ITALIJANŠČINA:

 1. ura:
  1. Učbenik, str. 62, nal. 1. Ascolta e indica. Poslušaj in pokaži. Pozoren bodi na izgovorjavo.
  2. DZ, str. 27, nal. 1 (pomagaš si lahko z učbenikom, str. 62). Pozoren bodi na pravilen zapis.
  3. Danes bomo poslušali pravljico o zeloooo lačni gosenici. Klikni na povezavo: IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO.
  4. Igrica.
  5. V zvezek zapiši naslov z rdečo barvo IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO. Nariši in pobarvaj lačno gosenico.
 2. ura:
  1. IL CIBO: Mi piace, non mi piace. Izrežeš sličice in jih zalepiš na pravo mesto (če ti je hrana všeč, zalepili pod MI PIACE, če pa ti ni, pod NON MI PIACE)
  2. Še sam nariši v ustrezno kolono 2 živili, ki sta ti všeč in 2, ki ti nista.
  3. Pesmica.

ANGLEŠČINA:

1. URA: PREVERJANE ZNANJA

2. URA: LET*S GO: Vehicles

 1. Prisluhnite zgodbi – KLIK TUKAJ.
 2. Oglejte si PowerPoint predstavitev.
 3. Rešite DELOVNI LIST.
 4. Zapojte in zaplešite – KLIK TUKAJ.

SLOVENŠČINA

 1. Pravljica: Pekarna Mišmaš – B/100, 101. Posluša naj posnetek pravljice Pekarna Mišmaš
 2. Papirnati zmaj– SDZ 2/74. V zvezek napiši pripoved ( vsaj 10 povedi).
 3. Poslušanje: Kresnice – SDZ 2/75. Na strani zgoraj je zvočnik, s klikom poslušaj posnetek in nato reši naloge v DZ.   DZ, STR. 75

MATEMATIKA – rešite naloge v delovnem zvezku

 1. Odštevam enice – SDZ 3/32, 33
 2. Prištevam in odštevam enice – SDZ 3/34, 35
 3. Prištevam desetice – SDZ 3/36, 37