DRUGI TEDEN (23. 3. – 27. 3. 2020)


PONEDELJEK, 23. 3. 2020

 1. URA – MAT: Decimalna števila na številski premici
  1. Poglej si analizo testa: Analiza testa 6.b. Ocene bodo v ponedeljek vpisane v eAsistenta. Teste boste pregledali v šoli, v kolikor bo kaj narobe, bomo urejali takrat.
  2. Poslušaš razlago in snov zapišeš v zvezek: Učilnica
  3. Rešiš vaje na delovnih listih (če je mogoče si jih natisni, sicer zapiši rešitve v zvezek/nariši premice in slike števil, priložene so tudi rešitve) vaja1,  vaja2vaja3vaja4
  4. Rešiš interaktivne vaje: vaja1, vaja2
  5. Se poigraš z matematično igro (rešiš vse zahtevnostne stopnje): Igrica (počakaj, da se čas nalaganja izteče…)
 2. URA – SLJ: Opis športa

  1. Preberi besedilo: Badminton
  2. Reši naloge v delovnem zvezku (ki so vezane na besedilo, ker posnetka si ne morete ogledati): 4., 5., 8., 9., 10. (stran 34-36).
 3. URA – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 23.3.2020 3
  2. TABELA VADBE
 4. URA – GUM
  1. Pozorno preberi besedilo
  2. Odgovori na kviz
 5. URA
  1. TIT LESNA GRADIVA
   1. POVEZAVA
  2. GOS/F:
   1. Navodilo: PRAKTIČNO DELO
   2. Recept: FRANCOSKI POPEČENEC 
 6. URA
  1. DDP MAT
   1. iRokus, Samostojni delovni zvezek 2. del, rešuješ glede na težave, od strani 40-52 (Povezava), navodila za prijavo najdeš na začetni spletni strani pri obvestilih o delu na domu, prijava je brezplačna.
  2. DDP TJA
   1. Reši delovni list. Če nimaš tiskalnika, rešitve zapiši v zvezek. PRIDEVNIKI V PRIMERNIKU IN PRESEŽNIKU
   2. Rešitve imaš priložene, da lahko preveriš svoje znanje.

TOREK, 24. 3. 2020

 1. ura – MAT: Zaokroževanje decimalnih števil
  1. Razlaga in zapis v zvezek: Učilnica
  2. Preberi snov in reši naloge v i-učbeniku: 1. stran, 2. stran, 3. stran4. stran, 5. stran
  3. Vaja: reši naloge v U str. 98/1-3
 1. ura – SLJ: Opis športa (tvorjenje besedila)

  1. Preberi navodilo in napiši besedilo: Opis športa – navodilo
 1. ura – TJA – Mickey and Millie go camping, revision 
  1. Uvod: Rešitve DZ-49/7 in 50/1 so tukaj. (stran 8). Rešitve U-63/4 so tukaj. REŠITVE
  1. Za ponovitev snovi prejšnjega tedna najprej reši kviz.
  1. Utrjevanje: DZ 50/2 in DZ 51/3,4,5 (pri tretji nalogi boš potreboval CD, ki ga imaš priloženega na zadnji strani delovnega zvezka).
 1. ura – NAR
  1. Vsa navodila za delo so na 1. NAVODILA IN POVEZAVE.
 1. ura – GEO
  1. Navodila: Navodila za delo
  2. Ppt: Prikazovanje zemeljskega povrsja (I)
 1. ura:
  1. GOS/D
   1. Navodilo: PRAKTIČNO DELO
   2. Recept: FRANCOSKI POPEČENEC
  2. TIT
   1. POVEZAVA

SREDA, 25. 3. 2020

 1. URA – ZGO:
  1. NAVODILO in PREVERJANJE
  2. GRAD
  3. Gradovi na Slovenskem
 2. URA – ŠPO:
  1. Navodila za ŠPO 6DF 25.3.2020 4
 3. URA – SLJ: Utrjevanje slovničnih vsebin
  1. Reši naloge v delovnem zvezku od 19. do 28. na strani 40-44.
  2. Rešitve nalog lahko preverite na tej povezavi Rešitve Gradim slovenski jezik 6  (16. enota Ni časa za dolgčas, na strani 18, 19).
  3. Interaktivne naloge na iRokusPlus.si: iRokusPlus-navodilo
 4. URA:
  1. GOS/D:
   1. Recept: JAJČNA-ZELENJAVNA OMLETA
  2. TIT:
   1. POVEZAVA
 5. URA – TIT
  1. POVEZAVA
 6. URA – TJA – The world – Culture (the weather in Britain)
  1. Uvod: Rešitve DZ-50/2 in DZ-51/3,4,5 so tukaj. (stran 8).
  2. U-64: Poslušaj besedilo o vremenu v Veliki Britaniji in podčrtaj neznane besede.
  3. Nato si jih izpiši v zvezek in poišči njihov prevod v slovenščini v slovarčku novih besed. Besedilo nato enkrat preberi na glas. THE WEATHER IN BRITAIN – slovarček
  4. U-64, naloga 1, 2 in 4: navodila za reševanje najdeš tukaj. U-64-1,2,4

ČETRTEK, 26. 3. 2020

 1. ura – MAT:Zaokroževanje decimalnih števil – utrjevanje
  1. Reši kviz na povezavi: kviz
  2. Reši delovni list, rešuj v zvezek: Vaje
  3. Poigraj se še z igricami: igra1igra2igra3 (omogočit je potrebno flash)
 2. ura – SLJ:
  1. Oglej si posnetek (utišaj zvok): povezava
  2. Razmisli, kaj prikazuje posnetek.
  3. Reši 1., 2. in 3. nalogo v DZ (stran 46, 47)
  4. Preberi besedilo v 4. nalogi na strani 48.
  5. Reši v DZ naloge od 5. do 10. na strani 49.
  6. Rešitve nalog lahko preverite na tej povezavi Rešitve Gradim slovenski jezik 6  (17. enota Prapraprapračlovek, stran 19).
 3. ura – ŠPO:
  1. Navodila za ŠPO 6DF 26.3.2020 5
 4. ura – N2I:
  1. Navodilo
  2. Ponovitev DL
  3. Slovar in prevajalnik
 5. ura – TJA: English Across the Curriculum – The USA
  1. Rešitve U-64/1,2,4 so tukaj. U-60, 1,2,4
  2. Oglej si videoposnetek. Vklopi si angleške podnapise (prvi gumbek spodaj na desni strani)
  3. U-65: Poslušaj besedilo o Združenih državah Amerike in podčrtaj neznane besede.

4. Nato si jih izpiši v zvezek in poišči njihov prevod v slovenščini v slovarčku novih besed. Besedilo nato                         enkrat preberi na glas. THE USA-SLOVARČEK

5. U-65, naloge 1, 2 in 3: navodila za reševanje najdeš tukaj. NAVODILO ZA DELO

6. ura – RAZ:

1. Navodila – razredni grb

2. Povezava na vprašalnik.


 PETEK, 27. 3. 2020

 1. ura :
  1. SLJ:
   1. Utrjuješ slovnično znanje z nalogami v DZ: str. 50-52/nal. 12.-20.
   2. Reši še: interaktivna vaja-velika začetnica, interaktivna vaja-sklon samostalnika
  2. TJA – The world – revision
   1. Rešitve U-65/1,2,3 so tukaj. REŠITVE
   2. U-66, naloge 1, 2, 4, 5, 6: navodila za reševanje najdeš tukaj. NAVODILA
 2. ura:
  1. SLJ:
   1. Utrjuješ slovnično znanje z nalogami v DZ: str. 50-52/nal. 12.-20.
   2. Reši še: interaktivna vaja-velika začetnica, interaktivna vaja-sklon samostalnika
  2. TJA
   1. Rešitve U-65/1,2,3 so tukaj. REŠITVE
   2. U-66, naloge 1, 2, 4, 5, 6: navodila za reševanje najdeš tukaj. NAVODILA
 3. ura: N2I
  1. Ascolta
  2. Quaderno degli esercizi: pagina 43, pagina 17/esercizio 26, pagina 19/ esercizio 28
  3. Quiz 
 4. ura: MAT: Zaokroževanje decimalnih števil – utrjevanje
  1. Poslušaj, kaj ti sporoča učiteljica o rešitvah včerajšnjega kviza: Učilnica
  2. Še enkrat reši podoben kviz kot včeraj: kviz (Natančno preberi navodila!)
  3. Reši še interaktivno vajo.
  4. Reši delovni list za ponovitev snovi: delovni list (če nimaš tiskalnika prepišeš naloge in rešuješ v zvezek)
  5. Poigraj se še malo z igricami: igra1igra2igra3 (omogočit je potrebno flash)
 5. ura: NAR
  1. Tisti, ki delate poskus, podaljšajte tabelo (ali spodaj narišite še eno) na 10 dni, če so vam prva semena že vzklila. Do takrat beležite rezultate, potem lahko s poskusom zaključite. Če vam še nobeno seme ni vzklilo, tabelo podaljšajte na 15 dni in beležite rezultate.
  2. SEME.ppt.
  3. Navodila ČE STE BREZ UČBENIKA ALI DZ
 6. ura – LUM: KIP IN RELIEF
  1. POVEZAV Z NAVODILI
  2.  POVEZAVA ZA ODDAJO IZDELKOV