4. TEDEN: 6. 4. 2020 – 10. 4. 2020


PONEDELJEK, 6. 4. 2020

 1. ura – MAT: Deljenje decimalnih števil s potencami števila 10
  1. Poslušaj in zapiši v zvezek: Učilnica
  2. Reši v i-učbeniku: 1. stran
  3. Reši vaje v U str. 106/6-8
  4. Preveri svoje znanje v KVIZU.
  5. Reši list za vajo. Rešitve objavim naslednjič.
 2. ura – SLJ:
  1. Če še nisi, dokončaj naloge v DZ do strani 66.
  2. Preglej naloge: DZ str. 60–66/naloge 1.–18. Rešitve DZ6 (18. enota, str. 20, 21).
  3. Preveri svoje znanje in reši ta kviz.
  4. Dodatne vaje za nedoločnik in namenilnik: interaktivne vaje.
 3. ura – ŠPO:
  1. Navodila za ŠPO 6DF 6.4.2020 9
 4. ura – GUM:
  1. Preberi
  2. Odpri učbenik in primerjaj notne zapise
  3. Ponovi dosedanjo snov (glas, vokalni sestavi, pevski zbori) naslednji teden bo kratko preverjanje v obliki kviza
 5. ura:
  1. GOS/F
   1. Navodilo: Poglej si velikonočno risanko ZAJČKI.
   2. Preberi si o NARAVNIH BARVILIH, pobarvaj “PIRH”, slikaj in mi pošlji na meil.
   3. Pridno ustvarjaj: VELIKONOČNE IDEJE.
  2. TIT/D
   1. POVEZAVA
   2. . E-UČBENIKA 6. r. TIT
   3.  E- DELOVNI ZVEZEK
   4. POVEZAVA ZA PRIJAVO E-GRADIVA IROKUS
 6. ura:
  1. DDP MAT:
   1. Vaja: desetiški ulomki v decimalne
   2. Vaja: zaokroževanje
  2. DDP TJA: utrjevanje časov
   1. Danes boste utrjevali vse slovnične čase, ki smo jih spoznali do sedaj. Kot veste, so časi ena izmed najpomembnejših reči, ki se jih boste vsa leta učili pri angleščini. Zato je prav, da spet malo osvežimo spomin.
   2. Pomagaj si z učnim zapisom v zvezku in učbenikom če je potrebno. V kolikor boš imel kakšno vprašanje, mi napiši (ali mama, oče) sporočilo preko elektronske pošte: adina.deucman@ossmarje.si
   3. Tvori trdilne, nikalne in vprašalne povedi ter kratke odgovore v Present Simple času.
   4. Glagolom dodaj končnico + ing in tvori trdilne, vprašalne in nikalne povedi v Present Continuous času.
   5. Dopolni povedi ali v Present Simple ali v Present Continous času (spomni se, kdaj katerega uporabljamo).
   6. Tvori trdilne, nikalne in vprašalne povedi v Past Simple času (preteklik).

TOREK, 7. 4. 2020

KULTURNI DAN:  Gremo v kino 

Danes si boste na spodnji povezavi ogledali film z naslovom Sosedska (ne)ljubezen.

Po ogledu filma boste rešili SUPERKVIZ. 😀

Pripravi pokovko in pijačo ter se v krogu svoje družine udobno namesti.

Želim ti prijeten in zabaven ogled.

 1. Povezava za ogled filma: Sosedska (ne)ljubezen
 2. Povezava za ogled posnetka: Snemanje filma Sosedska (ne)ljubezen
 3. Povezava: SUPERKVIZ

SREDA, 8. 4. 2020

 1. ura – ZGO
  1. Navodilo
  2. Videoposnetek
  3. IZNAJDBE, ki so spremenile življenje ljudi
  4. IZUMI V ZGODOVINI
 2. ura – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 8.4.2020 10
 3. ura – SLJ
  1. Poglej posnetek – ponovitev nedoločnika in namenilnika.
  2. Reši kviz z vajami za nedoločnik in namenilnik: kviz.
 4. ura:
  1.  GOS/D
   1. Navodilo: Poglej si velikonočno risanko ZAJČKI.
   2. Preberi si o NARAVNIH BARVILIH, pobarvaj “PIRH”, slikaj in mi pošlji na meil.
   3. Pridno ustvarjaj: VELIKONOČNE IDEJE.
  2. TIT/F LESNA GRADIVA
   1. POVEZAVA
 5.  ura – TIT/D LESNA GRADIVA
  1. POVEZAVA
 6. ura – TJA: Entertainment – TV programmes
  1. Začenjamo z novo enoto v učbeniku. Prvo uro bomo predvsem posvetili novemu besedišču.
  2. U-68/1. a naloga: Poslušaj in ponovi na glas.
  3. V zvezek napiši naslov TV programmes in si prepiši učni zapis. TV PROGRAMMES VOCABULARY
  4. U-68/1. b naloga: v zvezek zapiši primer za vsako vrsto oddaje na TV iz naloge 1.a. Primer: a quiz show – Male sive celice
  5. U-68/2. naloga: poslušaj. Za katero vrsto oddaje gre? Odgovore zapiši v zvezek.
  6. U-68/3. naloga: poslušaj dialog in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. (a remote control je TV daljinec po slovensko).
  7. DZ-54/1, 2, 3: reši naloge v DZ, uporabi priložen CD.
  8. Slikaj tvoj današnji učni zapis in odgovore na vprašanja ter mi jih pošlji na to povezavo.
  9. Reši kviz za ponovitev 5. enote.

ČETRTEK, 9. 4. 2020

 1. ura – MAT: Pretvarjanje med enotami za merjenje dolžine
  1. Rešitve delovnega lista od zadnjič : Rešitve
  2. Razlaga in zapis v zvezek:Učilnica (MERSKE ENOTE-uvod, dolžina)
  3. Poigraj se s pretvornikom nestandardiziranih enot: pretvornik
  4. Reši vaje v zvezek in poslušaj razlago še v i-učbeniku: Začetna stran in se premikaš naprej do strani 348 (zgoraj, desno)
  5. Reši vaje v U str. 106/9a
  6. Reši kviz, klikni na POVEZAVO.
 2. ura – SLJ: delo za 2 šolski uri (četrtek in petek)
  1. Poglej, kako se pravilno reši nalogo pri včerajšnjem kvizu (tukaj).
  2. Spoznali boste novo besedilno vrsto, in sicer obvestilo.
  3. Preberi besedilo v DZ na strani 69 (3. naloga).
  4. Reši: DZ str. 69–73/nal. 4.–14.
  5. Reši kviz.
  6. Utrjevanje slovničnih vsebin: DZ str. 74–75/nal. 15.–19.
 3. ura – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 9.4.2020 11
 4. ura – N2I
  1. Oglej si posnetek in prepiši snov v zvezek: Il futuro dei verbi regolari
  2. Reši vaje: Futuro esercizi
 5. ura – TJA – Entertainment – Future Tense with Be Going To
  1. Rešitve nalog v DZ od včeraj najdeš tukaj (stran 9). Rešitve nalog v učbeniku najdeš tukaj. REŠITVE
  2. Danes boš spoznal novi slovnični čas Future with be going to (oz. Going to Future Tense).
  3. Prisluhni razlagi: razlaga novega časa (če ne bo šlo odpreti, si na računalnik naloži Adobe Flash Player)
  4. Prepiši ali nalepi si učni zapis. GOING TO FUTURE
  5. U-69/4a: dopolni razpredelnico. Če si poslušal razlago, ne bo pretežko.
  6. U-69/4b: dopolni povedi s trdilno obliko prihodnjega časa going to future.
  7. U-69/4c: Povedi iz 4b zanikaj in tvori nikalne povedi.
  8. U-69/5a: Dopolni razpredelnico z vprašanji in kratkimi odgovori iz dialoga 3. naloge.
  9. DZ- 55/4: reši nalogo 4.
 6. ura – RAZ
  1. Ob 13.00 uri bomo spet imeli videokonferenco na TEJ POVEZAVI. Na povezavi so navodila za prijavo v VOX (1). Predhodno morate imeti na računalnikih nameščen program Adobe Flash Player. Ko se prijavljate, bodite pozorni na ključavnico, na katero kliknete in dovolite Flash Player. Prijavljati se lahko začnete ob 12.45 in če vas ne spusti v sistem, se poskusite prijaviti večkrat.
  2. Izsek posnetka današnje videokonference je TUKAJ. Tudi za ogled morate dovoliti Flash.

PETEK, 10. 4. 2020

 1. ura:
  1. SLJ
   1. Nadaljevanje dela od četrtka.
  2. TJA – Entertainment – Going To Future Tense
   1. Rešitve nalog v DZ od včeraj najdeš tukaj (stran 9). Rešitve nalog v učbeniku najdeš tukaj. REŠITVE
   2. U-69/6a: Poslušaj in poveži imena z ustrezno sliko.
   3. U-69/6b: Tvori vprašalne in nikalne povedi za vsak primer iz naloge 6a kot ti kaže primer. Povedi zapisuješ v ZVEZEK.
   4. Utrjevanje: DZ-55/5,6: reši nalogi in klikni na delovni list. (reši samo prvo nalogo B in na koncu klikni ˝finish˝, da si preveriš rešitve).
   5. Poslikaj tvoje današnje delo v zvezku in mi ga pošlji na to povezavo.
 2. ura:
  1. SLJ
   1. Nadaljevanje dela od četrtka.
  2. TJA – Entertainment – Going To Future Tense
   1. Rešitve nalog v DZ od včeraj najdeš tukaj (stran 9). Rešitve nalog v učbeniku najdeš tukaj. REŠITVE
   2. U-69/6a: Poslušaj in poveži imena z ustrezno sliko.
   3. U-69/6b: Tvori vprašalne in nikalne povedi za vsak primer iz naloge 6a kot ti kaže primer. Povedi zapisuješ v ZVEZEK.
   4. Utrjevanje: DZ-55/5,6: reši nalogi in klikni na delovni list. (reši samo prvo nalogo B in na koncu klikni ˝finish˝, da si preveriš rešitve).
   5. Poslikaj tvoje današnje delo v zvezku in mi ga pošlji na to povezavo.
 3. ura – N2I
  1. NAVODILO
  2. REŠITVE Vstavi glagol
  3. Slovar in prevajalnik
 4. ura – MAT: Pretvarjanje med enotami: masa
  1. Preveri svoje znanje o pretvarjanju dolžinskih enot: interaktivne vaje
  2. Razlaga in zapis v zvezek: Učilnica1zapis v zvezek
  3. Poglej si še video o premikanju vejice: Video
  4. Reši vaje v zvezek in preberi razlago še v i-učbeniku:1. stran in se premikaš naprej do strani 331
  5. Reši vaje v U str. 106/9b
  6. Reši kviz, klikni na povezavo: kviz 
 5. ura – NAR
  1. Na povezavi si oglej videoposnetek. Za ogled morate dovoliti Flash (ključavnica).
  2. Navodila ze delo in snov za zapis so na povezavi OPRAŠITEV.
 6. ura – LUM
  1. POVEZAVA
  2. PROSIM ČE MI POŠLJETE VSE NA NOVI E- NASLOV matjaz.borovnicar1@ossmarje.si
 1. Navodila