ITALIJANŠČINA:

  1. Učbenik, str. 28, nal. 1: Poslušaj in dopolni poved zase.
  2. Učbenik, str. 28, nal. 3
  3. Učbenik, str. 29, nal. 4
  4. Učbenik, str. 29, nal. 5