PRVI TEDEN (16. 3. – 20. 3. 2020)


 

PONEDELJEK, 16. 3. 2020

5.URA- GOS/FANTJE: KUHARSKI PRIPOMOČKI-seznam.

6. URA – TJA DDP 

 1. Reši delovni list: odpreš ga tukaj. COMPARATIVE ADJECTIVES – PRIDEVNIKI V PRIMERNIKU
 2. Rešitve imaš priložene, da lahko preveriš svoje znanje.

TOREK, 17. 3. 2020

 1. ura – MAT:
  1. Ponovitev snovi: reši naloge na strani.  Klikni na povezavo: naloge za vajo.
  2. Snov, ki jo zapišeš v zvezek: 6. razred_1. ura
  3. Snov prebereš v U str. 91, pregledaš rešena primera U str. 92,93/1, 2
  4. Preberi še enkrat razlago in poskusi rešiti rešene primere, ki so na dnu strani: Znam za 5
  5. Utrjuj znanje s klikom na povezavo (najprej si na list zapiši z desetiškim ulomkom, nato ga pretvori v decimalno število) : interaktivne vaje
  6. Reši naloge U str. 93/1,2
 2. ura – SLJ:
  1. Ob nalogah v delovnem zvezku (2. del) na strani 28 do 32 boste spoznali, kako sklanjamo osebne zaimke.
  2. Rešitve nalog lahko preverite na tej povezavi: Rešitve Gradim slovenski jezik 6
 3. ura – TJA:
  1. Rešitve domače naloge (Učbenik, str. 59/6b): zapis v zvezek; 1. Piran is more crowded than Šmarje. 2. People in the west are friendlier than people in the east. 3. Koper is sunnier than Ljubljana. 4. Portorož is warmer than Maribor. Houses in Koper are more expensive than houses in Celje. 4. People in the USA are fatter than people in Slovenia. 5. Bovec is wetter than Lucija. 6. Šmarje is smaller than Koper. 7. The weather in the south-west is nicer than in the north-east. 8. Šmarje is more beautiful than Ljubljana.
  2. Oglej si videposnetek: SUPERLATIVE ADJECTIVES
  3. Učbenik, str. 60, naloga 1: oglej si slike in vprašanja v kvizu. Preberi in odgovori na njih. Nato preveri rešitve. RECORD BREAKERS – rešitve prve naloge
  4. Učbenik, str. 61, naloga 2 a: poglej si sliko treh stavb in preberi, kako stopnjujemo pridevnike v presežniku (v angleščini se temu reče ˝superlative˝). V zvezek napiši naslov SUPERLATIVE ADJECTIVES in prepiši učni zapis, ki ga najdeš tukaj. SUPERLATIVE ADJECTIVES – ucni zapis
  5. Učbenik, str. 61, naloga 2 c: izpolni preglednico. Ne pozabi na pravila zapisa! (najdeš jih v U, str. 59/4b)
  6. Delovni zvezek, str. 48, 1. naloga: na zemljevid napiši imena celin. Pomoč najdeš tukaj.
 4. ura – NAR:
  1. Splošna navodila: klikni SPLOŠNA NAVODILA
  2. Zapis v zvezke: klikni RAZMNOŽEVANJE RASTLIN
 5. ura- GEO: Za začetek bomo ponovili (kviz) prvi sklop, ki smo ga letos spoznali. Kviz rešite na naslednji povezavi: https://docs.google.com/forms/d/16FMkz60Zm2MsTeItLvzWy-ECS0rqqHeyIiR7XB-FlZs/edit
 6. ura – TIT:
  1. Navodilo za delo: LESNA GRADIVA
  2. Povezava na kviz

SREDA, 18. 3. 2020

 1. ura – ZGO:
  1. Zadnjič ste samostojno reševali delovni list s pomočjo učbenika. Preglej rešitve tvojega dela: GRADBENIŠTVO DANES rešitev
  2. Oglej si video posnetka: New York10 najvišjih stavb na svetu
  3. Radovedni raziskovalci (če želiš): 
   1. Igra Svetovne znamenitosti: 1Igraš lahko večkrat, če klikneš gumb na desni  >>                  Si prepoznal znamenitosti?
 2. ura – ŠPO:
  1. Navodila za ŠPO 6DF 18.3. 2020 1
  2. TABELA VADBE
 3. ura – SLJ:
  1. Rešite vse tri preglednice na učnem listu Sklanjanje osebnih zaimkov. Kdor ima možnost, naj učni list natisne.
  2. Dodatno delo: Utrjevanje s pomočjo e-gradiva
 4.  ura/F in 5.ura/D – TIT:
  1. Navodilo za delo LESNA GRADIVA, SKUPINA DEKLETA
  2. Povezav
 5.  ura/F in 4.uro/D – GOS:
  1. MALI IN VELIKI GOSPODINJSKI STROJČKI: DELOVNI LIST
  2. TEST O PREPOZNAVANJU ZELENJAVE: VAJA
 6.  ura – TJA: Record breakers, part 2
  1. Uvod: Rešitve naloge v U-61/2c najdeš tukaj.  Rešitve naloge, U, str. 61, naloga 2c
  2. Pa še nekaj za radovedneže.
  3. U 61/3: dopolni poved z imenom reke iz kviza.
  4. U 61/5: S pomočjo iztočnic tvori resnične povedi. Povedi zapiši v zvezek. Primer: Tinko Palinko is the youngest person in our class.
  5. U 61/6b: Iz kviza iz 1. vaje poišči imena 7 celin. Preberi povedi z namigi in oštevilči celine po velikosti, od največje do najmanjše.
  6. Utrjevanje: DZ – 48/2-3

ČETRTEK, 19. 3. 2020 

 1. ura – MAT: Decimalna števila
  1. Preglej nalogo prejšnjega dne (rešitve) POZOR! Rešitve o namenjene pregledovanju in ne prepisovanju!
  2. Rešiš naloge na straneh: 1. vaja, 2. vaja, 3. vaja, 4. vaja. Kar se da rešuj v zvezek (Vaja) in preveri rezultate na strani.
  3. Rešiš še naloge: 1. vaja, 2. vaja
 2. ura – SLJ: Opis igre
  1. An ban, pet podgan, štiri miši v uh me piši, vija, vaja, ven!
  2. Se tudi ti spomniš katere od mnogih izštevank, ki ste jih uporabljali na šolskem ali domačem igrišču?
  3. Razmisli in odgovori v nekaj povedih. Piši v zvezek.
  4. Zakaj je prav, da se družimo in igramo skupaj in ne le posedamo pred računalniki in televizorji?
  5. Oglej si posnetek: An, ban, pet podgan…
  6. Navodilo za delo: Opis igre
 3. ura – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 19.3.2020 2
  2. TABELA VADBE
 4. ura – N2I
  1. Navodilo in naloge: NAVODILO
  2. Pesmica La canzone dei mestieri 
  3. Slovar
  4. Utrjevanje je priporočljivo
   1. I mestieri 1
   2. I mestieri 2
   3. I mestieri 3
 5. ura – TJA – The world – Mickey and Millie go camping – pridevniki in izjeme
  1. Uvod: Rešitve DZ-48/2,3 so tukaj. (stran 8). Rešitve U-61/5, 6b so tukaj. REŠITVE
  2. Slovnica: U 63/2a: Dopolni tabelo. Pomagaj si s tem zapisom in ga prepiši v zvezek. STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV – IZJEME
  3. U 62/1a: Preberi strip in na kratko odgovori na vprašanja.
  4. Utrjevanje: DZ 48/4,5 Pridevniki skozi igro.
 6. ura- RAZ  Navodila: osebni grb

PETEK, 20. 3. 2020

 1. URA – SLJ
  1. Preberi besedilo pri nalogi 13 (stran 37) in reši od 14. do 16. naloge v delovnem zvezku.
 2. URA – TJA – OFF WE GO – Mickey and Millie go camping, part 2 
  1. Uvod: Rešitve DZ-48/4,5 so tukaj. (stran 8). Rešitve U-62/1a so tukaj. REŠITVE
  2. U 63/4: Zapiši svoje zamisli o najboljših in najslabših stvareh, npr. I think the best subject is Maths. The worst subject is History. Povedi zapiši v zvezek.
  3. U 63/5a: Pomagaj si s stripom v 1. vaji in dopolni poved.
  4. U 63/5b: Poveži pridevnike s samostalniki in tvori ustrezne besedne zveze (Primer: as heavy as lead kar pomeni težek kot svinec). Pomagaj si z zapisom tukaj. PRIMERJALNI PREGOVORI
  5. Utrjevanje: DZ 49/7 in DZ 50/1
 3. URA – SLJ
  1. Preberi besedilo pri nalogi 13 (stran 37) in reši od 14. do 16. naloge v delovnem zvezku.
 4. URA – N2I
  1. Navodila: Najprej za začetek poslušaj še enkrat pesmico, nato pa rešuj Esercizi po navodilu. Lista ni potrebno tiskati, če nimaš te možnosti. Vaje prepišeš v zvezek, saj se s prepisom tudi učiš. Pomagaš si lahko s slovarji in prevajalnikom (za povedi). Besede lahko tudi poslušaš, če klikneš na zvočnik. Če imaš možnost, utrjuj preko spleta (povezave pri včerajšnji uri).
  2. ESERCIZI
  3. Slovar 
  4. Prevajalnik
 5. URA – MAT: Decimalna števila, utrjevanje
  1. Preglej nalogo prejšnjega dne (rešitve) POZOR! Rešitve o namenjene pregledovanju in ne prepisovanju!
  2. Rešiš naloge na straneh: 1. vaja, 2. vaja, 3. vaja, 4. vaja. Kar se da rešuj v zvezek in preveri rezultate na strani.
  3. Rešiš še naloge: 1. vaja, 2. vaja
 6. URA – NAR
  1. Navodila za POSKUS. V zvezke – tako kot v torek – zapišite vse, kar je v zelenem tisku. Vse ostalo so navodila za delo.
  2. Nato odgovorite na spletni vprašalnik.
 7. URA – LUM KIP OZ. PLASTIKA IN RELIEF
  1. Povezava