PONEDELJEK, 4. 5. 2020

 1. ura – MAT
  1. Navodilo za delo: poglejmo si REŠITVE MATEMATIKA .
  2. Pripravi zvezek, DZ, rdeč kemik in pero. Pozorno si poglejmo POSNETEK.
 2. ura – ITJ 
  1. Buongiorno 😊Come hai trascorso le vacanze? Kako si preživel/a počitnice? Upam, da si si nabral/a novih moči in da se veseliš današnje ure italijanščine. 😊
  2. Danes pa bomo spoznali mesece v letu. Prisluhni posnetku in se jih nauči pravilno poimenovati: I MESI DELL’ANNO.
  3. Natisni ali prepiši v zvezek učno snov o mesecih: I MESI DELL’ANNO (učni list).
  4. Čas je za glasbo. Prisluhni in zapoj: »I mesi dell’anno«(klikni).
 3. ura – SLJ
  1. Navodilo za delo: pripravi zvezek, DZ, rdeč kemik in pero. Pozorno si poglejmo POSNETEK.
 4. ura – LUM
  1. Navodilo za delo: danes USTVARJAMO Z NARAVO.
 5. ura – LUM
  1. Navodilo za delo: nadaljujete delo prejšnje ure.
 6. ura – DOP/DOD
  1. Navodilo za delo: dobimo se na videokonferenci ob 15.30 TUKAJ. Utrjevali bomo poštevanko in deljenje. Vabljeni tisti, ki si to želite.

Jutri bomo imeli MAT v živo. Z dečki se dobimo ob 14.45 in z deklicami ob 15.30 TUKAJ.

__________________________________________________________________________________________________________________________

TOREK, 5. 5. 2020

 1. ura – SLJ:
  1. Navodilo za delo: pripravi zvezek, DZ, rdeč kemik in pero. Pozorno si poglejmo POSNETEK.
  2. Poglejmo si še S ali Z.
 2. ura – ŠPO:
  1. Navodilo za delo: vadi spretnosti z žogo na domačem dvorišču.
 3. ura – SPO:
  1. Navodila za delo: preverimo REŠITVE NALOG PREVERIMO SVOJE ZNANJE
  2. Danes bomo obravnavali GIBANJE.
  3. Poglejmo si še naslednji POSNETEK.
 4. ura – MAT:
  1. Navodilo za delo: pripravi zvezek, DZ, rdeč kemik in pero. Pozorno si poglejmo POSNETEK.
 5. ura – MAT:
 1. Navodilo za delo: danes imamo preverjanje znanja pred ocenjevanjem poštevanke in deljenja. Z dečki se dobimo ob 14.45 in z deklicami ob 15.30 TUKAJ.

__________________________________________________________________________________________________________________________

SREDA, 6. 5. 2020

 1. ura – SLJ:
  1. Navodilo za delo: poglejmo REŠITVE VZPON NA STORŽIČ.
  2. Odpremo DZ na str. 74. Pozorno si poglejmo slikice in rešimo 1. nalogo.
 2. ura – SLJ:
  1. Navodilo za delo: rešimo 2. nalogo in v zvezek napišemo pripoved ob slikah. Pazimo na pravopisno pravilnost, obliko pisave in čistost zapisa.
 3. ura – SPO:
  1. Navodilo za delo: danes boste tehnično ustvarjalni in izdelali boste LETALO.
 4. ura – MAT:
  1. Navodilo za delo: preverimo REŠITVE ODŠTEVAM STOTICE.
  2. Ustno ocenjevanje poštevanke in deljenja po razporedu TUKAJ.
 5. ura – ŠPO:
  1. Navodilo za delo: odpravimo se na daljši sprehod.
 6. ura –  TJA:
  1. Počitnice so za nami. Upam, da ste si spočili. Se še spomniš, o čem smo govorili pred počitnicami? Prisluhni pesmici, spomnila te bo.
  2. Ponovi poimenovanja za cvetlice TUKAJ. Z klikom na zvočnik besedam prisluhni. GLASNO PONOVI.
  3. Poveži cvetlice z njihovim poimenovanjem v angleščini na TEM delovnem listu

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

ČETRTEK, 7. 5. 2020

 1. ura – ŠPO
  1. Navodilo za delo: danes bomo tekli na 60 in 600 metrov. Izmeri dolžino (1 m je približno en tvoj daljši korak). Meritve zapiši v zvezek matematike. Ne pozabi na gimnastične vaje pred tekom in sproščanje po teku.
 2. ura – ITJ
  1. Buongiorno 😊 Ali si vedel/a, da bodo v Italiji med vikendom praznovali MATERINSKI DAN? Ali veš, kako pomemben je mamin poljub? O njegovem pomenu govori tudi ta pripoved: IL BACIO DELLA MAMMA. Prisluhni posnetku. Ob tej priložnosti svojo mamico razveseli z risbico in ji povej, da jo imaš rad/a. Kako se to reče v italijanščini? Dovoli, da ti pomagam: »CARA MAMMA, TI VOGLIO BENE.«  
  2. Ali si si zapomnil/a, v katerem mesecu praznujejo materinski dan v Italiji? Kdaj pa v Sloveniji?
  3. Učbenik, str. 48, nal. 5: Obkroži mesece in jih zapiši na pravilno mesto.
  4. DZ, str. 21, nal. 1 in 2: Dopolni imena mesecev in nariši nekaj, kar je značilno za posamezni mesec. Nato dopolni poved in zapiši, kateri je tvoj najljubši mesec. Na prvo črtico napiši besedico È (kar pomeni JE), na drugo pa svoj najljubši mesec.
  5. Preden se poslovimo, zapoj pesmico »I mesi dell’anno« (klikni).
 3. ura – SLJ
  1. Navodilo za delo: danes se bomo pripravili na govorni nastop. Poglejmo si GOVORNI NASTOP in OCENJEVALNI LIST.
 4. ura – MAT
  1. Navodilo za delo: ustno ocenjevanje poštevanke in deljenja po razporedu TUKAJ.
 5. ura – TJA
  1. Kateri je tvoj najljubši letni čas? Spoznaj, kako letnim časom rečemo v anglečičini ter si z klkom na posamezno drevo oglej videoposnetke TUKAJ.
  2. Besedam lahko prisluhneš tukaj.
  3. Reši delovni list: poveži drevo z ustrezno besedo.

__________________________________________________________________________________________________________________________

PETEK, 8. 5. 2020 

Dobro jutro vsem! Po zelo uspešnem ocenjevanju matematike na daljavo, vas danes čaka zasluženo presenečenje! Imeli bomo DAN PU DUMAĆE!

Veliko zabave vam želim 🙂