PONEDELJEK (23. 11. 2020)

V sredo (25. 11.) se ponovno dobimo na Zoom-u ob 10.00. Reševali bomo preverjanje znanja (spletni kviz) za DRU (ocenjevanje pa bo najverjetneje 2. 12.). Po skupnem srečanju lahko ponovno izvedemo bralno značko.
V četrtek od 10. ure dalje pa ustno ocenjujemo SLJ – vrstni red bo obraten kot pri NIT.

1. ura: DRUŽBA

Alpske pokrajine – poglej mojo predstavitev http://youtu.be/-qnwUmJNXQQ?hd=1 prepiši in reši SDZ. Prisluhni pripovedki o Zlatorogu in pri SLJ odgovori na vprašanja: https://www.youtube.com/watch?v=ZegLMVsr6ZM

2. ura: ŠPORT

Razgibaj svoje telo s pomočjo videa https://www.youtube.com/watch?v=VvZzfIQhNgk in za vsaj 1 uro pojdi ven na svež zrak.

3. ura: TUJI JEZIK ANGLEŠČINA (Klikni tu.)

4. in 5. ura: SLOVENSKI JEZIK

Zapiši naslov v zvezku: Pripovedka o Zlatorogu. Prisluhni https://www.youtube.com/watch?v=ZegLMVsr6ZM in odgovori na vprašanja:

  1. Zakaj hoče lovec ubiti Zlatoroga?
  2. Kaj se zgodi z Zlatorogom, ko ga lovec ubije?
  3. Kaj se zgodi z lovcem, ko ubije Zlatoroga?
  4. Predstavljaj si, da Zlatorog simbolizira naše okolje, naravo. Kaj se zgodi z nami, če uničujemo naravo?

6. ura: RU – kolesarski izpit

Preberi si, kateri 2 vrsti prehoda čez železnico poznamo in kako se jo pravilno prečka.