TEDENSKO PRIPRAVO NAJDETE TUKAJ: klikni – 39. TEDEN

SLOVENŠČINA:

 1. ura: UVODNA URA
 2. ura: PRAVLJICA PRAVLJIČNO DREVO, B/112, 113
  1. Večkrat preberi besedilo v učbeniku.V besedilu poišči značilnosti pravljice.
 3. ura: MALA IN VELIKA PISANA ČRKA D
  1. Poglej si poteznost zapisa črke D v deželi Lilibi: PREDSTAVITEV ZAPISA PISANE ČRKE D PO LILIBI
  2. MALA IN VELIKA PISANA ČRKA D
  3. Dokončaj zapise v DZO 2/108, 109 (tudi kratek prepis na strani 109)
 4. ura: PREPIS S PISANIMI ČRKAMI DO ČRKE D
  1. Prepis-s-pisanimi-črkami-D (samo en prepis – tretjina strani)
 5. ura: SIMON V LUTKOVNI DELAVNICI, U/75, DZ 4/15
  1. Preberi besedilo v U/75 in reši naloge v DZ/15
 6. ura: LUTKE, U/76, DZ 4/16, 17
  1. Preberi besedilo v U/76 in reši naloge v DZ/16, 17
 7. ura: MALA IN VELIKA PISANA ČRKA G, DZO 2/110, 111
  1. PREDSTAVITEV ZAPISA PISANE ČRKE G PO LILIBI
  2. MALA IN VELIKA PISANA ČRKA G
  3. Reševanje nalog v DZO 2/110, 111. SAMO ČRKO G!!

MATEMATIKA:

 1. ura: SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100, DZ 3/94
  1. Poglej še enkrat predstavitev in jo poslušaj (Diaprojekcija): Seštevanje do 100 DE + DE, nato rešuj naloge v DZ3/94
 2. ura: ČRTIČNI PRIKAZ, DZ 3/98, 99
  1. Ponovimo seštevanje: DL – MAT – SEŠTEVAM DO 100 (DE+DE)
 3. ura: ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE – D = DE), U/77, DZ 3/104, 105
  1. Novo učno snov lahko pričneš z VIDEOM ODŠTEVANJE DE – D
  2. Nato si preberi snov učbeniku in rešuj naloge v DZ.
 4. ura: ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE – DE = DE), U/78, DZ 3/106
  1. Učno snov lahko pričneš z VIDEO ODŠTEVANJE DE – DE
  2. Nato si preberi snov učbeniku in rešuj naloge v DZ.

SPOZNAVANJE OKOLJA:

 1. ura: GIBANJE – PONOVIM
  1. Reši naloge v DZ 4/14, 22, 23, 26, 27 in ponovno si oglej vse predstavitve o gibanju iz prejšnjih tednov dela na daljavo (gibanje, kako delujejo, ravnovesje, veter).
 2. ura: LASTNOSTI SNOVI, DZ 4/33
 3. ura: MEŠAM IN LOČUJEM  (MEŠAM SNOVI), U/76, DZ 4/34

GLASBENA UMETNOST:

 1. ura: ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT – PONOVIMO
  1. poslušaj ponovno pesem in jo prepevaj. Prepevaj še druge poznane pesmi.
 2. ura: POSLUŠANJE: PODEŽELSKI VRTOVI

ŠPORT:

 1. ura: GIBANJE NA ENAKOMEREN RITEM
 2. ura: IGRE HITRE ODZIVNOSTI
 3. ura: VAJE ZA RAVNOTEŽJE

LIKOVNA UMETNOST:

 1. ura: PRAVLJIČNO DREVO
 2. ura: PRAVLJIČNO DREVO
  1. Navodila: Ilustracija pravljice L. Suhodolčana: Pravljično drevo. Material: voščenke, oljni pasteli, barvice ali flomastri.

ITALIJANŠČINA:

 1. ura: GLI ANIMALI
  1. Učni list GLI ANIMALI učenci prilepijo v zvezek, nato pa še klikni na povezavo in poslušaj.
  2. Come si dice in italiano?: pes, mačka, konj, …
  3. GIBAJ SE KOT ŽIVAL: Vola come un uccello. (Leti kot ptica.) / Salta come un coniglio. (Skači kot zajec.) / Muoviti come un orso. Premikaj se kot medved. / Vola come una farfalla. (Leti kot metulj) itd.
 2. ura: GLI ANIMALI
  1. Učni list GLI ANIMALI (segui le strade): Vsako pot/cesto naj učenci pobarvajo z drugo barvo. Živali naj poimenujejo na glas.
  2. Razne igrice z živalmi (poimenuj, pantomima, …) – po želji.

ANGLEŠČINA:

 1. ura in 2. ura: V tem tednu bomo z učenci  v šoli utrjevali in ponavljali na daljavo obravnavano učno snov. Pomagali si bomo z TO PREDSTAVITVIJO. Z ustnim ocenjevanjem bomo pričeli v četrtek, 28.5. (2. skupina) ter ponedeljek, 1.6.2020 (1. skupina). Učenci, ki niste v šoli, še dobite navodila.