1.URA – SLJ

Učni list reši in ga zalepi v zvezek.

V izhodiščnem besedilu poišči zemljepisna lastna imena in jih podčrtaj z rdečo barvico. V 4. in 5. odstavku poišči stvarna lastna imena in jih izpiši v zvezek.

V GSJ 1, poišči 7.enoto ter odgovori na vprašanja KDAJ GOVORIŠ KNJIŽNI IN KDAJ NEKNJIŽNI JEZIK?

2. URA – MAT

Rešite vse naloge v zbirki vaj ZNAM ZA VEČ (vključno s str. 22).

Za popestritev pa rešite še ta učni list

Ko se vrneš v šolo, te bo darilo tam čakalo, zato pohiti in čimprej poskusi ugotoviti geslo 🙂

3. URA – DRU

Preberi si zapis v SDZ, 74-76 in reši naloge. Nato v zvezek napiši podnaslov RASTLINSTVO in nariši tri rastline (drevo + plod) značilne za našo pokrajino (namig: najdeš jih v SDZ).

4. URA – TJA

Klikni TUKAJ

5. URA – N2I

Klikni TUKAJ