ENAJSTI TEDEN (1. 6. – 5. 6. 2020) 


PONEDELJEK, 1. 6. 2020

 1. URA – TJA – Entertainment – revision, part 2
  Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  Rešitve iz delovnega zvezka najdeš tukaj. (stran 10)
  U-78/3a: Kaj nameravajo ti ljudje narediti? V dane okvirčke zapiši povedi v going to future času. Pomagaj si z rešenim prvim primerom.
  U-78/3b: uporabi iztočnice iz naloge 3a. Tvori kratke dialoge o slikah. Pomagaj si s primerom, ki je že rešen.
  U-78/5: premeči črke in zraven zapiši za katero vrsto filma oziroma televizijskega programa se gre.
  Primer: 1 a chat show.
  DZ- 62/3: reši nalogo
  DZ-63/5: reši nalogo.
 2. URA – ZGO
  1. Preglej rešitve delovnega lista REŠITVE Astronomija
  2. Oglej si video posnetek Matematika
  3. Prepiši ali natisni Matematika
 3. URA – ŠPO

  1. Navodila za ŠPO 6DF 1.6.2020 8
  2. OPOZORILO začetek pouka v šoli
 4. URA – SLJ
  1. Reši delovni list: Razčlemba NB (Če imaš možnost, si liste natisni. Če ne, piši rešitve nalog v zvezek.)
  2. Rešiš ga do srede, 3. 6., in ga prineseš v šolo, ker bomo pregledali pravilnost rešenih nalog in razjasnili morebitne nejasnosti.
 5. URA
  1. TIT/D: TEHNIČNO RISANJE IN KOTIRANJE
   1. POVEZAVA Z NAVODILI
  2. GOS/FANTJE:
   1. PONAVLJANJE: Oglej si slike iz jedi in živil – KREATIVNA POKRAJINA.
 6.  URA
  1. DDP MAT
   1. Reši vaje: interaktivne vaje1, interaktivne vaje2
   2. Dobimo se na videokonferenci, v ponedeljek 1. 6. 2020 ob 11.00. Povezava do vidokonference: https://vox.arnes.si/ossmarje_si-mat67/. Videokonference se udeležite vsi tisti, ki snovi ne razumete. 
   3. Povezava do razlage na videokonferenci: posnetek
  2. DDP TJA – TJA – exercises
   Danes boste ponavljali in utrjevali slovnične čase, ki smo jih spoznali to šolsko leto.
   PRESENT SIMPLE TENSE: reši delovni list. Rešitve si preveriš sam.
   PRESENT SIMPLE, CONTINUOUS ALI PAST SIMPLE TENSE: reši delovni list. Rešitve si preveriš sam.

TOREK, 2. 6. 2020

 1. URA – N2i
  1. Navodilo
  2. Križanka cruciverba
  3. Avdio posnetek 1
  4. Avdio posnetek 2
 2. URA – MAT: KOCKA
  1. Poslušaj razlago in zapiši snov v zvezek: Učilnica1, Učilnica2
  2. Iz treh kock sestavi različna telesa in jih nariši v poševni projekciji.
  3. Preberi snov in reši naloge še v i-učbeniku: stran1, stran2, stran3
  4. Reši v U str: U str. 163/1(a,c), 2(a,d)
 3. URA – LUM GRAFIKA
  1. POVEZAVA Z NAVODILI
 4. URA – TJA – Entertainment – revision part 3
  1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  2. Rešitve iz delovnega zvezka najdeš tukaj. (stran 10)
  3. DZ-64/2,3,4: reši naloge.
 5. URA – SLJ
  1. Prebral/-a boš pesem, ki govori o tem, kako pesnik preimenuje nekatere stvari. On jih gleda in vidi drugače, z očmi pesnika.
  2. V berilu poišči pesem z naslovom Vse je drugače pesnika Franceta Filipiča in jo preberi.
  3. V zvezek preriši tabelo iz razdelka Pesem je tudi tvoja in jo dopolni.
  4. Iz pesmi izpiši: rime, poosebitev.
 6. URA –
  1. GOS/DEKLETA:
   1. Navodilo: Poglej kako ustvarjajo KUHARSKI MOJSTRI.
  2. TIT/DEČKI – TEHNIČNO RISANJE IN KOTIRANJE
   1. POVEZAVA Z NAVODILI