ČETRTI TEDEN (6. 4. – 10. 4. 2020)


PONEDELJEK, 6. 4. 2020

 1. URA – TJA – The world – utrjevanje
  1. Danes boste utrjevali snov pete enote v učbeniku. Vsi delovni listi so interaktivni, kar pomeni, da po koncu reševanja, samo klikneš na gumbek in tako preveriš pravilnost odgovorov.
  2. Pomagaj si z učnim zapisom v zvezku in učbenikom če je potrebno. V kolikor boš imel kakšno vprašanje, mi napiši (ali mama, oče) sporočilo preko elektronske pošte: adina.deucman@ossmarje.si
  3. Stopnjuj pridevnike v primerniku ali presežniku.
  4. Dopolni vprašalne povedi z ustrezno WH vprašalnico.
  5. Poveži besedne fraze z ustreznim prevodom v slovenščini. Nato poslušaj, zapiši frazo v angleščini in jo prevedi.
  6. Ustrezno besedo vstavi v pravilni okvirček slike.
  7. Reši kviz. 
 2. URA – ZGO
  1. Navodilo
  2. Videoposnetek
  3. IZNAJDBE, ki so spremenile življenje ljudi
  4. IZUMI V ZGODOVINI
 3. URA – ŠPO Navodila za ŠPO 6DF 6.4.2020 9
 4. URA – SLJ
  1. Če še nisi, dokončaj naloge v DZ do strani 66.
  2. Preglej naloge: DZ str. 60–66/naloge 1.–18. Rešitve DZ6 (18. enota, str. 20, 21).
  3. Preveri svoje znanje in reši ta kviz.
  4. Dodatne vaje za nedoločnik in namenilnik: interaktivne vaje.
 5. URA
  1. TIT/D
   1. POVEZAVA
   2. E-UČBENIK 6. r. TIT
   3. E- DELOVNI ZVEZEK
   4. POVEZAVA ZA PRIJAVO E-GRADIVA IROKUS
  2. GOS/F
   1. Navodilo: Poglej si velikonočno risanko ZAJČKI.
   2. Preberi si o NARAVNIH BARVILIH, pobarvaj “PIRH”, slikaj in mi pošlji na meil.
   3. Pridno ustvarjaj: VELIKONOČNE IDEJE.
 6. URA
  1. DDP MAT
   1. Vaja: desetiški ulomki v decimalneRešitveDDP
   2. Vaja: zaokroževanjeRešitveDDP
  2. DDP TJA – utrjevanje časov
   1. Danes boste utrjevali vse slovnične čase, ki smo jih spoznali do sedaj. Kot veste, so časi ena izmed najpomembnejših reči, ki se jih boste vsa leta učili pri angleščini. Zato je prav, da spet malo osvežimo spomin.2. Pomagaj si z učnim zapisom v zvezku in učbenikom če je potrebno. V kolikor boš imel kakšno vprašanje, mi napiši (ali mama, oče) sporočilo preko elektronske pošte: adina.deucman@ossmarje.si3. Tvori trdilne, nikalne in vprašalne povedi ter kratke odgovore v Present Simple času.4. Glagolom dodaj končnico + ing in tvori trdilne, vprašalne in nikalne povedi v Present Continuous času.5. Dopolni povedi ali v Present Simple ali v Present Continous času (spomni se, kdaj katerega uporabljamo).6. Tvori trdilne, nikalne in vprašalne povedi v Past Simple času (preteklik).

TOREK, 7. 4. 2020

Kulturni dan: Gremo v kino 

Danes si boste na spodnji povezavi ogledali film z naslovom Sosedska (ne)ljubezen.

Po ogledu filma boste rešili SUPERKVIZ. 😀

Pripravi pokovko in pijačo ter se v krogu svoje družine udobno namesti.

Želim ti prijeten in zabaven ogled.

 1. Povezava za ogled filma: Sosedska (ne)ljubezen
 2. Povezava za ogled posnetka: Snemanje filma Sosedska (ne)ljubezen
 3. Povezava: SUPERKVIZ

SREDA: 8. 4.  2020

 1. URA – SLJ
  1. Poglej posnetek – ponovitev nedoločnika in namenilnika.
  2. Reši kviz z vajami za nedoločnik in namenilnik.
 2. URA – ŠPO

  1. Navodila za ŠPO 6DF 8.4.2020 10
 3. URA – TJA – Entertainment – TV programmes
  1. Začenjamo z novo enoto v učbeniku. Prvo uro bomo predvsem posvetili novemu besedišču.
  2. U-68/1. a naloga: Poslušaj in ponovi na glas.
  3. V zvezek napiši naslov TV programmes in si prepiši učni zapis. TV PROGRAMMES VOCABULARY
  4. U-68/1. b naloga: v zvezek zapiši primer za vsako vrsto oddaje na TV iz naloge 1.a. Primer: a quiz show – Male sive celice
  5. U-68/2. naloga: poslušaj. Za katero vrsto oddaje gre? Odgovore zapiši v zvezek.
  6. U-68/3. naloga: poslušaj dialog in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. (a remote control je TV daljinec po slovensko).
  7. DZ-54/1, 2, 3: reši naloge v DZ, uporabi priložen CD.
  8. Slikaj tvoj današnji učni zapis in odgovore na vprašanja ter mi jih pošlji na to povezavo.
 4. URA/ 5.URA – TIT F/D LESNA GRADIVA
  1. POVEZAVA
 5. URA / 4.URA – GOS/D
  1. Navodilo: Poglej si velikonočno risanko ZAJČKI.
  2. Preberi si o NARAVNIH BARVILIH, pobarvaj “PIRH”, slikaj in mi pošlji na meil.
  3. Pridno ustvarjaj: VELIKONOČNE IDEJE.
 6. URA – MAT: Pretvarjanje med enotami za merjenje dolžine
  1. Rešitve delovnega lista od zadnjič : Rešitve
  2. Razlaga in zapis v zvezek: NOVO!UčilnicaMERSKE ENOTE-ovod, dolžina
  3. Poigraj se s pretvornikom nestandardiziranih enot: pretvornik
  4. Reši vaje v zvezek in poslušaj razlago še v i-učbeniku: Začetna stran in se premikaš naprej do strani 348
  5. Reši vaje v U str. 106/9a
  6. Reši kviz, klikni na POVEZAVO

ČETRTEK: 9. 4.  2020

 1. URA – SLJ: delo za 2 šolski uri (četrtek in petek)
  1. Poglej, kako se pravilno reši nalogo pri včerajšnjem kvizu (tukaj).
  2. Spoznali boste novo besedilno vrsto, in sicer obvestilo.
  3. Preberi besedilo v DZ na strani 69 (3. naloga).
  4. Reši: DZ str. 69–73/nal. 4.–14.
  5. Reši kviz.
  6. Utrjevanje slovničnih vsebin: DZ str. 74–75/nal. 15.–19.
 2. URA – N2I
  1. Oglej si posnetek in prepiši snov v zvezek: Il futuro dei verbi regolari
  2. Reši vaje: Futuro esercizi
 3. URA – ŠPONavodila za ŠPO 6DF 9.4.2020 11
 4. URA – NAR
  1. Na povezavi si oglej videoposnetek.
  2. Navodila ze delo in snov za zapis so na povezavi OPRAŠITEV.
 5. URA – MAT: Pretvarjanje med enotami: masa
  1. Preveri svoje znanje o pretvarjanju dolžinskih enot: interaktivne vaje
  2. Razlaga in zapis v zvezek: MERSKE ENOTE-uvod, dolžina
  3. Poglej si še video o premikanju vejice: Video
  4. Reši vaje v zvezek in poslušaj razlago še v i-učbeniku:1. stran in se premikaš naprej do strani 331
  5. Reši vaje v U str. 106/9b
  6. Reši kviz, klikni na povezavo: KVIZ
 6. URA – GEO
  1. Navodila: Navodila
  2. Ppt: Prikazovanje zemeljskega povrsja (III)
  3. Križanka: Prikazovanje površja križanka 6

PETEK: 10. 4.  2020

 1. URA – MAT: Pretvarjanje med enotami: ploščina, prostornina
  1. Preveri svoje znanje o pretvarjanju dolžinskih enot in enot za merjenje mase: interaktivne vaje1, interaktivne vaje2
  2. Razlaga in zapis v zvezek: Učilnica1, Učilnica2, Učilnica3, Učilnica4
  3. Poglej še enkrat razlago in dopolni zapiske: NARučilnica
  4. Reši vaje s pretvorbami v zvezek in preberi razlago še v i-učbeniku:1. stran in se premikaš naprej do strani 378, 2. stran in se premikaš naprej do strani 365
  5. Reši vaje v U str. 106/9c
 2. URA – GUM
  1. Preverjanje znanja
  2. Pozorno preberi vsa vprašanja
  3. Izpolni anketo
  4. Uspešnost si lahko pogledaš takoj po zaključeni anketi
  5. Srečno!
 3. URA – NAR
  1. Navodila za delo so na povezavi OPLODITEV.
  2. Reši KVIZ.
 4. URA – SLJ
  1. Nadaljuješ z delom od četrtka.
 5. URA – TJA – Entertainment – Future Tense with Be Going To
  1. Rešitve nalog v DZ od včeraj najdeš tukaj (stran 9). Rešitve nalog v učbeniku najdeš tukaj. REŠITVE
  2. Danes boš spoznal novi slovnični čas Future with be going to (oz. Going to Future Tense).
  3. Prisluhni razlagi. (če ne bo šlo odpreti, si na računalnik naloži Adobe Flash Player)
  4. Prepiši ali prilepi si učni zapis. GOING TO FUTURE
  5. U-69/4a: dopolni razpredelnico. Če si poslušal razlago, ne bo pretežko.
  6. U-69/4b: dopolni povedi s trdilno obliko prihodnjega časa going to future.
  7. U-69/4c: Povedi iz 4b zanikaj in tvori nikalne povedi.
  8. U-69/5a: Dopolni razpredelnico z vprašanji in kratkimi odgovori iz dialoga 3. naloge.
  9. DZ- 55/4: reši nalogo 4.
 6. URA – RAZ
  1. Se prijaviš v FORUM po navodilih za prijavo (POZOR, uporabniško ime: ImeP6a): Prijava v forum
  2. Ko dobiš potrditev, pod ustrezno temo, napišeš vsaj eno objavo (vprašanje, mnenje, problem z nalogo…)
  3. Če se pojavijo težave še video vodič za prijavo v forum: vodič
  4. Izziv tedna: mojstrsko, inovativno pobarvaš jajce in pošlješ sliko svojega izdelka na moj e-mail.

Izkoristite podaljšan vikend, da se malo odpočijete in si naberete moči za nove šolske dni.