisanju pazi na pravilno držo telesa.
 • Nato odpri zvezek ABC in reši dane strani.
 • Prosim, da mi po mailu pošljete fotografije zapisov, da jih pregledam.

3. ura: SPO –  ORIENTACIJA NA KOLEDARJU

4. ura: TJA – Povezava do učilnice TJA

5. ura: MAT – PREVERJANJE ZNANJA

 • Klikni na PREVERJANJE ZNANJA in reši dane naloge. Tako se boš pripravil/a na preizkus znanja, ki ga pišemo naslednjo sredo.

PETEK, 21. 01. 2022

1. ura: ITJ – Povezava do učilnice ITJ

2. in 3. ura: GUM – SKUM – DRUGA GLASBENA DELAVNICA S SOPRANISTKO MARTINO BURGER

4. ura: ŠPO IGRE NA ŠOLSKEM IGRIŠČU 

 • Danes se sprosti z vajami na vrtu, igrišču ali pojdi na sprehod.
 • Prilagam ti vaje ZA MINUTO ZA ZDRAVJE.

5. ura: SPO – SLEDI V SNEGU