KLIKNI NA TEDENSKO PRIPRAVO IN VSTOPI V NOVI TEDEN.


SLOVENŠČINA:

DELOVNI LISTI ZA SLOVENŠČINO

TONE PAVČEK: JURI MURI V AFRIKI

Odgovori na vprašanja v zvezek SLJ.

BRANJE Z RAZUMEVANJEM – sreda

DOMAČA NALOGA – BRANJE Z RAZUMEVANJEM – sreda


S klikom na BRALNI LIST se ti bo odprl BRALNI LIST ZA FEBRUAR. Še vedno velja, da beremo vas dan najmanj 10 minut.


SPOZNAVANJE OKOLJA

PREVERJANJE ZNANJA O ZIMI IN KOLEDARJU

  • Z reševanjem nalog za PREVERJANJE ZNANJA boš ugotovil/a koliko si se naučil o zimi in koledarju.


MATEMATIKA

DELOVNI LISTI ZA MATEMATIKO:

SREDA:

  1. DL – STONOGA
  2. RAZLAGA – DESETIŠKA ŠTEVILA – reši ustno!
  3. SEŠTEVAMO DESETICE DOMAČA NALOGA

ČETRTEK

  1. POLŽEK – RAČUNAM Z DESETICAMI – DL
  2. RAČUNAMO Z DESETICAMI – DOMAČA NALOGA

ANGLEŠČINA klikni na gumbek


ITALIJANŠČINA – klikni na gumbek


Naj vas spomnim, da v ponedeljek, 7. 02. 2022 in torek, 8. 02. 2022 je pouka prosti dan!