PONEDELJEK (30. 11. 2020)

1. ura: DRUŽBA

Prejšnji teden smo zaključili Alpske pokrajine, sedaj pa gremo naprej na PREDALPSKE POKRAJINE. Predalpske pokrajine delimo na predalpska hribovja, doline in kotline. Več pa si oglej v filmčku TU.

Danes ti ne bo treba nič zapisati v zvezek, ampak moraš nujno dobro pregledati svoj veliki zemljevid Slovenije in vse kraje poiskati na njem, saj so Predalpske pokrajine kar veliko območje. Na zemljevidu poišči:

  • hribovja (Posavsko hribovje, Pohorje, Kozjak, Cerkljansko, Škofjeloško, Polhograjsko, Rovtarsko hribovje)
  • kotline (Ljubljanska kotlina, Celjska kotlina)
  • večja naselja (Bled, Radovljica, Kranj, Idrija, Ljubljana, Trbovlje, Celje, Slovenj Gradec)
  • vodovje (Ljubljanica, Soča, Sava, Blejsko jezero)

Pomagaš si lahko s spodnjimi zemljevidi.
Preberi SDZ str. 50.

2. ura: ŠPORT

3. ura: TUJI JEZIK ANGLEŠČINA (Klikni tu.)

4. in 5. ura: SLOVENSKI JEZIK

VOŠČILO in ČESTITKA – poglej si mojo razlago TU. Prepiši oba miselna vzorca (lahko natisneš in dopolniš s pomočjo filmčka). Nato pa reši str. 94 in 95. Pri 5. nalogi zapiši kratke odgovore v SDZ ali zvezek.

  • V zvezek napiši naslov: NEURADNO VOŠČILO in pod njim zapiši kratko voščilo prijatelju/sošolcu za rojstni dan.
  • Nato zapiši naslov: NEURADNA ČESTITKA in zapiši kratko čestitko sošolcu za opravljen kolesarski izpit.
  • Pomagaj si s primerom na str. 94. Zgradba je podobna kot smo delali pri PISMU (str. 86): kraj in datum, nagovor, besedilo, pozdrav in podpis. Piši čitljivo in pravilno! Pošlji mi na e-mail, da ti lahko popravim. Nekoč v bližnji prihodnosti, ko se vrnemo v šole 2021, bomo to pisno ocenjevali. 🙂

To je vse za danes. Moje voščilo zate: ŽELIM TI LEP SONČEN DAN. 🙂