PONEDELJEK, 14. 2. 2022

  • 1. ura MAT: GEOMETRIJA-UTRJEVANJE ZNANJA
  • Reši naloge v SDZ 2, Zmorem tudi to str. 97, 98 in Preverjanje znanja na str. 99, 100.
  • Za domačo nalogo reši spodnji učni list.
  • 2. ura ŠPO: Tekalne igre
  • 3. ura
  • 4in 5. ura SLJ: