11. TEDEN (1. 6. – 2. 6. 2020)

PONEDELJEK, 1. 6. 2020

 1. URA – MAT:KOCKA
  1. Poslušaj razlago in zapiši snov v zvezek: Učilnica1Učilnica2
  2. Iz treh kock sestavi različna telesa in jih nariši v poševni projekciji.
  3. Preberi snov in reši naloge še v i-učbeniku: stran1stran2stran3
  4. Reši v U str: U str. 163/1(a,c), 2(a,d)
 1. URA – SLJ:
  1. Reši delovni list: Razčlemba NB (Če imaš možnost, si liste natisni. Če ne, piši rešitve nalog v zvezek.)
  2. Rešiš ga do srede, 3. 6., in ga prineseš v šolo, ker bomo pregledali pravilnost rešenih nalog in razjasnili morebitne nejasnosti.
 2. URA – ŠPO:
  1. Navodila za ŠPO 6DF 1.6.2020 8
  2. OPOZORILO začetek pouka v šoli
 3. URA  – GUM:
  1. Navodilo
 4. URA –
  1. GOS/FANTJE:
   1. PONAVLJANJE: Oglej si slike iz jedi in živil – KREATIVNA POKRAJINA.
  2. TIT/D:TEHNIČNO RISANJE IN KOTIRANJE
   1. POVEZAVA Z NAVODILI
 5. URA
  1. TJA DDP – exercises
   Danes boste ponavljali in utrjevali slovnične čase, ki smo jih spoznali to šolsko leto.
   PRESENT SIMPLE TENSE: reši delovni list. Rešitve si preveriš sam.
   PRESENT SIMPLE, CONTINUOUS ALI PAST SIMPLE TENSE: reši delovni list. Rešitve si preveriš sam.
  2. MAT DDP 
   1. Reši vaje: interaktivne vaje1interaktivne vaje2, kviz
   2. Dobimo se na videokonferenci, v ponedeljek 1. 6. 2020 ob 11.00. Povezava do vidokonference: https://vox.arnes.si/ossmarje_si-mat67/Videokonference se udeležite vsi tisti, ki snovi ne razumete. 
   3. Povezava do razlage na videokonferenci: posnetek

TOREK, 2. 6. 2020

 1. ura – MAT: KOCKA – mreža
  1. Sestavi kocko: igra
  2. Poslušaj razlago in zapiši snov v zvezek: Učilnica1
  3. Preberi snov in reši naloge še v i-učbeniku: stran1, stran2
  4. Nariši mrežo kocke s stranico 3 cm.
 2. ura – SLJ:
  1. Prebral/-a boš pesem, ki govori o tem, kako pesnik preimenuje nekatere stvari. On jih gleda in vidi drugače, z očmi pesnika.
  2. V berilu poišči pesem z naslovom Vse je drugače pesnika Franceta Filipiča in jo preberi.
  3. V zvezek preriši tabelo iz razdelka Pesem je tudi tvoja in jo dopolni.
  4. Iz pesmi izpiši: rime, poosebitev.
 3. ura – TJA – Entertainment – revision part 3
  Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  Rešitve iz delovnega zvezka najdeš tukaj. (stran 10)
  DZ-64/2,3,4: reši naloge.
 4. ura – NAR:
  1. Navodila
 5. ura – GEO:
  1. Navodila
 6. ura:
  1. GOS / DEKLETA:
   1. Navodilo: Poglej kako ustvarjajo KUHARSKI MOJSTRI.
  2. TIT:TEHNIČNO RISANJE IN KOTIRANJE
   1. POVEZAVA Z NAVODILI

SREDA, 3. 6. 2020 – VRNITEV V ŠOLO 🙂