PONEDELJEK, 23. 11. 2020

apple
  1. ura – N2I

2. ura – SLJ: Kaj je nebesedno sporazumevanje?

  • S klikom na dokument prisluhni razlagi

3. ura – MAT: Števila do 10000 – utrjevanje

  • V DZ Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje (oranžen zvezek) reši naloge na strani 18.

4. ura – NIT: Človeško telo – utrjevanje

5. ura – GUM: