DESETI TEDEN (25. 5. – 29. 5. 2020) 


PONEDELJEK, 25. 5. 2020

 1. URA – TJA – Entertainment – Culture, part 2
  Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  U-76/3: na kratko odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.
  U-76/4: poslušaj posnetek. Za vsakega govorca ugotovi, kdo je njegov/njen najljubši filmsi lik, kateri je njen/njegov najljubši film, kdaj in kje ga je gledal/gledala? Odgovore zapiši v zvezek.

  U-76/5: zapiši nekaj povedi o nekaterih znanih filmskih likih v Sloveniji, tako da odgovoriš na spodnja vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.

 2. URA – ZGO
  1. Preglej prejšnji delovni list Medicina rešitve
  2. Poglej si video posnetek Astronomija
  3. Pozorno prisluhni razlagi v video posnetku Astronomija in astrologija
  4. Reši delovni list Astronomija
  5. Danes je rok za oddajo vaših pisnih izdelkov za oceno.
  6. Za radovedneže: Video in zgodovina astronomije
 3. URA – ŠPO Navodila za ŠPO 6DF 25.5.2020 5
 4. URA – SLJ
  1. Na vašo Arnes pošto oz. nekaterim staršem sem v petek poslala pregledane in ocenjene preizkuse znanja. Če še niste, preglejte elektronsko pošto. Tisti, ki niste pisali oz. ste dobili negativno oceno, boste ustno vprašani. O tem se bomo dogovorili.
  2. Utrjuj števnike z nalogami v DZ na str. 114–116/nal. 17.–24.
  3. Dopolni miselna vzorca v DZ na str. 123 (prislov) in str. 125 (števnik).
  4. Dodatne naloge: Števnik-interaktivne naloge
 5. URA
  1. TIT/D:ČLOVEK IN DELO
   ŽIVLJENJE IN TEHNIKA
   DELOVANJE KOLESA IN VARNOST V PROMETU
   VARNA ZAŠČITA

   1. POVEZAVA Z NAVODILI
  2. GOS/FANTJE:
   1. NAŠA KUHINJA-nariši tloris (pogled od zgoraj) z opremo in označenimi malimi in velikimi gospodinjskimi stroji in strojčki, ter predele predpriprave, priprave in shranjevanja živil (LIST).
 6.  URA
  1. DDP MAT
   1. Poigraj se z igrico o obsegu: igra
   2. Poigraj se z igrico o ploščini: igra1, igra2
   3. Poigraj se z igrico o obsegu(PARIMETER) in ploščini(AREA): igra
  2. DDP TJA – exercises
   Danes boste ponavljali in utrjevali slovnične čase, ki smo jih spoznali to šolsko leto.PAST SIMPLE TENSE: reši delovni list. Rešitve si preveriš sam.
   GOING TO FUTURE TENSE: reši delovni list. Rešitve si preveriš sam.

TOREK, 26. 5. 2020

 1. URA – N2i
  1. Navodilo
  2. Guarda la storia di Romolo e Remo
  3. Ascolta la canzone di Romolo e Remo
 2. URA – MAT: Ploščina pravokotnika
  1. Poslušaj razlago in zapiši v zvezek: Učilnica1, Učilnica2, ploščinaDL
  2. Reši naloge v i-učbeniku: stran1, stran2
  3. Reši naloge v U str. 153, 154/2(a, b), 3(a,c), 5, 7, 8, 11
 3. URA – LUM RITEM
  1. POVEZAVA Z NAVODILI
 4. URA – TJA – Entertainment – English Across the Curriculum
  1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  2. U – 77/1: poslušaj in preberi besedilo o nastajanju filma. Podčrtaj neznane besede.
  3. Pomagaj si s slovarčkom neznanih besed in ga prepiši v zvezek. SLOVARČEK NEZNANIH BESED
  4. Poveži vmesne naslove (a-f) z ustreznimi odstavki (1-6) v besedilu.
 5. URA – SLJ: delo za 2 šolski uri (danes in v sredo)
  1. Navodilo 6. r., 26. 5
 6. URA –
  1.  TIT/F:ČLOVEK IN DELO
   ŽIVLJENJE IN TEHNIKA
   DELOVANJE KOLESA IN VARNOST V PROMETU
   VARNA ZAŠČITA

   1. POVEZAVA Z NAVODILI
  2.  GOS/DEKLETA: 
   1. NAŠA KUHINJA-nariši tloris (pogled od zgoraj) z opremo in označenimi malimi in velikimi gospodinjskimi stroji in strojčki, ter predele predpriprave, priprave in shranjevanja živil (LIST).

SREDA: 27. 5.  2020

 1. URA – SLJ
  1. Nadaljuješ z delom: besedilo o Petru Prevcu (navodilo v torek, 26. 5.).
 2. URA – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 27.5.2020 6
 3. URA – TJA – Entertainment – English across the curriculum, part 2
  1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  2. U – 77/2: poveži nove besede z ustrezno številko slike.
  3. U – 77/3: ali je dobra ali slaba ideja, da narediš stvari na seznamu od 1 do 10? K odgovorom zapiši razlog za tvojo odločitev. Nalogo reši v zvezek in jo poslikaj ter pošlji na to povezavo.
 4. URA
  1. TIT/F:TIT/D:ČLOVEK IN DELO,ŽIVLJENJE IN TEHNIKA,VARNOST V PROMETU(KOLESARJI, ROLERJI…), VARNOST PRI DELU,VARNOST PRI DELU V BOLNICI(ZAŠČITA PROTI SARS COVID 19)
   1. POVEZAVA Z NAVODILI
  2. GOS/DEKLETA:
   1. PONAVLJANJE: Oglej si slike iz jedi in živil – KREATIVNA POKRAJINA.
 5. URA
  1. GOS/FANTJE:
   1. //
  2. TIT/D:TIT/D:ČLOVEK IN DELO,ŽIVLJENJE IN TEHNIKA,VARNOST V PROMETU(KOLESARJI, ROLERJI…), VARNOST PRI DELU,VARNOST PRI DELU V BOLNICI(ZAŠČITA PROTI SARS COVID 19)
   1. POVEZAVA Z NAVODILI
 6. URA – MAT: Ploščina kvadrata
  1. Poslušaj razlago in zapiši v zvezek: Učilnica1, Učilnica2, DL s primeri
  2. Preglej snov in reši naloge v i-učbeniku (v zvezek): stran1, stran2, stran3, stran4, stran5
  3. Reši naloge v U str. 153, 154/2(c), 3(b), 6, 10

 


ČETRTEK: 28. 5.  2020

 1. URA – SLJ
  1. Seznanil/-a se boš z besedilno vrsto prijavnico.
  2. V DZ na strani 95 odgovori na vprašanja v 1. nalogi. Odgovore v celih povedih piši v zvezek.
  3.  Pred branjem besedila reši 2. nalogo na strani 95.
  4.  Preberi besedilo v 3. nalogi na strani 96.
  5.  Nadaljuj z reševanjem nalog v DZ od 4. do 18. na str. 97.–102.
 2. URA – N2I
  1. Navodilo
  2. Fratelli d’Italia versione cartone animato
  3. Fratelli d’Italia versione allo stadio con il Piccolo coro dell’Antoniano
 3. URA – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 28.5.2020 7
 4. URA – NAR
  1. S tistimi, ki še nimate ocene izdelka, se ob 15.00 uri dobimo na TEJ POVEZAVI.
  2. Navodila za snov naprej pa so na povezavi Razvrščanje rastlin – 2. del.
 5. URA – MAT: Utrjevanje računanja obsegov in ploščin
  1. Ponovitev snovi, rešuj v zvezek (izpiši podatke, pazi na ustrezen zapis postopkov-formula, vstavljeni podatki): interaktivne vaje1, interaktivne vaje2
  2. Reši še kviz in preveri svoje znanje: KVIZ6.a, KVIZ6.b (naloge rešuj v zvezek in mi slikaj in pošlji postopke reševanja po elektronski pošti: ingrid.skerjanc@ossmarje.si)
 6. URA – GEO
  1. Navodilo: Pozdravljeni 6a

PETEK: 29. 5.  2020

 1. URA – MAT: Utrjevanje računanja obsegov in ploščin
  1. Reši naloge na delovnem listu (lahko rešuješ v zvezek):pravokotnik-in-kvadrat
  2. Reši še ta delovni list:obseg-pravokotnika-kvadrata-vaje
 2. URA – GUM
  1. Če še kdo ni poslal predstavitve naj prosim to stori čimprej!!!
  2. Poslušajmo posnetek vokalne zasedbe Pentatonix klik
  3. Prepoznaš skladbo? Iz katerega filma je? Pozanimaj se kdo jo je napisal!
 3. URA – NAR
  1. Na povezavi HERBARIJ imate navodila za nabiranje rastlin in izdelavo herbarija.
  2. Če vam kakšne rastline ne bo uspelo določiti, jo fotografirajte in mi fotografijo pošljite po mailu, da jo bomo določili, ko se vidimo v šoli :).
 4. URA – SLJ
  1. Utrjuj slovnične vsebine z nalogami od 19. do 30. na str. 102.–106.
  2. Dodatna naloga: Če želiš, odpri spletno stran Gradim slovenski jezik 6 (posodobljena izdaja 2011) – dodatno gradivo k samostojnemu delovnemu zvezku (4,67 MB)22 Naj se prijavim ali ne?  in reši naloge.
 5. URA – TJA – Entertainment – revision
  1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  2. U-78/1a: danim pridevnikom zapiši ustrezne prislove.
  3. U-78/1b: dopolni povedi s pridevniki ali prislovi iz naloge 1a.
  4. U-78/2a: prisluhni in obkljukaj stvari, ki jih Josh mora danes narediti.
  5. U-78/2b: opiši Joshev dan, tako kot ti kaže rešen primer z modro bravo.
  6. DZ- 62/1,2: reši nalogi.
 6. URA – RAZ
  1. Danes, 29. 5. 2020ob 11.00, se dobimo na razredni videokonferenci: https://vox.arnes.si/ossmarje_si-razredna6a/ (prijaviš se vsaj 5min prej, poskusi večkrat, pa ne pozabi dovolit Flasha)
  2. Navodila za vstop v videokonferenčno sobo najdete tukaj: Navodila za povezavo v videokonferenčni sistem VOX, navodila za dostop s telefonom: Dostop do do VOX konference s telefonom ali tablico
  3. Povezava na posnetek razredne ure: posnetek