SREDA, 9. 2. 2022

Ponovimo še malo protipomenke, sopomenke in podpomenke ter nadpomenke z reševanjem nalog v DZ Gradim slovenski jezik 5 (1. del), na str. 87 in 88.

Kako pa pišemo besede v povedi? Utrdimo svoje znanje z reševanjem nalog v DZ Gradim slovenski jezik 5 (1. del), na str. 90 do 92 – bomo rešili v šoli.

Za domačo nalogo –  v DZ Gradim slovenski jezik 5 (1. del), reši naloge na str. 93 do 94.

Danes si poglej še kaj je PRAZNA MNOŽICA.

KLIKNI – KRATKA RAZLAGA

Reševanje nalog v DZ – Matematika 2. del str. 53 IN 54 (3. naloga).

Za utrjevanje pa reši naloge ZMOREM TUDI TO, od str. 54 do 55.

Danes bodo učenci v parih pripravljali plakat  – izbrane pokrajine (Alpske, Predalpske, Obpanonske ali Dinarskokraške pokrajine).

V petek (11.2.) bodo učenci poročali (po parih ali trojicah) njihove izdelke.

Danes imamo tudi športno. Pomembno je, da narediš gimnastične vaje. Lahko nadaljuješ vaje z žogo, skačeš s kolebnico ali narediš kratek sprehod v oklici hiše.

Ponovimo – Kaj je zračni tlak? Zapiši v zvezek.

KLIKNI – SNOV

Kaj pa onesnaževaje zraka? Kaj že veš o tem?

KLIKNI – PRESTAVITEV

KLIKNI – SNOV

Lahko si pogledaš zanimiv prispevek o onesnaževanju.

KLIKNI – INFODROM

Za utrjevanje reši učni list.

KLIKNI – UČNI LIST – MNOŽICE

Lep pozdravček.