ŠESTI TEDEN (20. 4. – 24. 4. 2020) 


PONEDELJEK, 20. 4. 2020

 1. URA – TJA – Entertainment – Doctor X, part 2
  1. Rešitve petkovih nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  2. U-71/4a: dopolni tabelo z manjkajočimi besedami iz zgodbe o Zdravnici X.
  3. Nato odpri zvezek in prepiši/natisni učni zapis. ADVERBS
  4. U-71/4b: na kateri dve črki se v angleščini konča veliko prislovov? Poišči in izpiši še vse ostale, ki jih najdeš v zgodbi.
  5. U-71/4c: Dopolni povedi z besedami iz zgodbe. Ali so manjkajoče besede pridevniki ali prislovi? Pri vsaki povedi označi ali je beseda pridevnik ali prislov (Adj. – adjective, Adv. – adverb).
  6. DZ- 56/1,2: reši nalogi.
 2. URA – ZGO
  1. Navodilo
  2. Kratko ponavljanje
  3. Posnetki
  4. Iznajdbe v srednjem in novem veku
 3. URA – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 20.4.2020 13
  2. Navodila za 4. ŠD 22.4.2020 atletika
 4. URA – SLJ: France Bevk: Bedak Pavlek
  1. Navodilo: Bevk, Bedak Pavlek
 5. URA
  1.  TIT VREDNOTENJE
   1. POVEZAVA
   2. Prosim da, izdelke in fotografije izdelkov shranjujete.
   3. Prosim da, pošiljate fotografije in dodatna vprašanja na E-NASLOV
   4. Prosim da, pošiljate fotografije izdelkov v MAPO ZA LUM IN TIT.
  2. GOS/ FANTJE
   1.  Recept: SADNA KUPA
   2. Navodilo: POROČILO (Izpolni in pošlji).
 6. URA
  1. DDP MAT
   1. Dobimo se na videokonferenci ob 20. 4. 2020 ob 11.00. Pripravite si vprašanja in naloge, ki jih niste znali rešiti. Do video-konference dostopate s klikom na povezavo: vox-dopolnilni (prijaviš se 15 min prej in ne pozabi – omogoči FLASH, prijaviš se kot gost z imenom in prvo črko priimka, če ti ne uspe poskusiš večkrat – osveži/nazaj)
   2. Navodila za nastavitve so tukaj:Navodila za povezavo v videokonferenčni sistem VOX (!povezava je samo za primer!…)
   3. Današnje vaje: decimalna VAJE pretvarjanje DDP, Utrjevanje znanja DDP6 decimalna ( Rešitve: R1R2R3R4)
   4. Posnetek videokonference: povezava
  2. DDP TJA – Going to Future and adverbs; exercises
   1. Danes boš utrjeval prihodnji čas Going to Future in rabo prislovov.  Pomagaj si z učnim zapisom v zvezku. V kolikor boš imel kakšno vprašanje, mi napiši (ali mama, oče) sporočilo preko elektronske pošte: adina.deucman@ossmarje.si
   2. Reši delovni list. Preberi poved in izberi pravilni odgovor (pridevnik ali prislov). Na koncu klikni ˝finish˝in si preveri odgovore.
   3. Reši delovni list. GOING TO FUTURE  Če ga ne moreš natisniti, odgovore zapiši v zvezek. Navodila: dopolni povedi, tako da izbereš ustrezen glagol v okvirčku in ga postaviš v prihodnji čas (Going to Future). Krogce pusti prazne. Na zadnji strani imaš rešitve, da si na koncu preveriš odgovore.

TOREK, 21. 4. 2020

 1. URA – N2i
  1. NAVODILO
  2. Oglej si video posnetek in prisluhni razlagi: Soluzioni
  3. Če posnetka ne moreš odpreti, preglej rešitve QdE p44, p17
  4. Oglej si drugi video posnetek z navodili: Esercizi
 2. URA – MAT: Deljenje decimalnega števila z naravnim številom
  1. Ponovitev snovi: reši naloge v U str. 109/1, rezultate preveri v rešitvah
  2. Poslušaj razlago in snov zapiši v zvezek: Učilnica1, Učilnica2, Učilnica3
  3. Reši naloge v U str. 111/1, 2
  4. Reši kratek kviz: KVIZ6.a
 3. URA – LUM NARAVNE IN UMETNE POVRŠINE
  1. POVEZAVA
  2. Prosim da, izdelke in fotografije izdelkov shranjujete.
  3. Prosim da, pošiljate fotografije in dodatna vprašanja na E-NASLOV
  4. Prosim da, pošiljate fotografije izdelkov v MAPO ZA LUM IN TIT.
 4. URA – TJA – Entertainment – at the movies
  1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  2. Rešitve nalog v DZ najdeš tukaj (stran 9).
  3. U-71/5: preberi povedi in obkroži pravilno besedo (pridevnik ali prislov).
  4. U – 71/6: Zapiši povedi o sebi, tako da uporabiš prislove v okvirčku. Glej primer, ki je že rešen.
  5. U-71/8a: predstavljaj si, da imaš samo zadnji del zgodbe o Zdravnici X. Razmisli, kaj se je zgodilo pred tem, tako da odgovoriš na spodnja štiri vprašanja. Uporabi domišlijo. Odgovore zapiši v zvezek.
  6. DZ- 57/3: reši nalogo.
  7. Današnje delo poslikaj in mi ga pošlji na to povezavo.
 5. URA – SLJ: France Bevk: Bedak Pavlek (razčlemba)
  1. Navodilo: Bevk, Bedak Pavlek – razčlemba (Piši v zvezek.)
  2. Bralna značka
 6. URA – TIT VREDNOTENJE IZDELKA
  1. POVEZAVA
  2. Prosim da, izdelke in fotografije izdelkov shranjujete.
  3. Prosim da, pošiljate fotografije in dodatna vprašanja na E-NASLOV
  4. Prosim da, pošiljate fotografije izdelkov v MAPO ZA LUM IN TIT.

GOS/ DEKLETA

  1. Recept: ČOKOLADNE KROGLICE
  2. Navodilo: POROČILO (Izpolni in pošlji).

SREDA: 22. 4.  2020

ŠPORTNI DAN

Obvestilo za 4. športni dan 22.4.2020

Navodila za 4. ŠD 22.4.2020 atletika


ČETRTEK: 23. 4.  2020

 1. URA – SLJ: Žarko Petan: Starši na prodaj
  1. Delo imaš za dve šolski uri (danes in petek).
  2. Navodilo: Ž. Petan – Starši na prodaj
  3. Reši delovni list: Starši na prodaj-delovni list
 2. URA – N2I
  1. Navodilo
  2. Oglej si video posnetka: Video 1 in Video 2
  3. Quiz
  4. Video 3: razlaga.
  5. Če si posnetka ne moreš ogledati, prepiši: A scuola di cucina
 3. URA – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 23.4.2020 14
  2. Izzivi in igrice za spomladanske počitnice
 4. URA – NAR
  1. Ura bo potekala preko vox videokonference ob 13.00 uri na tej POVEZAVI.  Prijavljati se lahko začnete 10 min pred začetkom. Posnetek je objavljen TUKAJ. Tudi za ogled morate dovoliti Flash.
 5. URA – MAT: Deljenje decimalnega števila z decimalnim številom
  1. Ponovitev in utrjevanje snovi: interaktivne vaje, rešuješ v zvezek
  2. Utrdi in ponovi snov v i-učbeniku, primere zapisuješ v zvezek: 1. stran
  3. Poslušaj razlago in snov zapiši v zvezek: Učilnica1, Učilnica2,
  4. Preglej še snov v i-učbeniku, primere zapiši v zvezek: 1. stran, 2. stran
  5. Reši naloge v U str. 113/1(a-j)
  6. Reši kratek kviz: KVIZ6.a
 6. URA – GEO
  1. Navodilo: Navodila
  2. Posnetek: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=wMCEOPrHUrrtDQMGQnG0dqzL&jwsource=cl
  3. Ppt: Uporaba zemljevida III

PETEK: 24. 4.  2020

 1. URA – MAT: Deljenje decimalnega števila z decimalnim številom – utrjevanje
  1. Ponovitev in utrjevanje snovi: interaktivne vaje, rešuješ v zvezek
  2. Poslušaš še malo razlage: Učilnica1
  3. Reši naloge za utrjevanje v i-učbeniku, naloge in račune zapisuješ v zvezek: 1. stran, 2. stran, 3. stran
  4. Reši še naloge iz učbenika: U str 113/1 (f-k), 2, 3, 4 in str. 111/3,4
 2. URA – GUM
  1. Spomnimo se naših predstavitev o raznih glasbenih zasedbah
  2. Izberi poljubno zasedbo in začni pripravljati osnutek (oporne točke pri predstavitvi) za PowerPoint
  3. Predstavitev obsega:
   1. Opis zasedbe in njenih elementov (inštrumenti oz inštrumentalisti) (Primer: Big band obsega 10 ali več glasbenikov, razdeljenih v štiri sekcije…naštej inštrumente)
   2. Kratka zgodovina zasedbe (Primer: Big band se je razvil v začetku 20. stoletja…)
   3. Kakšne zvrsti glasbe vaša zasedba izvaja (Primer: Jazz, blues, swing,…)
   4. Primer zasebe pri nas in v tujini (Primer: Big band RTV Slovenija – kratek opis, The United States Navy Band – …)
   5. Glasbeni primer (ime skladbe in zasedbe, ki jo izvaja – kratek opis)
   6. Viri
  4. Kasneje bomo še kaj dodali
  5. Osnutke pošljite na mail (tilen.bozic@ossmarje.si) v Word ali PDF obliki (kratek tekst, ki obsega zgoraj navedene točke) zaenkrat brez slik in samega PowerPointa
  6. Uživajte v zasluženih počitnicah 🙂
 3. URA – NAR
  1. Kdor ni bil na včerajšnji videokonferenci, naj si ogleda posnetek, ki je bil objavljan včeraj!
  2. Navodila za reševanje nalog v DZ.
  3. Rešitve za naloge v DZ.
  4. Primeri: modeli celic, model cveta.
  5. Preko OBRAZCA mi sporočite, za izdelavo katerega modela ste se odločili. Zadnji dan za oddajo modela je 22. maj. S kriteriji ocenjevanja vas bom seznanila takoj po počitnicah.
 4. URA – SLJ
  1. Nadaljuješ z delom od četrtka.
 5. URA – TJA – Entertainment – adverbs and adjectives, exercises
  1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  2. Rešitve nalog v DZ najdeš tukaj (stran 9).
  3. Ker vam prislovi in pridevniki delajo težave, boste to uro to snov dodatno povadili in utrdili.
  4. Reši delovni list. Izberi pravilno besedo (pridevnik ali prislov).
  5. Reši delovni list. Dopolni povedi z besedami v oklepaju, tako da jih zapišeš kot pridevnike ali kot prislove.
  6. Obvestilo o ocenjevanju znanja v mesecu maju najdeš tukaj. NAVODILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE V MESECU MAJU
  7. Navodila za govorni nastop (ste jih že dobili 2 meseca nazaj), ampak za vsak slučaj, najdeš tukaj. MOJE POLJUBNO POTOVANJE POČITNICE NAVODILA ZA GOVORNI NASTOP
  8. Danes, 24. 4. 2020 se dobimo na videokonferenci ob 11. uri dopoldan. Dobimo se na tej povezavi.
  9. Navodila za vstop v videokonferenčno sobo najdete tukaj. NAVODILA ZA VSTOP V VIDEOKONFERENCO
  10. Posnete današnje videokonference je na voljo tukaj. 
 6. URA – RAZ
  1. Danes, 24. 4. 2020, ob 12.00, se dobimo na razredni videokonferenci: https://vox.arnes.si/ossmarje_si-razredna6a/ (prijaviš se vsaj 5min prej, poskusi večkrat, ne pozabi dovolit Flasha)
  2. Navodila za vstop v videokonferenčno sobo najdete tukaj: Navodila za povezavo v videokonferenčni sistem VOX, navodila za dostop s telefonom: Dostop do do VOX konference s telefonom ali tablico
  3. Povezava na posnetek razredne ure: posnetek