LEP POZDRAV!

PONEDELJEK, 10. 1. 2022

Ponovimo glavne značilnosti LJUDSKIH PRALJIC.

ZNAČILNOSTI LJUDSKIH PRAVLJIC

Dobro preberi besedilo: Stekleni most (Slovenska ljudska pravljica)

Pravljica – STEKLENI MOST

Sedaj pa zapiši – v zvezek – strnjeno obnovo pravljice.

Pred tem pa, v zvezek zapiši, navodila za obnovo.

NAVODILA zapiši v zvezek:

  • Dobro preberi besedilo.
  • Piši s pisanimi črkami, nalivnim peresom in čitljivo.
  • Odgovarjaj v celih povedih.
  • Upoštevaj pravopisna pravila.
  • Še enkrat preberi napisano obnovo in razmisli, če je razumljiva, če si zajel bistvo.
  • Besedilo razčleni na uvod, jedro in zaključek, ki jih med seboj ločiš z odstavki.
  • Bodi pozoren na pravilen zapis besed in besedni red v povedi.
  • Ustrezno postavljaj ločila (pika, vejica).

Za domačo nalogo preberi drugo pravljico in zapiši strnjeno obnovo le te.

Avstrijska ljudska pravljica: SREČNI BRATJE

  • DENAR

Katere vrste denarja poznamo? Poglej učni list in v zvezek zapiši vsebino:

ZAPIS V ZVEZEK

Reši naloge v delovnem zvezek na str. 17.

  • SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE DENARNIH ZNESKOV.

Danes bomo spoznali, kako lahko denar seštevamo in odštevamo. V zvezek zapiši naslov SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE DENARNIH ZNESKOV. Klikni na zapis in prepiši v zvezek.

ZAPIS V ZVEZEK

Reševanje 1. naloge v delovnem zvezku str. 18.

Nariši in na kratko zraven napiši, kako si preživel/a praznike.