UČENCI MOJI, PONOVNO POZDRAVLJENI V SPLETNI UČILNICI!

Ta teden pridno delajte, da bomo ob povratku lahko skupaj gradili znanje naprej!

Z nami je ponovno naša OGLASNA DESKA – klik.

POSEBNO OBVESTILO!

UČENCE BOM V ČETRTEK, 4. 2. 2021 POVABILA NA ZOOM SREČANJE, KJER BOM USTNO SPRAŠEVALA UČNO SNOV O LETNEM ČASU ZIMA IN KOLEDARJU. VRSTNI RED SPRAŠEVANJA BOM SPOROČILA STARŠEM PO MAILU.


PONEDELJEK, 1. 2. 2021

1. ura: SPO – KO SEM BIL MLAJŠI

2. ura: SLJ – ŽIVALI POZIMI 

 • V DZ 1/78, 79, 80, preberi vsa besedila o živalih in reši naloge.
 • Tukaj je besedilo o MEDVEDU (DZ / 78) – dopolnjene povedi prepiše v zvezek kdor želi.
 • Preberi tudi o POLHU (DZ / 79)
 • Ne pozabi na LISICO (DZ / 80) – 4. nalogo reši kdor želi.

3. ura: ŠPO –  TEK V NARAVI (MINUTA ZA ZDRAVJE)

Najprej opravi MINUTO ZA ZDRAVJE, nato če bo vreme dovoljevalo pojdi v naravo in poskusi teči 10 minut brez vmesnih postankov.

4. ura: ITJ

5. ura: MAT – ŠTEVILA DO 100 PO DESETICAH

 • Klikni na ŠTEVILA DO 100 in ponovi kar smo delali v četrtek pri pouku.
 • Odpri DZ 2/ 27, dobro preglej celo stran in reši pikapolonico v kotu zgoraj.
 • Nato poišči v mapi oba delovna lista, ki ju vidiš spodaj, ju reši in prilepi v zvezek.
 • Prvi DL dopolni po primeru (zeleno-rdeče kapice reši kdor želi), gosenici pa doriši nogice in v telo vpiši desetico, kot kaže primer. Koliko nogic boš narisal/a? Vsako desetico pobarvaj z drugo barvo.

TOREK, 2. 2. 2021

***Spremenjen urnik ostaja – torek je MAT namesto TJA, v petek pa TJA namesto MAT.

Ob 10.00 bom na voljo v moji ZOOM sobi – KLIKNI SEM!

Vabljeni vsi, ki bi z menoj utrjevali matematične besedilne naloge. Vaja dela mojstra! Sami dobro veste, kdo potrebuje še vaje. Pripravi delovni list po navodilih predure.

Ob 10.30 pa se mi pridružite še tisti, ki želite opravljati Bralno značko.

PREDURA: DDP – RAČUNAMO DO 20 S PREHODOM

 • Utrjuj računanje do 20 s prehodom in reševanje besedilnih nalog na delovnih listih, ki jih imaš v mapi in sta skupaj speta s sponko (to sem vam povedala tudi že v šoli). Liste prilepi v zvezek.

(reši vsaj 4 besedilne naloge po tvoji izbiri)

1. ura: SLJ – PONOVIM

 • Danes boš rešil/a strani v DZ 1/ 81 in 82. Delaj samostojno. Natančno preberi navodila. Ne potrebuješ pomoči staršev.
 • DZ 1/ 81
 • DZ 1/ 82

2. ura: MAT – ŠTEVILA DO 100 PO DESETICAH  

3. in 4. ura: LUM – SLIKANJE: PIKA NOGAVIČKA

5. ura: GUM – PESEM: KRALJ URCA 

Odpri DZ /32, najprej pesem večkrat glasno preberi, nato jo poslušaj s klikom na zvočnik, nazadnje jo prepevaj in obenem spremljaj z lastnimi glasbili (ploskanjem, tolčenjem,…).


SREDA, 3. 2. 2021

1. ura: MAT – UTRJEVANJE DESETIC (velikostni odnosi)

 • Danes lahko pričneš uro z igrico DESETICE ter POIŠČEŠ PARE DESETIC IN ENIC. Na ta način boš utrdil/a učno snov.
 • V mapi poišči te tri delovne liste ter jih prilepi v zvezek. Prva dva reši, tretji list pa je za domačo nalogo.😊

2. ura: ŠPO – STARE OTROŠKE IGRE

Naj se ura športa prične. 😊 Klikni na IGRE NEKOČ IN DANES.

3. in 4. ura: SLJ – MALA IN VELIKA PISANA ČRKA M

5. ura: ITJ 


ČETRTEK, 4. 2. 2021

1. ura: MAT – SEŠTEVAM DESETICE 

 • Prisluhni razlagi SEŠTEVAMO DESETICE
 • Sedaj odpri DZ 2/30, 31 in reši vse štiri naloge po navodilih. Ne pozabi rešiti naloge skrite v pikapolonici!
 • Klikni na: RAČUNU NAJDI REŠITEV
 • Ker do torka nimamo matematike, za domačo nalogo reši še delovni list, ki ga imaš v mapi. Prilepi ga v zvezek.

2. ura: GUM – PESEM: KOKLJA

Danes se boste naučili pesem KOKLJA. Prisluhni pesmici.

3. ura: TJA

4. ura: SPO – USTNO SPRAŠEVANJE – ZIMA, KOLEDAR

Po urniku, ki sem ti ga poslala se poveži v mojo ZOOM sobo. Ustno te bom vprašala snov o zimi in koledarju. SAJ BO ŠLO! 😃👍

5. ura: SLJ – BRANJE Z   RAZUMEVANJEM                 

 • Klikni na ROK IN MURI, večkrat preberi besedilo in reši nalogo po navodilih.

PETEK, 5. 2. 2021

Dan začnete s PREDURO: TJA – pokukajte kaj vam je pripravila učiteljica Ena:

DANES BOMO OBELEŽILI SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK. KAJTI BLIŽA SE…..

OB TEJ PRILOŽNOSTI SE SPOMNIMO NA FRANCETA PREŠERNA.

 • Najprej prisluhni RAZLAGI, nato
 • klikni na PREDSTAVITEV in preglej vse prosojnice, preberi besedilo, oglej si posnetke
 • Tukaj je delovni list, če si ga lahko natisneš, sicer pa preberi in odgovori na vprašanja v celih povedih v zvezek SLJ.
 • *** Če kdo želi, lahko poskusi rešiti še PREŠERNOV KVIZ, ki pa je zahtevnejši.