Pozdravljeni v 5.tednu dela na daljavo. Upam, da ste bili pridni in vam je Miklavž kaj prinesel.

Danes se pri uri matematike dobimo ob 9.uri v živo TUKAJ

Danes boš poslušal/a opis domače race. Po poslušanju samostojno reši naloge v DZ str. 44 in 45.

Posnetek o domači raci lahko poslušaš TUKAJ ali se prijaviš pod Lilibi s svojo aktivacijsko kodo, ki jo imaš v delovnem zvezku.

Pri likovnem pouku boste izdelali lačnega Božička. Potrebovali boste list A4 format, flomastre in barvice. Postopek izdelave si oglejte TUKAJ.

Želim vam lep dan.

NAŠA OGLASNA DESKA JE USTVARJENA. NAJDETE JO NA VRHU NAŠE SPLETNE UČILNICE. POIŠČITE JO IN NAJ SE ZAČNE POLNITI Z VAŠIMI PRISPEVKI, RISBICAMI….

Danes bomo spoznali besedilo v DZ na strani 61 Medvedek, slavna zvezda.

POSNETEK 1

POSNETEK 2

Po končanem poslušanju rešite vse tri naloge na strani 61. Po končanem delu si oglejte še risanko na spodnji povezavi https://www.youtube.com/watch?v=gdc_6v-ThyI

Poglejte si PPT Rast in razvoj živali -2.del , rešite naloge v DZ stran 35. V zvezek pa ustvarite miselni vzorec.

Danes bomo spoznali enote za merjenje teže. Računske operacije seštevanja in odštevanja poznate, pri rezultatu dodajte samo mersko enoto kilogram (kg), ko boste reševali naloge v DZ na strani 85 in 86. Kilogram pa bomo bolje spoznali na srečanju v živo naslednjič.

Udobno se namesti in poslušaj posnetek TUKAJ.

Poslušaj besedilo. V DZ na strani 66 obkroži pravilne odgovore. V zvezek slo napiši naslov in čitljivo prepiši povedi. Deklico tudi nariši v DZ.

Pri tej uri boste odprli DZ na strani 87. Preberite pogovor med Lili in Binetom. Pri 9. nalogi ocenite koliko tehtajo posamezni predmeti in jih nato še stehtajte. Spodaj pa imate še dva kviza preko spleta. Uživajte pri reševanju !

Ob poslušanju pesmic ustvarite kakšno snežinko iz papirja in zraven zapojte.

Svoje izdelke prilepite na našo tablo !!!

Danes se dobimo v živo ob 9.uri TUKAJ Pripravite DZ slovenščine, zvezek, peresnico in rdeč kemik.

Pripravite DZ matematike in ga odprite na strani 88. Rešite naloge !

Dobimo se ob 9.uri TUKAJ

Kot je bilo dogovorjeno na srečanju, rešite 2. nalogo, zapišite podatke v razpredelnico, osebo tudi narišite. 3. nalogo pa začnite pripravljati za govorno vajo naslednji teden.

Poglej si PPT na katerem so tudi navodila za današnjo uro.