TEDENSKO PRIPRAVO NAJDEŠ TUKAJ: 42. TEDEN

SLOVENŠČINA:

 1. ura: Pesem: MAJ 
  1. Klikni na B/92, 93
 2. ura: PREPIS S PISANIMI ČRKAMI DO ČRKE F
  1. Navodila: Točno in natančno prepišejo besedilo s pisanimi črkami v zvezek – PREPIS DO ČRKE F  – POŠLJI MI V UPOGLED
  2. V DZO za opismenjevanje rešijo vse strani, ki jih še niso rešili, vključno do črke f
 3. ura: HIŠICA NA DREVESU DZ 4/35
  1. Reši DZ, stran 35
  2. Če ostane čas lahko učenci rešijo še DL dopolnjevanje povedi (o sebi). Nato nekaj učencev prebere svoje opise.
 4. ura: ABECEDA (MALE IN VELIKE PISANE ČRKE)
  1. Klikni na DZO, stran 116 za ogled pisanih črk
  2. Tukaj je PREPIS S PISANIMI ČRKAMI, ki ga učenci prepišejo v zvezek.  – POŠLJI MI V UPOGLED
 5. ura: 3.knjiga za EKO BZ: LISTKO IN NJEGOVA ŽIVLJENJA
  1. Branje knjige. V pomoč med branjem knjige je PPT – Listko in njegova življenja, da si bodo otroci med branjem ogledovali ilustracije. Tako jim bo bolj zanimivo.
  2. Tukaj je DL – LISTKO IN NJEGOVA ŽIVLJENJA. Učenci rešijo dano stran. Na koncu pregledate rešitve.  – POŠLJI MI V UPOGLED
 6. ura: PREVERJANJE: PREPIS S PISANIMI ČRKAMI 
  1. Navodila: Klikni na PONOVIMO PISANO ABECEDO
  2. Klikni na DL – PREVERJANJE ZNANJA – PREPIS V PISANE ČRKE  – POŠLJI MI V UPOGLED
 7. ura: V DVOJE DZ 4/39
  1. Rešijo DZ 4, stran 39
  2. Če bo čas, rešijo še DL – DVOJINA

MATEMATIKA:

 1. ura: MAT – TEHTAM U/85, 86, DZ 4/8.
  1. Snov lahko razložiš s pomočjo videa – klikni MERJENJE MASE – TEHTANJE (predstavi tudi različne tehtnice)
  2. Ogledamo si U/85 (ponovimo ravnovesje) nato še U/86
  3. Reševanje nalog v DZ 4/8
 2. ura: PREIZKUS ZNANJA RAČUNANJE DO 100 BREZ PREHODA
  1. Kdor prej konča, lahko rešuje naloge na DL – Zmorem več
 3. ura: TEHTAM (KILOGRAM) U/87, DZ 4/9
  1. Merske enote za merjenje mase lahko predstavimo s predstavitvijo – klikni PREDSTAVITEV
  2. Ogledamo si U/87
  3. Na koncu rešimo še naloge v DZ 4/9
 4. ura: TEHTAM (RAČUNANJE Z MERSKIMI ENOTAMI) U/88, 89, DZ 4/10, 11
  1. Ustno rešimo nalogo v U/88
  2. Nato otroke povprašamo, če so se doma igrali trgovino (delo na daljavo – učna enota DENAR), ob tem pokažemo U/89
  3. Rešujemo naloge v DZ 4/10, 11

SPOZNAVANJE OKOLJA:

 1. ura: POLETJE – MISELNI VZOREC
  1. Ogled PPT predstavitve  POLETJE 
 2. ura: PREIZKUS ZNANJA (EKOLOGIJA, ČLOVEŠKO TELO, GIBANJE IN SNOVI
  1. Tukaj je povezava do DL VROČA SKRIVANKA, ki jo rešujejo tisti učenci, ki so prej končali z delom.
 3. ura: NA TRAVNIKU (RASTLINE) U/80, DZ 4/59
  1. Klikni na  predstavitev TRAVNIK  – pogovor
  2. Klikni na  predstavitev TRAVNIK – 2
  3. Klikni na  predstavitev TRAVNIŠKE CVETLICE
  4. Klikni na  predstavitev Trave
  5. Oglej si Učbenik, stran 80 (naloga zgoraj)
  6. Reši DZ 4, stran 59

GLASBENA UMETNOST:

 1. ura: RITMIČNA VAJA DZ 4/53
  1. Klikni na DZ 4/53
 2. ura: POSLUŠANJE: GLASBA ZA RAZLIČNA RAZPOLOŽENJA
  1. Med poslušanjem učenci dopolnjujejo delovni list – rišejo obraze glede na njihovo razpoloženje med poslušanjem (dečki – deklice) DL – GLASBA ZA RAZLIČNA RAZPOLOŽENJA
  2. Glasbo za poslušanje najdeš tukaj:
   1. skladba: Glasovi pomlad – plesna, vesela, radoživa …
   2. skladba: Lacrimosa dies illa – žalostna, čuteča …
   3. skladba: Carmina burana – strašna, mogočna …
   4. skladba: Ples sladkorne vile – skrivnostna, vilinska, pravljična, ljubka, očarljiva

ŠPORT:

 1. ura: POLETJE (OPAZOVALNI SPREHOD)
 2. ura: SPREHOD 
  1. Tukaj je DL -OPAZOVANJE-TRAVNIKA, ki ga otroci rešijo na sprehodu.
 3. ura: GIBALNA ABECEDA NA IGRIŠČU
  1. Navodila: V prilogi je učna priprava na uro športa GIBALNE IGRE NA IGRIŠČU.
  2. Klikni na povezavo VRTAVKA in s pomočjo le te izvajaj vaje na igrišču. Po končani izvedbi je tukaj še en  primer vaj brez dotikanja. Klikni na REČNI BREG in se poigrajte ob danih vajah.

LIKOVNA UMETNOST: 

*Sprememba učne teme – cvetoči travik bo naslednji teden!

 1. in 2. uro: Uredili bomo likovne izdelke in likovni material. 

ITALIJANŠČINA:

 1. ura: GLI ANIMALI: A me gli occhi (racconto)
  1. Danes je dan pravljice: A ME GLI OCCHI.
  2. V zvezek napiši naslov z rdečo barvo: A ME GLI OCCHI.
  3. Nariši vse prisotne živali v zgodbici in pripiši zraven ustrezen izraz v italijanščini (il gatto, la civetta, la rana, la farfalla, il lupo).
 2. ura: CAPPUCCETTO ROSSO
  1. Učenci si ogledajo risanko CAPPUCCETTO ROSSO.
  2. Primerjajo dano risanko s pravljico (brata Grimm). Kje se skrivajo razlike?
  3. Naučijo se besedišča: Cappuccetto rosso (rdeča kapica), la nonna (babica), il lupo (volk), il cacciatore (lovec), il cestino (košarica).
  4. Učenci napišejo v zvezek naslov z rdečo barvo CAPPUCCETTO ROSSO. Pravljico lahko narišejo ali pa si izberejo junaka in ga pobarvajo. Klik.

ANGLEŠČINA:

 1. ura: USTNO SPRAŠEVANJE
 2. ura: OUTDOORS: chant
  1. Ponovimo besede, ki smo jih spoznali prejšnjo uro na TEJ POVEZAVI. (moutain, bird, house, tree, lake, flower)
  2. Naučimo se pesmico “Outdoor chant” s pomočjo PREDSTAVITVE.
  3. igrajmo se: V zvezek riši enega izmed obravnavanih delov narave. Riši tako, da ni takoj prepoznavno, kaj rišeš. Nekdo ugibaja. Se zamenjata.