PONEDELJEK, 1. 6. 2020

 1. ura – MAT
  1. Navodilo za delo: DZ str. 53 in 54
 2. ura – ITJ 
  1. Učenci si ogledajo risanko CAPPUCCETTO ROSSO.
  2. Primerjajo dano risanko s pravljico (brata Grimm). Kje se skrivajo razlike?
  3. Naučijo se besedišča: Cappuccetto rosso, la nonna, il lupo, il cacciatore, il cestino.
  4. Učenci napišejo v zvezek naslov z rdečo barvo CAPPUCCETTO ROSSO. Pravljico lahko narišejo ali pa si izberejo junaka in ga pobarvajo po navodilih. Klik.
  5. Pokažemo jim posnetek, kjer se urijo v tvorjenju povedi in spoznajo nekatere dele telesa.
  6. Učenci dobijo učni list z deli telesa: LE PARTI DEL CORPO (Cappuccetto rosso).
 3. ura – SLJ
  1. Navodila za delo: Pogledali si bomo film JUNAKI PETEGA RAZREDA.
 4. ura – LUM
 1. Navodila za delo: Navodilo za delo: naredili boste gosenico na zelenem listu iz papirja. Uporabljamo barvice in flomastre. GOSENICA
 1. ura – LUM
  1. Navodila za delo: nadaljujemo…
 2. ura – DOP/DOD
  1. Navodila za delo: danes bomo utrjevali snov pri MAT, zato rešimo učni list DOPOLNILNI POUK.

 

TOREK, 2. 6. 2020

 1. ura – SLJ:
  1. Navodila za delo: Pesem: Domišljija – B str. 40, 41
  2. Napiši zgodbo: Kaj bi bilo, če…
 2. ura – ŠPO:
  1. Navodila za delo: sprehod
 3. ura – SPO:
 1. Navodila za delo: Navodilo za delo: danes bomo začeli s spoznavanjem naše Slovenije.
 2. Skupaj preberete besedilo v DZ na str. 98.
 3. S pomočjo DZ rešijo UČNI LIST.
 1. ura – MAT:
  1. Navodila za delo: DZ str. 55
 2. ura – GUM:
  1. Navodila za delo: Zapoj še enkrat pesem Naša kuharica Jela

SREDA, 3. 6. 2020

 1. ura – SLJ:
  1. Navodilo za delo: Izdelovali bomo razglednico našega kraja (Šmarje) in jo napisali staršem.
 2. ura – SLO:
  1. Nadajujemo delo prejšnje ure.
 3. ura – SPO:
 1. Navodila za delo: Navodilo za delo: danes boste nadaljevali s snovjo o Sloveniji. Za začetek ponovite odgovore na vprašanje iz učnega lista, ki so ga reševali prejšnjo uro.
 2. Nadaljujete z utrjevanjem snovi in rešite naloge v DZ na str. 99.
 1. ura – MAT:
  1. Navodila za delo: DZ str. 56
 2. ura – ŠPO:
  1. Navodila za delo: vadi spretosti z žogo ali sprehod.
 3. ura –  TJA:

__________________________________________________________________________________________________________________________

ČETRTEK, 4. 6. 2020

 1. ura – ŠPO
  1. Navodilo za delo: sprehod
 2. ura – ITJ
  1. UČBENIK, str. 76.
  2. Učbenik, str. 70, nal. 4
  3. Učbenik, str. 70, nal. 5
 3. ura – SLJ
  1. Navodila za delo: DZ str. 98
 4. ura – MAT
  1. Navodila za delo: DZ str. 57
 5. ura – TJA:

__________________________________________________________________________________________________________________________

PETEK, 5. 6. 2020

 1. ura – SPO
  1. Navodilo za delo: v zvezek nariši našo zastavo.
 2. ura – MAT
  1. Navodila za delo: DZ str. 58 in 59.
 3. ura – SLJ
  1. Navodila za delo: Zgodba o levih in levčkih B str. 112, 113 – 2x preberemo
 4. ura – SLJ
  1. Navodila za delo: Napišmo dnevnik današnjega dne.
 5. ura – GUM
 1. Navodila za delo: danes boste spoznali orkester. Preberite besedilo v DZ str.39.
 2. Rešite nalogo na str. 39 in nalogo na str. 40.