ITALIJANŠČINA:

  1. in 2. ura:
    1. Utrjevanje učne snovi
    2. Ogled filma/risanke v italijanščini