1. URA – SLJ

V zvezek napiši naslov VAJA.

Prepiši navodila in reši naloge.

  1. Zapiši 5 večpomenk. Za vsako večpomenko zapiši vsaj tri povedi.
  2. Zapiši nekaj enopomenk.
  3. Zapiši nekaj sopomenk ter jih smiselno uporabi v povedi. Npr. Na cesti se je prevrnil tovornjak. V Luki koper je veliko kamijonov.
  4. Zapiši nekaj protipomenk. Npr. dan-noč
  5. Napiši nekaj nadpomenk ter le-tem zapiši nekaj podpomenk. Npr. nadpomenka ZAČIMBA: podpomenke SOL, ORIGANO, POPER, BAZILIKA, KURKUMA, …

Reši učni list v prilogi.

2. URA – MAT

Reši 1. nalogo na učnem listu.

Nato vsako število v prvi nalogi naglas preberi ter ga zaokroži na D, S, T, Dt, St. Rešitve zapiši v zvezek. V kolikor ti to dela težave si pomagaj z zapiski, ki smo jih že zapisali v zvezek.

3. URA – DRU

Reši naloge v SDZ, str. 71, 73

4. URA – TJA

Klikni TUKAJ

5. URA – N2I

Klikni TUKAJ