PONEDELJEK, 22. 11. 2021

1. ura: ŠPO Premagovanje ovir

Uro športa preživi zunaj (če se le da). Poskusi premagovati različne ovire (kamenje, skale, veje, …).

LAHKO PA POIŠČEŠ SVOJO NAJLJUBŠO IGRAČKO IN Z NJO TELOVADIŠ. KLIKNI NA PREDSTAVITEV IN ZAČNI Z VADBO.

2. ura: GUM – Pesem Veverica

waving with forest critters

3. ura: MAT – REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG

  • TE ZANIMA KAKO TEŽKA JE ŽELVJA MATEMATIKA? KAJ PA ČEBELJA? KLIKNI NA SLIKICE IN PRIČNI Z ZABAVNO MATEMATIKO:

Rešu naloge na DL – klikni in natisni. PRI BESEDILNIH NALOGAH NE POZABI NA POSTOPEK REŠEVANJA (OBKROŽI/PODČRTAJ POMEMBNE PODATKE!).

4. in 5. ura: SLJ – Pravljica: Pod medvedovim dežnikom – B/78, 79

PRISLUHNI PRAVLJICI.

  1. V ZVEZEK V OBLIKI MISELNEGA VZORCA OPIŠI ENO ŽIVAL IZ ZGODBE – GLEJ PRIMER ZAJCA NA PREDSTAVITVI.
  2. NARIŠI DEŽNIK KAKŠRNEGA BI TI ŽELEL/A IMETI. ČE ŽELIŠ LAHKO VANJ ZAPIŠEŠ NEKAJ JESENSKIH BESED.

TOREK, 23. 11. 2021

predura: DDP – BEREMO

Odpri Vija vaja bralne vaje in si izberi dve besedili ter ju preberi, nato pa reši še naloge po prebranem.

1. ura: MAT – VADIM IN ZBIRAM SONČKE

Reši naloge v DZ 1/60, 61

2. ura: SLJMala tiskana črka j

  • NAJPREJ SI OGLEJ VIDEO.
  • OGLEJ SI ŠE ZAPIS V DEŽELI LILIBI.
  • VADI ZAPIS ČRKE J V ZVEZKU Abc (UPOŠTEVAJ NATANČNOST ZAPISA IN NE POZABI NA USTREZNO TELESNO DRŽO).
  • *POŠLJI MI FOTOGRAFIJO ZAPISA.

3. ura: SPODRUŽINE

  • KLIKNI NA DRUŽINE IN SI NATANČNO OGLEJ PREDSTAVITEV.
  • KLIKNI NA DOMAČA VAJA IN USTNO ODGOVORI NA VPRAŠANJA.

4. ura: ŠPO – ZADEVANJE CILJA S KOTALJENJEM ŽOGE

This image has an empty alt attribute; its file name is f8536012-27c3-444d-ae91-856e741a028a-4bd91ee9-4702-430f-ad86-4c926dfc5f7c-v1-2.png
KLIKNI NA SLIKO IN SE RAZGIBAJ.
This image has an empty alt attribute; its file name is Slika1-2.png
KLIKNI ŠE NA TO SLIKO IN IZVAJAJ VAJE PO NAVODILIH.

5. ura: TJA

Do vsebin za angleščino prideš s klikom na zeleni gumbek:

SREDA, 24. 11. 2021