POTEK DELA v TEDNU od 30. marca do 3. aprila 2020

 

Dragi učenci in učenke, pred nami je TRETJI TEDEN DELA NA DALJAVO.
_______________________________________________________________________________________________

 

PONEDELJEK, 30. 3 . 2020 

OBVESTILO 29.3.

 1. URA – MAT- PISNO MNOŽENJE
  1. Navodilo za delo: Odprite DZ na str.38
  2. Preberite vsebino
  3. Na naslovu spodaj si poglejte potek reševanja
  4. you tube množenje bodite pozorni pri zapisu !!!
  5. Rešite str .39

 

 1. URA – GUM
  1. V zvezek napiši naslov Glasbene ustanove v moji okolici
  2. Preberi strani 25 in 26 v učbeniku
  3. V zvezek prepiši in odgovori na vprašanja v zelenem oblačku na strani 26
  4. S pomočjo staršev oblikuj glasbeni vodnik za svoj kraj (pomagaj si s primeri za Ljubljano in Maribor v učbeniku)
 1. URA –SLJ
  1. Navodilo za delo: Odprite berilo na strani 14
  2. Preberite pesmico Ledene rože ali pa jo poslušajte na posnetku
  3. Zapišite naslov v zvezek
  4. Zapišite koliko kitic in verzov ima pesmica
  5. Izpišite rime
  6. Kaj pomeni besedna zveza ledena roža?

 

 1. URA –N2I
  1. Preberi OBVESTILO (3. teden).
  2. Pri delu si lahko pomagaš s PONS SLOVARJI.
  3. Preberi si dve kratki vabili na rojstni dan (učbenik, str. 38 (desno zgoraj) in str. 42 (na vrhu)). Ali si razumel/a pomen obeh vabil? Je bila kakšna beseda nejasna? Sporoči, če potrebuješ dodatno razlago.
  4. Pred teboj je še eno vabilo. Preberi ga in reši KVIZ.
  5. Motivacijska naloga: Priden/na si! Zaslužiš si malo sprostitve. Klik.

 

 1. URA – TJA – THE OLD HOUSE – At the house story
  1. Učbenik, str. 74 in 75. Prisluhni zgodbi.

   2. Zgodbo nato še enkrat sam preberi na glas.

   3. Odpri zvezek, napiši naslov AT THE HOUSE in prepiši učni zapis v zvezek. AT THE HOUSE

   4. Delovni zvezek, str. 74, naloga 2 in stran 75, nalogi 1,2.

 


TOREK, 31. 3 .2020 

 

 1. URA IN 2.URA –SLO  – OBRAVNAVA BERILA ČAROVNIK IZ OZA
  1. Navodilo za delo: Poišči v berilu odlomek Čarovnik iz Oza
  2. Glasno preberi odlomek
  3. Izpiši neznane besede v zvezek , jih poišči v Slovarju slovenskega knjižnega jezika
  4. Na spletu poišči, kje leži mesto KANSAS
  5. Narišite zemljevid domišljijske dežele in povejte, kako bi prišli do nje.

 

 1. URA –MAT
  1. Navodilo za delo: Pisno množenje
  2. Rešite DL
  3. Klikni na povezavo mat 30.3.

 

 1. URA – N2I
  1. NAPIŠI VABILO NA SVOJO ROJSTNODNEVNO ZABAVO. Lahko narediš v zvezek ali na računalnik – kar ti je lažje. Pomagaj si z že prebranimi vabili. Ne pozabi napisati, kdaj in kje se bo zabava odvijala.
  2. Nalogo mi nato pošlji preko spletnega obrazca. Obrazec deluje tako, da vneseš zahtevane podatke (ime in prvo črko priimka ter razred), nato klikneš na DOKUMENT in poiščeš med svojimi dokumenti/fotografijami zadevo, ki jo želiš deliti z menoj. Na koncu klikneš še na NALOŽI.
  3. Sedaj pa: vstani, razgibaj se in zavrti si svojo najljubšo italijansko pesem. Lepo se imej. Arrivederci 😊

 

 1. URA – DDP
  1. Navodilo za delo: Utrdi svoje znanje pisnega množenja z dodatnimi vajami.

 

 1. URA – SLO
  1. Navodilo za delo: Beri Drejček in trije marsovčki
  2. Na youtube si lahko ogledaš kratke dramske predstavitve otrok o Drejčku in treh marsovčkih

 


SREDA , 1 . 4. 2020

 1. URA – ŠPO
  1. Navodilo za delo: Poskrbi za svojo fizično kondicijo
  2. klikni na povezavo https://youtu.be/PUiyomHafh8?fbclid=IwAR26FQ8WncjRSHxxHXOYTUaK4zvhTMJedHHRH8_7IGZZTCkCIvcguJqZNjc

 

 1. URA – NIT
  1. URA – NIT    https://eucbeniki.sio.si/nit4/1309/index.html 
   1. Navodilo za delo: KLIKNI NA POVEZAVO ZGORAJ
   2. V levem zgornjem kotu pritisni KAZALO
   3. Klikni na SNOVI
   4. Potem imaš na razpolago TEKOČINE- klikni nanje
   5. Rešiš križanko
   6. V desnem spodnjem kotu je majhna puščica naprej
   7. Rešiš naloge in stisneš puščico naprej
   8. Potem nadaljuješ po istem postopku za TRDNE SNOVI
   9. Upam, da ti bo zanimivo.
 1. URA –DRU- Dejavnosti, ki izkoriščajo naravne vire
  1. Navodilo za delo: V učbeniku na strani 62 in 63 preberite snov
  2. Ustvarite miselni vzorec
  3. Pomagaš si lahko tudi z gradivom na Radovednih pet

 

 1. URA – MAT
  1. Navodilo za delo: Množenje z enim prehodom
  2. klikni na povezavo
  3. V DZ reši 1. nalogo na str. 41

 

 1. in 6. URA – LVZ
  1. Navodilo za delo: Strip
  2. V obliki stripa napiši in opiši svoj dan

 


ČETRTEK, 2. 4. 2020

 

1.  URA – NIT  1. Navodila za delo

 • Na strani radovednih pet si oglej filmček Ločevanje snovi, če si ga še nisi
 • V učbeniku preberi novo poglavje Ločevanje odpadkov je pomembno na str. 90 in 91
 • Ustvari miselni vzorec

 

2.   URA – DRU

 

 1. URA –  MAT
  1. Navodilo za delo:  PISNO MNOŽENJE Z DVOJNIM PREHODOM
  2.   sledi povezavi
  3.  Reši v DZ str.41- 2. naloga              in str.42-2 naloga

 

 1. URA –  SLO
  1. Navodilo za delo: Odpri Dz na strani 58
  2. Kako se pripravimo na govorni nastop
  3. Poglej si, kako je nekdo pripravil govorni nastop na str.59
  4. Preberi njegov zapis in odgovori na vprašanja

 

 1. URA – GUM
  1. Navodilo za delo:

 

 1. URA – ŠPO
  • Navodilo za delo:
  • Družabne igre  po lastni izbiri

 


PETEK 3. 4. 2020

 

 1. URA – SLO
  1. Navodilo za delo:
  2. Preberi, kako je Miha opisal poklic, ki ga bo opravljal na str.62
  3. Na strani 63 ustno odgovori na 3. vprašanje
  4. Dopolni besedilo v rumenem okvirčku

 

 1. URA – MAT
  1. Navodilo za delo: Odpri DDZ str.53
  2. Reši naloge
  3. Reši UL  Zmnoži klikni

 

 1. URA – NIT
 •     Preberi snov v učbeniku na strani 93. Če želiš lahko izdelaš hiško po navodilih na str.94.
 •     na youtubu odtipkaj Ločevanje odpadkov in našel boš zanimive risanke in kratke posnetke o ločevanju        odpadkov.

 

 1. URA – TJA – THE OLD HOUSE – house description
  1. U-76, naloga 1: oglej si slike od a do d in preberi opise slik od 1 do 6. V zvezek zapiši, kateremu opisu pripada katera slika. Primer: 1. There are fifteen pencils. – C
  2. U-76, naloga 2: Ponovno si oglej slike in tvori vprašalne in trdilne povedi, kot ti prikazuje primer v oblačkih v nalogi 2.
  3. U-77, naloga 2: V nekaj povedih opiši svojo hišo ali stanovanje, kot ti kaže primer v 2. nalogi. Povedi tvoriš z there is/there are oziroma there isn’t/there aren’t. Mama ali oče naj tvoj zapis fotografirata in mi sliko pošljeta na to povezavo.
  4. DZ-77, naloga 1: Oglej si sliko, preberi povedi in zapiši yes ali no.

5. URA – ŠPO

 1. Navodilo za delo: Igre po lastni izbiri