PONEDELJEK, 17. 1. 2022

 • 1. ura MAT: UTRJEVANJE ZNANJA/ USTNO OCENJEVANJE ZNANJA
 • Reši spodnja delovna lista.

TOREK, 18. 1. 2022

 • 1. ura SLJ: KAJ JE NEBESEDNO KOMUNICIRANJE?
 • Preberi in reši naloge v SDZ 1, na strani 95, 96, 97.
 • 2. ura ŠPO: SPREHOD V NARAVI
 • 3. ura MAT: DOLŽINSKE ENOTE
 • Preberi in reši naloge na str. 57 in 58.
 • 4. ura N2I: povezava do učilnice https://www.ossmarje.si/4-razred-solsko-leto-2021-22-itj/
 • 5. ura NIT: PREGLED SNOVI
 • Z učenci smo pregledali naloge opravljene v karanteni

PETEK, 21. 1. 2022

 • 1. ura MAT: PRETVARJANJE DOLŽINSKIH MERSKIH ENOT
 • Reši naloge v SDZ 1, str. 64, 65 in 66 (samo 10. naloga)
 • 2. in 3. ura NIT: GIBANJE ŽIVALI IN LJUDI
 • V učbeniku preberi gradivo na strani 47, 48 in 49.
 • V zvezek odgovori na tri vprašanja (zelen okvir) na strani 49.
 • Nato reši naloge v SDZ na strani 45 in 46.
 • 4. ura GUM: povezava https://www.ossmarje.si/4-razred-solsko-leto-2021-22-gum/
 • 5. ura DRU: DOMAČA POKRAJINA
 • Z učenci smo se pogovorili o naši domači pokrajini.
 • V učbeniku na strani 36 in 37 si oglej fotografije in poskusi odgovoriti na Jakova vprašanja.