ANGLEŠČINA:

1. ura: Ponovi snov AT THE GARDEN (Food + minibeasts) s klikom TUKAJ.

2. ura: Ponovi snov AT THE GARDEN (Flowers + seasons) s klikom TUKAJ.

 

ITALIJANŠČINA:

 1. ura:
  1. Danes bomo govorili o našem počutju. Prisluhni razlagi in se z mojo pomočjo nauči snovi: COME STAI?
  2. Sledi navodilu in reši učni list: FELICE – TRISTE.
  3. Kako pa se on ali ona počuti? Reši učni list “COME STA?”.
  4. Čas je za glasbo. Ali poznaš pesmico »Če si srečen«? No, danes se bomo naučili italijansko različico z naslovom »Se sei felice«. Prisluhni, zapoj in se gibaj tako, kot je prikazano v posnetku.
 2. ura:
  1. Potrebuješ: učbenik, DZ, svinčnik/nalivno pero. Prisluhni posnetku in sledi navodilom. TOBI in GLI STATI D’ANIMO.

SLOVENŠČINA

 1. Besede z nasprotnim pomenom – SDZ 2/69. V delovnem zvezku reši naloge.
 2. Nebo, ne bo – SDZ 2/71. Rešite naloge.
 3. Vzpon na Storžič – SDZ 2/72, 73. Rešite naloge.
 4. Poslušanje: Šopek – SDZ 2/70. Zgoraj na strani sta zvočnika, s klikom nanju se predvaja posnetek. Naj ju posluša oba, imata različen konec. V zvezek naj napiše zgodbo (10-15 povedi). Sam naj si izbere ali bo pisal o prvi ali drugi zgodbi.
 5. Povezava do POSNETKA DZ/ STR. 70

MATEMATIKA – rešite naloge v delovnem zvezku

 1. Utrjevanje snovi/ Različne merske enote – SDZ 3/23, 24
 2. Preverim svoje znanje – SDZ 3/ 25, 26
 3. Seštevam stotice – SDZ 3/27
 4. Odštevam stotice – SDZ 3/28
 5. Prištevam enice – SDZ 3/29, 30, 31