POTEK DELA v TEDNU od 25. do 29. maja 2020

Dragi učenci in učenke, pred nami je DESETI TEDEN DELA NA DALJAVO.
_______________________________________________________________________________________________

PONEDELJEK, 25. 5 . 2020 

 1. URA – MAT
  1. Navodilo: Pred seboj imaš naloge za utrjevanje
  2. pisno množenje ul 25.5. – klikni
  3. Ucni list Mat2– klikni
 1. URA – GUM
  1. Za malo oddiha po ocenjevanju si poglejmo kratko risanko v kateri nastopajo inštrumenti
  2. Klik
 1. URA –SLJ
  1. Navodilo: Katere podatke vsebuje telefonski imenik?
  2. Odpri DZ na str.102 ,si oglej piktograme in ugotovi, kaj pomenijo.
  3. Reši str.102 in 103
 1. URA –N2I
  1. REŠITVE – preglej in popravi.
  2. Danes začenjamo z novo tematiko – L’appuntamento mancato.
  3. Učbenik, str. 44, 45: Prisluhni posnetku.
  4. Oglej si razlago o določanju časa. Klik.
  5. Učbenik, str. 47, nal. 3: Poslušaj in označi, koliko je ura.
  6. Učbenik, str. 47, nal. 4
 1. URA – TJA – GET DRESSED – materials
  U-90/1: prisluhni besedilu, ga preberi na glas in poveži slike z materiali v zvezek. Primer: 1 – cotton.

  Prepiši učni zapis. MATERIALS

  U-90/2: v zvezek zapiši poved, iz katerega materiala je oblačilo narejeno, kot ti kaže primer (Picture one is wool.)

  U-91/1: oglej si slike in smiselno dopolni povedi (primer: Wool is warm).

  DZ – 90, 91 – reši naloge

  Tvoje današnje delo poslikaj in mi ga pošlji na to povezavo.


TOREK, 26. 5. 2020 


SREDA, 27.5.2020

Rešitve –Deli in naredi preizkus-mat od včeraj

Dragi učenci

Danes boste imeli tehnični dan.

V priponki imate PPT

Preglejte ga, poglejte si posnetke na youtubu

Še podrobneje je predstavljen Tehnični muzej v Bistri, ki bi ga letos tudi obiskali.

Sprehodite se po njem, rešite naloge in si izdelajte telefon.

Želim vam lep dan !!!    MUZEJI V SLOVENIJI 2 (5)


ČETRTEK, 28.5.2020

1.URA-NIT 

Navodilo za delo : Na strani Radovednih pet si oglej filmček z naslovom Kraljestvo rastlin

 • V učbeniku na strani 114 si preberi snov
 • ustvari miselni vzorec
 • https://www.youtube.com/watch?v=ju2khs94d4Y-oglej si , kako poteka fotosinteza (Proces, pri katerem zelena rastlina s sončno svetlobo spreminja ogljikov dioksid in vodo v sladkor ter oddaja kisik, imenujemo fotosinteza. Kisik se iz listov sprošča v ozračje. Sladkor, raztopljen v vodi pa potuje iz listov v druge dele rastline. Fotosinteza poteka le ob sončni svetlobi.

 

2.URA-DRU Prometna sredstva

Preberi snov na strani 69

Na strani Radovednih pet si oglej filmček

Ustvari miselni vzorec

 

3.URA-MAT- 

https://kveez.com/si/matematika/4-razred/pisno-mnozenje/-klikni

-ko se ti odpre, klikni na vaje

-rešuj naloge

4.URA-SLO- Kako se učimo, ponavljamo in utrjujemo

Odpri DZ na str. 104, preberi besedilo in odgovori na vprašanja

Preberi 2. in 3. nalogo in reši stran 106

5.URA-GUM

Pripravimo naše predstavitve, da jih bomo lahko naslednji teden predstavili sošolcem pri pouku!

 

6.URA-ŠPO-

igre na prostem


PETEK, 29. 5. 2020

OBVESTILO 29.5.OBVESTILO 29.5.

1.URA-SLO

Nadaljuj v DZ in reši str.107 in 108

Ustno odgovori na str. 109

2.URA-MAT

nadaljuj z nalogami iz prejšnjega dne

https://kveez.com/si/matematika/4-razred/pisno-mnozenje/

3.URA-NIT- RASTLINE BREZ CVETOV

PREBERI SNOV V UČBENIKU str.115 in 116

Na strani Radovednih pet preberi in reši nalogo Rastline brez cvetov

Ustvari miselni vzorec

 

4.URA-TJA – GET DRESSED– utrjevanje

Želim, da to uro porabite za to, da rešite še delovne liste, ki jih do sedaj niste uspeli. Naredite in oddate vse naloge, ki še jih morda niste naredili in oddali.

DZ – 93 – pobrskajte po učbeniku in zvezku, kaj ste se novega naučili v tej enoti in v vsak okvirček to narišite in zapišite. Naše zlato pravilo je, da se snov v okvirčkih ne sme ponavljati.

5.URA-ŠPO

Igre po izbiri