TRETJI TEDEN (30. 3. – 3. 4. 2020)


PONEDELJEK, 30. 3. 2020

 1. URA – TJA – The world – revision
  1. Rešitve U-65/1,2,3 so tukaj. REŠITVE
  2. U-66, naloge 1, 2, 4, 5, 6: navodila za reševanje najdeš tukaj. NAVODILA
 2. URA – ZGO
  1. Navodilo
  2. Utrjuj z igro Učimse: Če si že registriran klikni to povezavo.
  3. Če nisi še registriran preberi navodilo za registracijo: Prva uporaba UČIMse
  4. Reši preverjanje
 3. URA – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 30.3.2020 6
 4. URA – SLJ

  1. Preveri svoje znanje in reši kviz slj, 6. r. (Ko rešiš vse naloge, klikni na Submit.)
 5. URA
  1. TIT LESNA GRADIVA
   1. POVEZAVA
  2. GOS
   1. Recept: JAJČNA-ZELENJAVNA OMLETA
 6. URA
  1. DDP MAT
   1. IRokus delovni zvezek 1. del (Najprej se prijavi v IRokus in šele nato klikni na dano povezavo) od strani 70 do 77
  2. DDP TJA – unit 5 revision
   1. 
   Ponovil boš znanje iz 5. enote učbenika. Klikni na povezave in reši nekaj interaktivnih vaj na delovnih listih. Ko rešiš do konca, s klikom preveri rešitve.
   2. Stopnjevanje pridevnikov.
   3
   Vremenski pojavi.
   4
   Tipi površja in relifne oblike.

TOREK, 31. 3. 2020

 1. URA – N2i
  1. NAVODILO
 2. URA – MAT: Seštevanje decimalnih števil
  1. Razlaga in zapis v zvezek: Učilnica1, Učilnica2
  2. Utrjevanje snovi v i-učbeniku: 1. stran, 2. stran, 3. stran, 4. stran, 5. stran  (račune računaš v zvezek – Vaja)
  3. Reši račune za Vajo v U str. 101/1-3
  4. Reši KVIZ  (Računaj v zvezek, rešuj ga toliko časa, dokler ne rešiš vse račune prav. )
 3. URA – LUM Votla in polna plastika oz. kip
  1. POVEZAVA
  2. POVEZAVA ZA ODDAJO SKIC
 4. URA – TJA – The world – revision, part 2
  1. Rešitve U-66/1, 2, 4, 5, 6 so tukaj. REŠITVE
  2. DZ, str. 52, naloge 1, 2, 3, 4
 5. URA – SLJ
  1. Oklepaj
  2. Reši naloge v DZ na straneh 53 in 54.
 6. URA – TIT LESNA GRADIVA
  1. POVEZAVA
  2. GOS:  Recept: SADNA KUPA

SREDA: 1. 4.  2020

 1. URA – SLJ: Krajšave

  1. Najprej reši 1., 2. in 3. nalogo v DZ na strani 55.
  2. Prisluhni razlagi: Krajšave
  3. Reši: DZ str. 55–58 /nal. 4.–12.
  4. Rešitve 2. naloge, DZ str. 55
 2. URA – ŠPO

  1. Navodila za ŠPO 6DF 1.4.2020 7
 3. URA – TJA – The world – Dancing in the Street
  1. Rešitve DZ, str. 52, naloge 1, 2, 3, 4 so tukaj (stran 8).
  2. Oglej si videoposnetek in poslušaj pesem.
  3. U-67: V besedilu pesmi podčrtaj neznane besede.
  4. V zvezek napiši naslov Dancing in the Street in si neznane besede prepiši ter zraven zapiši slovenski prevod. Pomagaj si z besednim slovarčkom. besedni slovarček
  5. V besedilu pesmi obkroži imena mest, ki so omenjena in jih poišči na zemljevidu ZDA.
  6. Pesem večkrat zapoj in malo zapleši (ne na ulici, kot pravijo v pesmi, ampak doma). It’s a beautiful day! 😊
  7. DZ, str. 53: reši naloge, pri 5. nalogi si pomagaj s priloženim CD-jem, ki ga imaš na zadnji platnici delovnega zvezka.
 4. URA/5. – TIT F/D LESNA GRADIVA
  1. POVEZAVA
 5. URA/4. – GOS D/F
  1. Navodilo: reši, izpolni in pošlji po meilu
  2. Povezava: JEDILNI LIST
 6. URA – MAT: Odštevanje decimalnih števil
  1. Ponovitev snovi v i-učbeniku: 1. stran (kdor želi lahko rešuje še naprej do strani 402 )
  2. Razlaga in zapis v zvezek: Učilnica1, Učilnica2
  3. Reši naloge v i-učbeniku (Vaja v zvezek): 1. stran, 2. stran, 3. stran
  4. Reši naloge za vajo: U str. 101/4,5
  5. Preveri znanje s kvizom: KVIZ

ČETRTEK: 2. 4.  2020

 1. URA – SLJ
  1. Rešitve nalog str. 55–58 /nal. 4.–12. Resitve DZ6 (Na kratko, str. 20).
  2. Reši delovni list: Krajšave.
  3. Interaktivna vaja je tukaj.
 2. URA – N2I
  1. Navodilo
  2. IL FUTURO – snov (prepis v zvezek)
  3. Ascolta
 3. URA – ŠPO
  1. OBVESTILO 6DF 2.4.2020
  2. Navodila za ŠPO 6DF 2.4.2020 8
 4. URA – NAR
  1. Navodila za delo in kalitev.
  2. Reši nalogo 2 v DZ, str. 22.
  3. Reši kviz.
  4. ZA RADOVEDNE: Čez noč v vodo namočite dve fižolovi zrni (eno za rezervo). Naslednji dan odstranite semensko lupino in med kličnima listoma poiščite kalček – oglejte si koreničico in lističe (stebelce težje določite).
 5. URA – MAT: Množenje decimalnih števil s potencami števila 10
  1. Ponovitev snovi (rešuješ v zvezek): 1. vaja, 2. vaja (! Pozor: 3,5=3˙5)
  2. Poglej si razlago in si zapiši snov v zvezek: Učilnica
  3. Preberi snov v i-učbeniku in reši naloge v zvezek: 1. stran
  4. Reši vaje v U str. 106/1-5
  5. Preveri svoje razumevanje in znanje v KVIZU.
 6. URA – GEO
  1. Navodilo: Navodila za delo
  2. Ppt: Prikazovanje zemeljskega povrsja (II)

PETEK: 3. 4.  2020

 1. URA – MAT: Deljenje decimalnih števil s potencami števila 10
  1. Poslušaj in zapiši v zvezek: Učilnica
  2. Reši v i-učbeniku: 1. stran
  3. Reši vaje v U str. 106/6-8
  4. Preveri svoje znanje v KVIZU.
  5. Reši list za vajo. Rešitve objavim naslednjič.
 2. URA – GUM
  1. Preberi
  2. Odpri učbenik in primerjaj notne zapise
  3. Ponovi dosedanjo snov (glas, vokalni sestavi, pevski zbori) naslednji teden bo kratko preverjanje v obliki kviza
 3. URA – NAR
  1. Nova snov z vsemi navodili se nahaja na povezavi CVET.
  2. Kdor ima doma 2. del delovnega zvezka, naj reši naloge 3, 4, 6 in 7 na str. 10-12.
 4. URA – SLJ
  1. Rešitve delovnega lista: Krajšave-rešitve
  2. Nedoločnik in namenilnik-razlaga snovi.
  3. Pridobljeno znanje utrjuješ z nalogami v delovnem zvezku. Reši: DZ str. 60–66/naloge 1.–18. (Del nalog reši danes, del pa v ponedeljek.)
 5. URA – TJA – The world – The Twelve Months
  1. Rešitve DZ, str. 53, naloga 5 in ostale naloge na tej strani so tukaj (stran 8 in 9).
  2. U-86: Poslušaj zgodbo o dvanajstih mesecih in podčrtaj neznane besede.

   Nato si jih izpiši v zvezek in poišči njihov prevod v slovenščini v slovarčku novih besed. slovarček novih besed

  3. Besedilo nato enkrat preberi na glas.
  4. U-86, nalogi 1, in 2: navodila za reševanje najdeš tukaj. NAVODILA
 6. URA – RAZ
  1. Vabljeni na videokonferenco ob 13.00. Za vstop klikni na povezavo: razredna (Geslo: 34)
  2. Izziv tega tedna: Izziv1