Spoštovani,

predvideno nujno varstvo za predšolske otroke in osnovnošolce do petega razreda, ki ga bodo lokalne skupnosti zagotavljale staršem, zaposlenim v sektorju kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, se bo v izogib širjenju možnosti okužbe s koronavirusom izvajalo izključno na domu. Varovanje bosta od jutri, 16. marca, dalje, na podlagi izražene potrebe po varstvu usklajevala Mestna občina Koper in Vrtec Koper.

Varovanje je namenjeno predšolskim otrokom in osnovnošolcem do petega razreda, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker sta oba starša oziroma eden v primeru enostarševske družine dolžni še naprej opravljati svoje delo (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva, ter drugi, ki s pisno izjavo delodajalca izkazujejo, da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah).

Varstvo, ki ne vključuje prehrane, bo zagotovljeno za vse otroke, ne glede na to, v katero obliko predšolskega varstva so vključeni, če ima eden od staršev stalno prebivališče v Mestni občini Koper, in za vse otroke, ki so vključeni v Javne vrtce Mestne občine Koper, četudi starši nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Koper. Varstvo bo zagotovljeno tudi za vse otroke, ki obiskujejo eno od osnovnih šol v Mestni občini Koper oziroma katerih starši imajo stalno prebivališče v Mestni občini Koper.

Vrtec Koper bo nujno varstvo zagotavljal na podlagi pisne izjave in potrdila delodajalca, pri katerem je starš zaposlen. Dokumenta morajo starši posredovati na naslov info@vrteckoper.si. Starši lahko za dodatne informacije od jutri, 16. marca, dalje, pokličejo tudi na telefonsko številko 030 370 596, in sicer vsak delavnik, med 9. in 17. uro.

Podrobnejše informacije lahko preberete v dokumentu DOPIS STARŠI POTREBE PO VARSTVU. Pripeto vam posredujem tudi dokumenta za izpolnitev, enega za delodajalce, drugega za starša.

Za podrobnejše informacije smo vam na voljo jutri, 16.3. od 9:00 dalje:

Timotej Pirjevec:             041/393-627

Beti Reismann:                041/360-215

Vrtec Koper:                     030/370-596

Priloge: