Bitmoji Image

PONEDELJEK, 25. 5. 2020

 1. ura: DRU – povzetek starega veka
  1. V zvezek si naredi povzetek starega veka. Glej osnutek miselnega vzorca v DZ na str. 97.
  2. Pomagaj si z DZ in predstavitvami, ki si jih lahko ponovno ogledaš v 9.tednu.
 2. ura MAT – pisno deljenje
  1. Kaj pa, če moram kar trimestno število deliti z dvomestnim? POSNETEK KRAJŠEGA NAČINAPOSNETEK DALJŠEGA NAČINA
  2. DZ na str. 16, 17 si oglej dodatno razlago in reši račune.
 3. ura: GUM
  1. Za malo oddiha po ocenjevanju si poglejmo kratko risanko v kateri nastopajo inštrumenti
  2. Klik
 4. ura: SLJ
 5. ura: SLJ – spol in število pridevnika
  1. Pripravi si pisalo in DZ. Odpri ga na str. 71 in začni z ogledom posnetka.
  2. DZ reši str. 74, 75.
 6.  ura: ŠPO – atletska vsebina in vaje za moč

 


TOREK, 26. 5. 2020

 1. ura: NIT – masa snovi se ohranja
  1. Poglej si predstavitev in izvedi naloge- Snovi
  2. V e-gradivu si oglej filmček. E-Radovednih 5.
  3. Zapiši si v zvezek. Zapis_NIT
 2. ura: TJA – SPORTS CLUB – breathing
  U-102/1: prisluhni besedilu o športu in dihanju. Pod ustrezno sliko zapiši ustrezno besedno zvezo iz okvirčka. Pomagaj si z učnim zapisom.

  Prepiši učni zapis. BREATHING

  U-103/1: naredi preizkus. Glej na uro in v eni minuti preštej, kolikokrat vdihneš, ko sediš. Nato tekaj eno minute na mestu. Nato zopet preštej število vdihov v eni minuti. Kaj opaziš?

  DZ – 102/1,2: reši nalogi.

  DZ – 103/1,2: reši nalogi.

 3. ura – N2I:
  1. Buongiorno ragazzi, come va? 😊
  2. Klikni in reši. Besede premakneš na pravilno mesto (okvirček). Ko rešiš, klikni na “Finish“. Pojavita se ti 2 opciji, klikneš na “Email my answers to my teacher“. Nato te vpraša po podatkih. Vpišeš: ime in prvo črko priimka(1. polje), razred (2. polje), ITJ (3. polje), anja.segulin@gmail.com (zadnje polje). In nato klikneš “Send“.
  3. Učbenik, str. 63, nal. 3
 4. ura: LUM
 5. ura: LUM – kolaž
  1. Delo iz 9. tedna.
 6. ura: ŠPO – nogomet
  1. Vsebina, ki bo navdušila predvsem dečke. Preizkusite pa se tudi deklice.
  2. Vaje z nogometno žogo
  3. Nogometni izziv 1

SREDA, 27. 5. 2020

 1. ura: SLJ – določanje spola in števila pridevnika
  1. S kratkim posnetkom ponovimo, kako določamo spol in število pridevniku. POSNETEK
  2. V DZ reši str. 76, 77.
 2. ura: TJA – SPORTS CLUB – my trophy
  U-104/1: prisluhni posnetku in si predstavljaj, kako izgleda tvoja športna trofeja (pokal). Nato jo nariši v zvezek.

  U-104/2: zdaj tvoj pokal opiši v celih povedih. Pomagaj si z opisom pri 2. nalogi. V opis moraš vključiti bravo trofeje, velikost, ali je lepa ali grda in pri katerem športu si jo dobil.

  DZ – 105/1: pobrskaj po učbeniku in zvezku, kaj si se to 8. enoto novega naučil. Nato v vsak okvirček nariši in napiši nekaj od nove snovi. Naše zlato pravilo je, da se snov ne sme ponavljati.

 3. ura: DRU – ponovimo (naloga za sredo in petek)
  1. Odgovori na vprašanja. Fotografijo odgovorov mi pošlji do 1. 6. 2020.
  2. Vprašanja – Ponovimo_vprašanja_DRU
 4. ura: MAT – ocenjevanje znanja
  1. Kdor ima že oceno, naj rešuje naloge v spletni vadnici Moja matematika.
 5. ura: GOS – obutev
  1. Preberi si nekaj o obutvi. Obutev
  2. V zvezek GOS izdelaj miselni vzorec o obutvi. V reklamah poišči različne sličice, ki bodo obogatile tvoj zapis.
 6. ura: ŠPO – nogomet
  1. Ustvari si poligon, ki bo vključeval spretnosti, ki so pomembne pri nogometu. Bodi ustvarjalen/a pri oblikovanju ovir. Uporabi tisto, kar imaš doma. Kot idejo za poligon, si lahko pogledaš POSNETEK

ČETRTEK, 28. 5. 2020

 1. ura: TJA – HOLIDAY PLANS – leisure activities
  U-106/1: oglej si slike. Prisluhni izgovorjavi in prostočasne aktivnosti preberi na glas.

  Prepiši učni zapis. LEISURE ACTIVITIES

  DZ-106/1: reši nalogo.

 2. ura: MAT – pisno deljenje
  1. V DZ reši račune na str. 18.
 3. ura: SLJ – kako pišemo svojilne pridevnike iz lastnih imen
 4. Najprej naredi vajo za pridevnike v zvezek SLJ. Vaja je v – Pridevnik_vaja
 5. DZ odpri na str. 78. Preberi besedilo pri 2. nalogi in ga prepiši v zvezek.
 6. Reši še naloge na str. 79.
 7. ura: NIT
 8. ura: NIT – prostornino plina lahko spreminjamo
  1. Odpri predstavitev in sledi nalogam. Prostornina plina
 9. ura: DDP – naloge pisnega deljenja v spletni vadnici Moja matematika
  1. Naloge 1
  2. Naloge 2
  3. Ko klikneš besedo naloge, se moraš v spletno vadnico prijaviti. Če se ti naloge ne pojavijo, ostani prijavljen in klikni še enkrat na besedo naloge 1, nalogo 2.

PETEK, 29. 5. 2020

Bitmoji ImageJUHU, SE VIDIMO V PONEDELJEK!

 1. ura: SLJ – kako pišemo svojilne pridevnike iz lastnih imen
  1. V DZ reši str. 80 in 81.
  2. V zvezek napiši naslov SVOJILNI PRIDEVNIKI IZ LASTNIH IMEN in prepiši besedilo iz rumenega pravokotnika na str. 81
 2. ura – N2I:
  1. Buongiorno ragazzi, come va? 😊
  2. Učbenik, str. 63, nal. 4: Nauči se besedišča za opremo.
  3. Učbenik, str. 64, nal. 5
  4. Reši kviz.
  5. Čas je za glasbo. Prisluhni posnetku (učbenik, str. 65).
 3. ura: MAT – pisno deljenje
  1. V DZ reši str. 19
  2. Še en posnetek krajšega postopka računanja – POSNETEK KRAJŠEGA POSTOPKA
  3. Pisnemu deljenju se bomo posvetili še v šoli.
 4. ura: DRU – odgovori na vprašanja
  1. Navodila za nalogo so bila podana v sredo. V ponedeljek se vrnemo v šolo, zato mi nalogo lahko pokažeš kar v šoli.
 5. ura: GUM
  1. Poslušajmo skladbo v izvedbi vokalne skupine Pentatonix klik
  2. Prepoznaš skladbo? Iz katerega filma je?
  3. Pozanimaj se kdo je skladbo napisal!