1.URA – SLJ

  • Prepiši v zvezek novo snov, ne pozabi na nov naslov.
  • Reši DZ str. 86, 87.

2. URA – ŠPO

  • Dobro se ogrej, malo poteči in naredi gimnastične vaje.
  • Ponovi spodnji servis. Prilagam ti dva videa. Vadi z odprto dlanjo, del kjer je prikazan napad pa lahko izpustiš, saj tega ni potrebno znati ;).
  • Video 1, video 2.

3. URA – MAT

  • Reši DZ2 str. 10, 11, 12.

4. URA – TJA

5. URA – DRU

  • Dobro si oglej in preberi predstavitev površja Obsredozemskih pokrajin.
  • V zvezek napiši mali naslov Površje in prepiši snov.
  • Še enkrat nariši ta del Slovenije – Obsredozemske pokrajine in približno označi kje so vse flišne in vse apnenčaste pokrajine (tako kot imaš označeno v prezentaciji).

6. URA – GUM