POTEK DELA v TEDNU od 11. do 15. maja 2020

 

Dragi učenci in učenke, pred nami je OSMI TEDEN DELA NA DALJAVO.
_______________________________________________________________________________________________

 

PONEDELJEK, 11. 5 . 2020 

 

 1. URA – MAT
  1. Navodilo za delo: Deljenje z ostankom
  2. Poglej posnetekhttps://www.youtube.com/watch?v=4OEpU_2PIlg
  3. Odpri DZ str. 81 in reši 1. in 2. nalogo
  4. Na strani 82 reši 3. nalogo

 

 1. URA – GUM
  1. Dobil sem veliko slik odličnih izdelkov!
  2. Če še izdelka niste poslali, prosim, da to storite v najkrajšem času
  3. Naslednji teden pričnemo z ocenjevanjem!

 

 1. URA –SLJ
  1. Navodilo za delo: Odpri Dz na strani 88,
  2. Poglej si sličice in preberi  besedila v oblačkih
  3. Na strani 89 odgovori na vprašanja
  4. 2. in 3. nalogo reši ustno

 

 1. URA –N2I
  1. Navodilo za delo: Današnjo uro izkoristite za ponovitev učne snovi in za pripravo na ocenjevanje znanja, ki bo jutri, 12. 5. 2020. Pri ponavljanju si lahko pomagate ponovno s sledečim posnetkom. PONOVITEV UČNE SNOVI.
  2. Če potrebujete pomoč, sem vam na razpolago preko elektronske pošte.

 

 1. URA – TJA – GET DRESSED – what is he/she wearing; exercises
 1. Danes boste vadili utrjevali snov, ki smo se je učili v ponedeljek.
 2. Reši oba delovna lista. Če nimaš tiskalnika, odgovore zapiši v zvezek.
 3. WHAT IS HE SHE WEARING TODAY
 4. WHAT IS HE SHE WEARING TODAY 2
 5. Rešena delovna lista ali rešitve v zvezku poslikaj in mi jih pošlji na to povezavo.
 6. Danes je rok za oddajo izdelkov (plakat My week in opis tedna). Prosim, da tisti, ki še izdelka niste poslali, da to storite čimprej. 

TOREK, 12. 5. 2020 

 

 1. URA – SLO
 2. URA – SLO
  1. Navodilo za delo: Oglej si fotografije na strani 90
  2. Ker si nekaj “ušpičil”, se opraviči mamici za nastalo situacijo
  3. Na strani 91 izpolni Dopolni in pomni
  4. Na strani 92 preberi vprašanja in ustno odgovori
  5. Prijatelju se opraviči, da ne moreš priti na rojstni dan, ker si zbolel
  6. Opravičilo zapiši v zvezek
 3. URA –MAT
  1. Navodilo za delo: Pojdi na spletno stran
  2. https://eucbeniki.sio.si/mat4/99/index.html
  3. Pojdite na kazalo in odprite zavihek Deljenje z ostankom stran 312
  4. V desnem zgornjem kotu so številke 312/557
  5. S puščico v desnem kotu spodaj kjer piše naprej, rešite naloge do strani 320.
  6. Če česa ne razumeš, pokliči
 4. URA – N2I
  1. Današnja ura bo namenjena ocenjevanju znanja. Prosim te, da ga danes rešiš.
  2. Preden se lotiš reševanja, pozorno preberi vsa navodila. PAZI: kjer je polje za vpis elektronske pošte, vnesi moj e-naslov: anja.segulin@gmail.com in ne svojega!!!
  3. Klikni na OCENJEVANJE ZNANJA in pridno rešuj. In bocca al lupo! 😊
 5. URA – DDP
  1. Navodilo za delo:
 6. URA – SLO
  1. Navodilo za delo:
  2. Na strani 93 v DZ izpolni elektronsko sporočilo.
  3. Reši kviz
  4. https://docs.google.com/forms/d/1COETPGSYgQjjITeA4a1FglP1wICGvvj_1AbCx2lCMAk/edit

SREDA , 13. 5. 2020 

 1. URA – ŠPO
  1. Navodilo za delo: Igre in športna dejavnost po lastni izbiri

 

 1. URA – NIT
 1. Navodilo za delo: 
 2. V različnih okoljih so različna živa bitja
 3. Oglej si fotografije v učbeniku str. 108 in 109
 4. Oglej si posnetek na spodnji povezavi
 5. https://www.youtube.com/watch?v=QryAR15J0Qo&t=56s-klikni
 6. Ustvari miselni vzorec

 

 1. URA –DRU
 1. Navodilo za delo: 
 2. Odpri DZ na strani 81 Storitvene dejavnosti in reši 1. nalogo
 3. Preberi  snov na strani 82 in odgovori na 1. in 2. nalogo
 4. Na strani 83 pa izpolni še 1. in 2. nalogo in se nariši , kateri poklic želiš opravljati, ko boš velik.

 

 1. URA – MAT
 1. Navodilo za delo: Odpri DZ na strani 83 in reši naloge
 2. Reši UL in dobil boš zanimive odgovore
 3. 12.5. pisno deljenje-utrjevanje UL2

 

 1. URA – LVZ
 2. URA – LVZ
 1. Navodilo za delo: Pripravi risalni list, barvice in flomastre
 2. Poglej si navodila
 3. LUM-žuželka iz pisanega imena (1)– klikni
 4. Ustvari svojo žuželko in mi jo pošlji

 

ČETRTEK, 14. 5. 2020 

 

OBVESTILO 13.5. KLIKNI

 1. URA – NIT
  1. Navodilo za delo: Organizme razvrščamo v skupine
  2. Preberi snov v učbeniku na strani 110
  3. klikni na spodnji naslov
  4. https://eucbeniki.sio.si/nit4/1322/index2.html
  5. Pojdi na kazalo in klikni na Razdelitev živega str 266
  6. S puščico desno spodaj se premikaj naprej do strani 291
  7. V zvezku ustvari miselni vzorec

 

 1. URA – DRU
 1. Navodilo za delo: V DZ str. 84 reši 4. nalogo
 2. ponovi s pomočjo vprašanj v zelenem okvirčku
 3. Reši nalogo na strani 85

 

 1. URA –  MAT
 1. Navodilo za delo: Preveri rešitve včerajšnje naloge
 2. Rešitve včerajšnje naloge str 83
 3. V DDZ reši str. 64 in 65
 4. Rešitve dobiš jutri

 

 1. URA –  SLO
 1. Navodilo za delo: V DZ na strani 94 zapiši teti in stricu opravičilo
 2. Izpolni pisemsko ovojnico s pomočjo podatkov, ki so navedeni v 5.nalogi
 3. Izpolni rubriko Dopolni in pomni

 

 1. URA – GUM
 1. Še zadnja šolska ura pred ocenjevanjem
 2. Če še nisi oddal izdelka, prosim, da to storiš v čimkrajšem času
 3. Za vsa vprašanja sem dosegljiv preko mail naslova (tilen.bozic@ossmarje.si)
 4. Po pregledu vseh izdelkov vam v naslednjem tednu sporočim ocene
 1. URA – ŠPO
 1. Navodilo za delo: Igre po lastni izbiri

 

PETEK, 15. 5. 2020 

 

 1. URA – SLO
  1. Navodilo za delo: V DZ na str. 96 s starši odgovorite na 1. in 2. vprašanje
  2. Pri 3. nalogi preberi pogovor in ustno odgovori
  3. Na strani 98 zapiši povedi v oblačke

 

 1. URA – MAT
 1. Navodilo za delo: Poglej si posnetek
 2. https://www.youtube.com/watch?v=nFNXeYvv4O0  klikni
 3. Odpri DZ na strani 84 in si oglej primere
 4. Na strani 85 reši 1. in 2. nalogo

 

 1. URA – NIT 
 1. Navodilo za delo: Na strani Radovednih pet si oglej 3 filmčke Organizme razvrščamo v skupine
 2. Ustvari miselni vzorec

 

 1. URA – TJA – GET DRESSED – The Cap Story
 1. Učbenik, str. 86 in 87. Prisluhni zgodbi.
 2. Zgodbo nato še enkrat sam preberi na glas.
 3. Odpri zvezek, napiši naslov THE CAP STORY in prepiši učni zapis v zvezek. THE CAP STORY
 4. Delovni zvezek, str. 86, nalogi 2 in 3 in stran 87, nalogi 1,2.

5. URA – ŠPO

 1. Navodilo za delo: Igre po izbiri