2. b razred – 10. teden

 

SLOVENŠČINA:

 1. ura: PREPIS S PISANIMI ČRKAMI DO ČRKE G
  1. Prepis-s-pisanimi-črkami-do-G
  2. Prosim, da mi pošljete v vpogled zapise črk d in g ter prepise.
 2. ura: PREVERJANJE BRALNE TEHNIKE
  1. Navodila: dogovorili se bomo za video ali telefonsko srečanje, da preverim napredek pri branju. Če je možno mi prosim sporočite, kdaj vam najbolj ustreza (dopoldan, popoldan, dan v tednu), da najdemo skupni termin.
 3. ura: OB POTOKU DZ 4/28
  1. DZ 4/28
  2. Odgovarjajo na vprašanja v zvezek.
 4. ura: MALA IN VELIKA PISANA ČRKA J 
  1. Kikni na Mala pisana črka j
  2. Kikni na Velika pisana črka J
  3. Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA PISANE ČRKE J PO LILIBI
  4. MALA IN VELIKA PISANA ČRKA J
  5. DZO 2/110, 111 – samo črka j
 5. ura: VELIKA ZAČETNICA 
  1. VELIKA ZAČETNICA – TABELA – poišči čim več ustreznih besed, lahko tudi na določeno črko – lahko se igra več članov družine
  2. Reši DZ 4/32
 6. ura: JAGODOV SLADOLED 
  1. Preberi besedilo v U/74
  2. Reši UL – JAGODOV SLADOLED
 7. ura: MALA IN VELIKA PISANA ČRKA P 
  1. Kikni na Mala pisana črka P 
  2. Klikni na Velika pisana črka P
  3. Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA PISANE ČRKE P PO LILIBI
  4. MALA IN VELIKA PISANA ČRKA P
  5. DZO 2/110, 111 

MATEMATIKA:

 1. ura: MAT – ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100, (DE – DE = DE)  DZ 3/107
  1. Reševanje nalog v DZ 3, stran 107
 2. ura: RAČUNAM DO 100 DZ 3/112, 113
  1. Reševanje nalog v DZ, stran 112, 113 
 3. ura: RAČUNAM DO 100  DZ 4/18, 19, 20
  1. Reševanje nalog v DZ 4, stran 18, 19
  2. Reši še besedilne naloge v DZ 4, stran 20
 4. ura: PREVERJANJE ZNANJA – RAČUNANJE DO 100 BREZ PREHODA
  1. Navodila: pošljem naknadno 

SPOZNAVANJE OKOLJA:

 1. ura: MEŠAM IN LOČUJEM (ločujem snovi)
  1. Preberi snov v U/76
  2. Oglej si PREDSTAVITEV: PPT – LOČEVANJE SNOVI
  3. Reši DZ 4/38
 2. ura: SPREMINJANJE SNOVI
  1. Preberi snov v U/77
  2. Reši DZ 4/42
 3. ura: PREVERIM SVOJE ZNANJE 
  1. Preberi U/78
  2. Reši DZ 4/45 in reši stran 45, 46, 47

GLASBENA UMETNOST:

 1. ura: ORFFOVI INŠTRUMENTI
  1. Ponovi orffova glasbila: klikni na – ORFFOVA GLASBILA
  2. Klikni na U/36 in preberi učno snov
  3. Reši naloge v DZ 4/29
  4. Poglej si U/37 in poskusi rešiti DZ 4/37 
  5. ORFFOVA GLASBILA_koliko znam – rešuj čisto sam/sama in mi prosim pošlji fotografijo rešenega.
 2. ura: Antonio Vivaldi POMLAD
  1. Navodila: klikni na POMLAD in pozorno poslušaj
  2. Potem reši še DL – GUM – ORKESTER, PEVSKI ZBOR, DIRIGENT, ZBOROVODJA, SOLIST – prosim, da rešuješ čisto sam/a in mi pošljete v vpogled.
  3. Ponovi še pojme: LJUDSKA GLASBA, LJUDSKA GLASBILA, LJUDSKI PLESI

ŠPORT:

 1. ura: ŠPO – VAJE ZA RAVNOTEŽJE
 2. ura:  ŠPO – IMPROVIZACIJA NA GLASBO
 3. ura: ŠPO – KROŽNA VADBA

LIKOVNA UMETNOST:

 1. in 2. ura: IZDELAVA GLASBILA (KOLAŽ TEHNIKA, REZANKA)
  1. Navodila za delo: iz materiala, ki ga imaš na razpolago (časopis, kolaž papir, plastični jogurtovi lončki, tulci) izdelaj preprosto glasbilo – ropotuljico, oblepi jo s kolažem ali časopisom/reklamami

ITALIJANŠČINA:

 1. ura: GLI ANIMALI
  1. Prisluhni pesmi in uživaj v animaciji. Deček, prisoten v posnetku, se sprašuje o tem, kako se posamezne živali oglašajo. Za vse živali dobi odgovor, edino za krokodila ne. Nihče ne ve, kako se krokodil oglaša. Klik: IL COCCODRILLO COME FA?
  2. Ustno odgovori na vprašanja:
   • Come fa il cane? Odgovor: Bau Bau.
   • Come fa il gatto? Odgovor: Miao.
   • Come fa la rana? Odgovor: Cra cra.
   • Come fa la mucca? Odgovor:  Muuu.
    itd.
  3. Igrica.
  4. V zvezek napiši naslov IL COCCODRILLO COME FA?
  5. Nariši vse živali, ki so prisotne v pesmici.
  6. Med ustvarjanjem, prepevaj pesmico, vsaj refren.
 2. ura: GLI ANIMALI 
  1. Prisluhni pesmi o kmetiji “Nella vecchia fattoria”in reši KVIZ.
  2. Prilepi besedilo pesmi v zvezek: NELLA VECCHIA FATTORIA.

ANGLEŠČINA:

 1. ura: FOOD: How many?
  1. Prisluhnite zgodbi (KLIK predstavitev).
  2. Predstavitev osnovnega besedišča s pomočjo TE PREDSTAVITVE.
  3. Reši DELOVNI LIST.
 1. ura: OUTDOORS: Introduction
  1. Prisluhnimo ZGODBI.
  2. Spoznamo in utrdimo nove besede s pomočjo TE PREDSTAVITVE.
  3. Reši DELOVNI LIST.
 
 
 
 
 
Dostopnost