SLOVENŠČINA

 1. Moja domovina Slovenija – SDZ 2/78. Prebere besedilo in ustno odgovori na spodnja vprašanja.
 2. Jurjevanje v Beli krajini – SDZ 2/79. Prebere besedilo in ustno odgovori na spodnja vprašanja.
 3. Povabilo na počitnice – SDZ 2/80, 81. Preberi pogovor in reši naloge.
 4. Počitnice na Gorenjskem – SDZ 2/82, 83, 84. Preberi besedila. Na strani 84, 1. naloga, v zvezek napiši odgovore samo za en dan (katerega, si sam izbere).
 5. Razglednica – SDZ 2/85. Reši naloge.
 6. Počitnice v Prekmurju – SDZ 2/86, 87. Preberi besedilo.
 7. Nejc iz mednarodne šole – SDZ 2/88, 89. Preberi besedilo in reši naloge. 1. naloga, v zvezek napiši odgovore.

MATEMATIKA – reši naloge v delovnem zvezku

 1. Prištevam desetice – SDZ 3/36, 37
 2. Odštevam desetice – SDZ 3/38, 39
 3. Seštevam in odštevam do 1000 – SDZ 3/40, 41
 4. Računam do 100 – SDZ 3/42, 43
 5. Prištevam dvomestna števila – SDZ 3/44, 45

 

ITALIJANŠČINA:

1.      URA

 1. Učenci si ogledajo risanko CAPPUCCETTO ROSSO.
 2. Primerjajo dano risanko s pravljico (brata Grimm). Kje se skrivajo razlike?
 3. Naučijo se besedišča: Cappuccetto rosso, la nonna, il lupo, il cacciatore, il cestino.
 4. Učenci napišejo v zvezek naslov z rdečo barvo CAPPUCCETTO ROSSO. Pravljico lahko narišejo ali pa si izberejo junaka in ga pobarvajo po navodilih. Klik.

2.      URA

 1. Pokažemo jim posnetek, kjer se urijo v tvorjenju povedi in spoznajo nekatere dele telesa.
 2. Učenci dobijo učni list z deli telesa: LE PARTI DEL CORPO (Cappuccetto rosso).
 3. UČBENIK, str. 76.
 4. Učbenik, str. 70, nal. 4
 5. Učbenik, str. 70, nal. 5