1.URA – MAT

Zoom srečanje 8.20-9.05

Danes bomo začeli z novim poglavjem DELJENJE, zato pripravi SDZ 3. del in zvezek.

2. URA – SLJ

Zoom srečanje 9.10-9.55

Pripravi učni list PREVERIMO SVOJE ZNANJE O PRIDEVNIKIH.

3. URA – TJA … klikni TUKAJ

4. in 5. URA – NIT

Zoom srečanje 10.15-11.00

Nadaljevali bomo s pregledovanjem nalog, ki so bile v preverjanju znanja.

6. URA -ŠPO

Danes boš ponovil/a skok v daljino brez zaleta in z zaletom (v primeru lepega vremena). Vaje izvajaj na prostem.

  1. Tek 5 min.
  2. Gimnastične vaje
  3. Najprej boš ponovil/a skok v daljino brez zaleta. Oglej si posnetek, da boš vajo pravilno izvedel/a. Vajo ponovi vsaj 5x.
  4. Nato boš ponovil/a še skok v daljino z zaletom. Oglej si posnetek, da boš vajo pravilno izvedel/a. Vajo ponovi vsaj 5x.
  5. Na koncu pa še nekaj vaj za sprostitev.

V primeru slabega vremena pa izvedi jogo s pomočjo učiteljice Špele. Posnetek. Uživaj 🙂