PONEDELJEK, 1. 6. 2020

 1. ura – SLJ:
  1. Navodilo za delo: čau Joži ali Astrid. Danes imamo kino. Pogledali si bomo film JUNAKI PETEGA RAZREDA.
  2. Nadaljujete z gledanjem pri uri glasbene umetnosti.
 2. ura – SPO:
  1. Navodilo za delo: danes bomo začeli s spoznavanjem naše Slovenije. Za začetek si poglejte POSNETEK
  2. Skupaj preberete besedilo v DZ na str. 98.
  3. S pomočjo DZ rešijo UČNI LIST (fotokopije so v DZ).
 3. ura – GUM:
  1. Navodilo za delo: nadaljujete z gledanjem filma.
 4. ura – TJA:
  1. Navodilo za delo:

__________________________________________________________________________________________________________________________

TOREK, 2. 6. 2020

 1. ura – ŠPO:
  1. Navodilo za delo: danes se lahko odpravite na sprehod ali se na igrišču ogrejete z gimnastičnimi vajami (izberi enega, ki jih vodi), nadaljujete z igrico poplava, potres, letalo in nadaljujete s prosto igro do konca ure.
 2. ura – SPO:
  1. Navodilo za delo: včeraj je 2. skupina imela kino in danes je na vrsti 1. skupina, zato se udobno namestite in poglejte si film JUNAKI PETEGA RAZREDA.
 3. ura – GUM:
  1. Navodilo za delo: nadaljujete z gledanjem filma.
 4. ura – DDP: danes boste utrjevali snov pri MAT, zato rešijo učni list DOPOLNILNI POUK (fotokopije so na mizi).
 5. ura
 6. ura: ITJ:
  1. Uvodni pozdrav s pesmico »Buongiorno«.
  2. Učenci si ogledajo risanko CAPPUCCETTO ROSSO.
  3. Primerjajo dano risanko s pravljico (brata Grimm). Kje se skrivajo razlike?
  4. Naučijo se besedišča: Cappuccetto rosso, la nonna, il lupo, il cacciatore, il cestino.
  5. Učenci napišejo v zvezek naslov z rdečo barvo CAPPUCCETTO ROSSO. Pravljico lahko narišejo ali pa si izberejo junaka in ga pobarvajo po navodilih. Klik.

__________________________________________________________________________________________________________________________

SREDA, 3. 6. 2020

 1. ura – ŠPO:
  1. Navodilo za delo: čau Ena. Odpravi se na sprehod ali igrajte se na igrišču.
 2. ura – GUM: 
  1. Navodilo za delo: danes boste spoznali orkester. Preberite besedilo v DZ str.39.
  2. Poslušajte naslednje: INSTRUMENTALNI ORKESTER, ZAKAJ UPORABLJAMO NOTE
  3. Rešite nalogo na str. 39 in nalogo na str. 40.
 3. ura – DDP:
  1. Navodilo za delo: danes boste utrjevali snov pri MAT, zato rešijo učni list DOPOLNILNI POUK (fotokopije so na mizi).

__________________________________________________________________________________________________________________________

ČETRTEK, 4. 6. 2020

 1. ura – SPO:
  1. Navodilo za delo: danes boste nadaljevali s snovjo o Sloveniji. Za začetek ponovite odgovore na vprašanje iz učnega lista, ki so ga reševali prejšnjo uro.
  2. Nadaljujete z utrjevanjem snovi in rešite naloge v DZ na str. 99.
 2. ura – ŠPO:
  1. Navodilo za delo: odpravite se na sprehod ali igrajte se na igrišču.
 3. ura – LUM:
  1. Navodilo za delo: naredili boste gosenico na zelenem listu iz papirja. Uporabljamo barvice in flomastre. GOSENICA
 4. URA
 5. URA
 6. URA: ANG:

__________________________________________________________________________________________________________________________

PETEK, 5. 6. 2020

 1. ura – SPO:
  1. Navodilo za delo: danes boste nadaljevali s snovjo o Sloveniji. Za začetek ponovite odgovore na vprašanje iz učnega lista, ki so ga reševali prejšnjo uro.
  2. Nadaljujete z utrjevanjem snovi in rešite naloge v DZ na str. 99.
 2. ura – ITJ: 
  1. Uvodni pozdrav s pesmico Buongiorno.
  2. Pokažemo jim posnetek, kjer se urijo v tvorjenju povedi in spoznajo nekatere dele telesa. Klik.
  3. Učenci zalepijo v zvezek učni list z deli telesa: LE PARTI DEL CORPO (Cappuccetto rosso).
  4. UČBENIK, str. 76. Učiteljica projicira na tablo ta dokument in na podlagi odgovorov učencev prenaša besede na pravo mesto. Na koncu se klikne na FINISH in na ta način se preveri pravilnost rešitev. Učenci nato pravilne rešitve zapišejo v učbenik (str. 76).
  5. Učbenik, str. 70, nal. 4 (rešitve: zelene oči, rdeč nos, roza usta, rumeni zobje, rjave roke)
  6. Učbenik, str. 70, nal. 5 (rešitve: 1. vrstica: rešena, 2. vrstica: grande, grandi, piccole; 3. vrstica: la bocca piccola, gli occhi piccoli, le orecchie grandi)
 3. ura – ŠPO:
  1. Navodilo za delo: danes se lahko odpravite na sprehod ali se na igrišču ogrejete z gimnastičnimi vajami (izberi enega, ki jih vodi), nadaljujete z igrico poplava, potres, letalo in nadaljujete s prosto igro do konca ure.
 4. ura – LUM:
  1. Navodilo za delo: naredili boste gosenico na zelenem listu iz papirja. Uporabljamo barvice in flomastre. GOSENICA