PONEDELJEK, 22. 11. 2021

TOREK, 23. 11. 2021

  • 1. ura SLJ: Predelaj gradivo in reši naloge v delovnem zvezku od strani 68 do 71.
  • 2. ura ŠPO: Ocenjevanje znanja – košarka
  • 3. ura MAT: Reši naloge v delovnem zvezku od strani 9 do 11.
  • 4. ura N2I: Povezava do gradiva https://www.ossmarje.si/4-razred-solsko-leto-2021-22-itj/
  • 5. ura NIT: Pisno preverjanje znanja – Preverjanje znanja bo naloženo, ko učiteljica pride v šolo (trenutno je na bolniški).

SREDA, 24. 11. 2021

  • 1. ura MAT: Enačbe množenja in deljenja, reši naloge v SDZ, str. 10-12
  • 2. ura TJA: Povezava do gradiva
  • 3. in 4. ura SLJ: Kaj je prvi ali materni jezik? Reši naloge v SDZ, str. 72-75
  • 5. ura DRU:  Pravice, dolžnosti in odgovornosti: človekove pravice; v učbeniku na str. 24 preberi gradivo in reši naloge v SDZ, str. 26

ČETRTEK, 25. 11. 2021

PETEK, 26. 11. 2021