ITALIJANŠČINA:

  1. Učbenik, str. 68, nal. 1: Poslušaj in zapoj. Nato preberi obarvane besede in pobarvaj okvirčke sličic, ki ustrezajo dani besedi.
  2. Učbenik, str. 40, nal. 1: Poslušaj in pokaži.
  3. Učbenik, str. 40, nal. 2: Poslušaj in zapoj.
  4. Učbenik, str. 43, nal. 7: Preberi in pobarvaj sličico.
  5. Učbenik, str. 45
  6. DZ, str. 18, nal. 1