PETEK, 28. 1. 2022

 • 1. ura MAT: UTRJEVANJE ZNANJA
 • V oranžnem delovnem zvezku reši naloge na strani 38, 39 in 40. Enota DOLŽINSKE ENOTE in MATEMATIČNI PROBLEMI.
 • 2. in 3. ura NIT: V PROMETU VELJAJO PROMETNA PRAVILA
 • V učbeniku preberi snov na strani 53.
 • Nato v SDZ reši naloge na str. 50.

ČETRTEK, 28. 1. 2022

 • 1. ura RAZ: KOLESARSKI IZPIT
 • V priročniku predelaj snov na strani 12 in 13.
 • Povezana do priročnika https://folio.rokus-klett.si/?credit=KOLO&pages=12-13
 • 2. ura ŠPO: Prosta igra ali sprehod
 • Po opravljenem šolskem delu se odpravi na krajši sprehod.
 • 3. ura TJA: povezava https://www.ossmarje.si/4-razred-solsko-leto-2021-22-anj/
 • 4. ura MAT: DOLŽINA DALJICE, MERSKO ŠTEVILO, MERSKA ENOTA
 • V SDZ 2 reši naloge na strani 79, 80 in 81.
 • Pri risanju uporabljaj ravnilo (geotrikotnik), ošiljen svinčnik in bodi zelo natančen.
 • 5. in 6. ura LUM: LEPLJENKA
 • Na spodnji povezavi je navodilo za izdelavo lepljenke.

SREDA, 27. 1. 2022

 • 1. ura MAT: GEOMETRIJSKI POJMI – DALJICA
 • V SDZ 2 reši naloge na strani 77, 78 in 79 (samo 1. naloga).
 • Pri risanju uporabljaj ravnilo, ošiljen svinčnik in bodi zelo natančen.
 • 2. ura TJA: povezava https://www.ossmarje.si/4-razred-solsko-leto-2021-22-anj/
 • 3. in 4. ura SLJ: ZAKAJ PIŠEMO NEKATERE BESEDE DRUGAČE, KOT JIH IZGOVARJAMO?
 • Predelaj gradivo in reši naloge od strani 106 do 113.
 • 5. ura DRU: OD SKICE DO NAČRTA
 • Preberi snov v učbeniku na strani 38.
 • V SDZ reši naloge na strani 42 in 43.

TOREK, 26. 1. 2022

 • 1. ura MAT: MATEMATIČNI PROBLEMI
 • Preberi in reši naloge v SDZ 2, na strani 71, 72, 73, 74, 75 in 76.
 • 2. ura ŠPO: POSKOKI S KOLEBNICO
 • Na posnetku so vaje https://www.youtube.com/watch?v=hCP0OzR-BsA
 • 3. ura SLJ: KAJ JE JEDILNI LIST IN KAKO GA BEREMO
 • preberi in reši naloge v SDZ od str. 102-105.
 • 4. ura N2I: povezava do učilnice https://www.ossmarje.si/4-razred-solsko-leto-2021-22-itj/
 • 5. ura NIT: GIBAMO SE PO RAZLIČNIH POVRŠINAH
 • Preberi snov v učbeniku na strani 50 in 51.
 • Reši naloge v SDZ na strani 47 in 49.

PONEDELJEK, 24. 1. 2022