SPOŠTOVANI STARŠI PRVOŠOLCEV!

Prvi šolski dan je pred vrati. Dan, ki je za prvošolce in njihove starše že sam po sebi zelo pomemben, je letos zaznamovan še z globalno korona krizo. Veseli smo, da nam ta dan srečanje na šoli ni onemogočeno in želimo ter prizadevamo si, da tako ostane tudi do konca šolskega leta.

Z učiteljicami vaših otrok ste se že srečali na roditeljskem sestanku. Sedaj vas nagovarjam še jaz, sicer preko spleta, saj letos tudi sama spremljam svojo  prvošolko na prvi šolski dan.

Veselimo se tega dne skupaj z otrokom in vsaj pred njim skrijmo morebitne dvome, strahove ter hrepenenja po njihovi vrnitvi v brezskrbno predšolsko obdobje, ki se tu pa tam, hočeš nočeš, porajajo vsem, ki smo že kdaj bili v takšni situaciji.

Dobrodošli torej med nami! Veselimo se sodelovanja z vami!

Šolsko okolje, učitelji ter drugi pedagoški delavci bomo od danes naprej zapolnili velik del otrokovega vsakdana in pomembno se je zavedati vloge dobrega sodelovanja med starši in šolo. Posebno prvo leto šolanja, ko se otrok na novo okolje še privaja, spoznava šolo, sošolce, učitelje, nova pravila in oblikuje navade, ki mu omogočajo varno ter uspešno vključevanje v šolsko skupnost.

Ob takšnih priložnostih govorimo o spodbujanju k samostojnosti pri opravilih, ki jih otrok osvaja že leta (preobuvanje, preoblačenje, pospravljanje …) ter nudenju pomoči otroku pri opravilih, ki so zanj nova (priprava šolske torbe, potrebščin, osvajanje urnika, pisanje domačih nalog …).

Govorimo o skupnem branju, ki otroku pomaga pri opismenjevanju, spodbuja domišljijo, empatijo in je hkrati vir kakovostno preživetega časa z otrokom in nenazadnje govorimo o krepitvi dobrih socialnih odnosov, ki so v šolskem prostoru še kako pomembni in za katere si moramo vsi prizadevati.

Vsega naštetega tudi letos nikakor ne smemo zanemariti, čeprav so naše misli trenutno usmerjene predvsem v to, kako uresničiti vse zapovedane varnostne ukrepe s strani zdravstvenih institucij ter hkrati omogočiti ljubeče in spodbudno okolje, ki ga v normalnih okoliščinah pedagoški delavci, sploh pri najmlajših, gradimo prav s pristnim odnosom, bližino in zaupanjem.

Vse to bomo letos primorani graditi malce drugače. V primeru kakršnih koli dilem in težav so razredniki vaši prvi sogovorniki, njim pa po potrebi priskoči na pomoč tudi svetovalna služba. In čeprav vsi šolsko leto začenjamo v manjši negotovosti in nestrpno pričakujemo morebitne nove odločitve višjih institucij, ki bodo krojile šolski vsakdan, verjamemo, da bomo skupaj, kljub vsem morebitnim spremembam, uspešni.

Vsem nam torej želim mirno, uspešno ter predvsem zdravo šolsko leto in kljub temu ali celo ravno zaradi tega, ker bo šola postala pomemben del našega družinskega življenja, ne pozabimo:

»Svojemu otroku namenimo vsak dan 20 min časa. V tem času lahko gremo z njim na sprehod, v trgovino, se usedemo pred hišo, skupaj zlagamo drva, ali počnemo karkoli in ob tem govorimo o tisoč in eni stvari, le o šoli ni dovoljeno izreči niti besedice!«

(Prirejeno po: Juhant, M. in Levc, S. (2011). Varuh otrokovih dolžnosti. Mavčiče: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost.)

Za konec še nekaj gradiva, ki ga priporočamo v skupno branje, da ostanemo čim dlje zdravi (v kolikor vam še ni prišlo pod roke).

Tina Brecelj, šolska svetovalna delavka